19 Mayıs’ta çalışan işçi ilave bir günlük ücrete daha hak kazanır

19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramı mevzuatımızda genel tatil günü olarak yer almaktadır. 19 Mayısta çalışan işçinin ücreti…

19 Mayıs’ta çalışan işçi ilave bir günlük ücrete daha hak kazanır
Yayınlama: 19.05.2022
A+
A-

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mevzuatımızda genel tatil günü olarak yer almaktadır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile birlikte düzenlenen tatil günleri bir yılda toplam 15,5 gün dür. 19 Mayısta çalışan işçinin ücreti ise ilave bir günlük zamlı şekilde ödenir.

2429 sayılı Kanun‘a göre 29 Ekim Cumhuriyetin kuruluş günü olduğundan ulusal bayram olup 28 Ekim günü saat 13.00’dan başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 29 Ekimin dışında 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 15 Temmuz günleri ile Milli ve Dini Bayramlar genel tatil günleri olarak düzenlenmiştir. Ulusal bayram ve genel tatil günleri hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın.

29 EkimUlusal Bayram1,5 Gün
23 NisanUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı1 Gün
19 MayısAtatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı1 Gün
30 AğustosZafer Bayramı1 Gün
Ramazan BayramıDini BayramArefe günü saat 13.00’dan itibaren 3,5 Gün
Kurban BayramıDini BayramArefe günü saat 13.00’dan itibaren 4,5 Gün
1 OcakYılbaşı1 Gün
1 MayısEmek ve Dayanışma Günü1 Gün
15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü1 Gün
www.iscimemur.net

Yukarıda da ifade edildiği üzere 19 Mayıs günü genel tatil günüdür. Bu günde çalışmayarak tatil yapan işçi herhangi bir iş karşılığı olmaksızın bir günlük ücret hak edecektir.

19 Mayıs günü işçi çalışmaya zorlanabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 44’üncü maddesine göre işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için mutlaka onayının alınması gerekmektedir. Bu onay toplu iş sözleşmeleri veya bireysel iş sözleşmeleriyle de yerine getirilebilir. 4857 sayılı Kanunun 44’üncü maddesi şu şekildedir;

“Madde 44 – Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.”

Madde metninden anlaşılacağı üzere bir iş yerinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağı o iş yerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesiyle veya bireysel iş sözleşmesiyle kararlaştırılabilir. Eğer sözleşmelere bu yönde bir hüküm konulmamışsa bu günlerde yapılacak çalışma için işçinin onayı, çalışmayı kabulü gerekmektedir.

19 Mayısta çalışan işçinin ücreti

19 Mayısta çalışan veya çalışmayan işçilerin mali hakları nedir? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesine göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayan işçiye o günkü ücretinin tam olarak ödenmesi, tatil yapmayarak çalışan işçiye ise ek bir günlük ücret daha ödenmesi gerekir.

Madde 47 – “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.”

Burada şunu ifade etmek gerekir ki İş Kanununda yer alan bu ücretler uyulması gereken asgari miktarlar olarak kabul edilmiştir. Yoksa bu günlerde yapılacak çalışmanın ücreti toplu sözleşmelerle daha da arttırılabilir. Yani işveren bu günlerde yaptıracağı çalışma için işçisine daha fazla ücret ödeyebilir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalara karşılık işverenin ücret ödemekten ziyade işçisine izin kullandırması da çalışma hayatında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Önemle belirtmek gerekir ki İş Kanununda böyle bir uygulamaya yer verilmemiştir. Yani ücret ödemek yerine izin kullandıran işveren mevzuata aykırı hareket etmiş olur. İş Kanununun 41. maddesinde yer alan serbest zaman kavramı esasında fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışmaya ilişkin bir kavram olup ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılan çalışmalarla bir ilgisi yoktur. İşveren işçisine bugünler için izin kullandırsa bile işçi daha sonra ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmasının karşılığını dava yoluyla alabilir.

Sonuç:

Bayram günlerinde çalışmayan işçi o gün için ücretini tam alır.

Bayram günlerinde tatil yapmayarak çalışan işçilere ise ek bir günlük ücret daha ödenir. Bu tutar İş Kanunu ile getirilen alt sınır olup toplu sözleşmelerle arttırılması mümkündür.

Bayram günlerinde çalışan işçilerden daha sonraki günlerde bu çalışmalarına karşılık serbest zaman veya izin kullanmaları, ücretlerinden vazgeçmeleri istenemez.

Bayram günlerinde çalışan işçinin o günkü çalışma süresi normal çalışma süresinden az olsa bile işçiye tam gün ücreti ödenir. Yani işçi bayram günlerinin birinde bir saat dahi çalışmış olsa yine de o günün ücretini tam olarak alacaktır.


DENEME SINAVI: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı deneme soruları ile Genel Kültür deneme sınavları için testlerimize katılmak ister misiniz? Tıklayın


Tavsiye Yazı: Bayramda çalışan işçinin ücreti ne kadardır? Tıklayın


Makale Arama Sayfamız İçin Tıklayın


Bizi Twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.