2022 yılı mahalli idareler unvan değişikliği sınav sorularından hatırda kalanlar

2022 yılı mahalli idareler unvan değişikliği sınav sorularından hatırda kalanlar
Yayınlama: 24.08.2022
A+
A-

2022 Yılı Mahalli İdareler Unvan Değişikliği Sınav Soruları

2022 yılı Mahalli İdareler Unvan Değişikliği sınav soruları hakkında sınava giren adayların yorumlarından derlenmiştir. Sadece hatırlanan kısımlar yazıldığından sorular tam değildir. Fakat hangi konulardan soru sorulduğunun anlaşılması adına daha sonra sınava girecek adaylara yol gösterici olabilir.

Sınava giren adaylar hatırladıkları soruları yorum kısmından paylaşabilir… 

1- Seçme yaşı hangi yılda 18’e indirildi?

Cevap: 1924

2- Köy işlerinde kullanılma üzere ihtiyaca istinaden toplanan paraya ne denir?

Cevap: Salma

3- TBMM’de ….. süre içerinde …. oturuma katılmayanların millet vekilliğinin düşmesi hakkında

Cevap: 1 Ay 5 Oturum

4- Bir belediyenin kurulması hangi makamın onayıyla olur?

Cevap: Cumhurbaşkanı

5- İki çay isteyen kişinin bu isteğini hem sesli hem de eliyle iki işareti yaparak göstermesi sessiz iletişim türlerinden hangisine girer?

Cevap: Tekrarlama

6- Resmi evraklarda en fazla kaç logo olabilir?

Cevap: 2

7- Aşağıdakilerin hangisi Halkla ilişkilerin temel fonksiyonlarından değildir?

Cevap: Araştırma, Eylem, İletişim, Değerlendirme fonksiyonlarındandır. Yansıma değildir.

8- Meclis kararlarının mülki idari amire gönderilme süresi…

Cevap: 7 Gün

9- Dil bilgisi sorusu (Aşağıdakilerden hangisinde inanmama anlamı vardır?

Cevap: Onun ne kadar fedakar birisi olduğunu ben bilmez miyim?

10- Dil bilgisi sorusu (Hangisinde yazım yanlışı vardır?)

Cevap: 7’inci….

11- Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

Cevap: ….. Eylül ayında bir başka güzel olur.

12- İhalelerde fiyat güncellemesi neye göre yapılır?

Cevap: Toptan eşya fiyat endeksi

13- Otoparklardan alınan verginin yüzde kaçı Büyükşehir Belediyelerine aktarılır?

Cevap: %50

14- İlçe belediyelerinin topladığı emlak vergisinin ne kadarı ilçe belediyesine kalır?

Cevap: Tamamı

15- Aşağıdakilerden hangisi 657’de sayılan hizmet sınıflarından değildir?

Cevap: Yapım Hizmetleri Sınıfı

16- Alt makamlara yazılan yazılar ….. ile üst ve denk makamlara yazılan yazılar …. İle bitirilir?

Cevap: Rica-Arz

17- İktisadi idari Bilimler Fakültesi- ANADOLU ÜNİVERSİTESİ- T.C.

Resmi yazıda başlık yukarıdakilerden hangi sıralamayla oluşur?

Cevap: III-II-I

18- İlçe belediyelerinin imara aykırı düzenlemelerinde gerekli değişiklikleri yapması için Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyelerine tanıdığı süre ne kadardır?

Cevap: 3 Ay

19- Aşağıdakilerden hangisi birlik encümenin görevlerinden birisidir?

Cevap: Kamulaştırma için kamu yararı kararı almak

20- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Kanun-u Esasî, temsilcilerini halkın seçtiği Meclis-i Mebusan ile üyelerini padişahın belirlediği Meclis-i Âyan’dan oluşan ve Meclis-i Umumî olarak adlandırılan bir yasama organı öngörmüştür.

21- Aşağıdakilerden hangisi ihalelere katılmanın engellerinden birisi değildir?

Cevap: Şirket merkezinin yabancı ülkede olması

22- Sözsüz iletişim kodlarından olup askerlerin rütbelerini simgeleyen işaretler ve sınıflardaki kürsüler vb. hangi sözsüz iletişim kısmına girer?

Cevap: İnsanlar arası ilişkileri tanımlamak ve belirlemek

23- Görevi sırasında radyo aktif ışınlara maruz kalan memurların yıllık izinlerine ilave olarak ne kadar daha yıllık izin kullandırılırlar?

Cevap: 30 Gün

24- Bütçe görüşmelerine denk gelen meclis görüşmeleri en fazla kaç gün olabilir?

Cevap: 20 Gün

25- Aşağıdakilerden hangisi valinin görevlerinden değildir?

Cevap: Borçlanmaya karar vermek

26- Kamu tüzel kişiliğine ait taşınmazların satışını hangi bakanlık yürütür?

Cevap: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

27- Aşağıdakilerden hangisi İl Özel İdaresinin sadece belediye sınırları dışındaki görevlerinden biri değildir?

Cevap: Kültür ve turizm faaliyetleri

İl özel idareleri bu görevi belediye sınırları dâhilinde de yapabilir.

28- Aşağıdakilerden hangisi köylere hizmet götürme birliklerinin görevlerinden değildir?

Cevap: Tarımsal ürünlerin satışı

29- Yukarıda sayılanlardan hangileri İl Özel İdaresinin organlarındandır?

Cevap: İl Özel İdaresi Meclisi- Encümen-Vali

30- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Memur Anonim şirketlerde kurucu ortak olabilir.

31- Aynı ildeki kurumlardan oluşan birliklerin tüzükleri kim tarafından onaylanır?

Cevap: Vali

32- Yukarıdakilerden hangileri Devlet memurluğuna engeldir?

Cevap: Sahtecilik-Rüşvet-İhaleye fesat karıştırma

33- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin görevlerindendir?

Cevap: Vatandaşlık gururunu aşılamak ve geliştirmek

34- Özel çıkar gruplarının siyasal karar alma süreçlerini etkilemek amacıyla başvurdukları girişimlere ne ad verilir?

Cevap: Lobicilik

35- Aşağıdakilerden hangisi bir kriz planı hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

Cevap: Krizden etkilenmeyecek olanları tespit etmek

(Etkilenecek olmalıydı)

36- Atatürkçü düşünce sisteminde ……………………… nedir?

Cevap: Halkçılık

37- ……………………………… nedir?

Cevap: Devletçilik

38- anayasa Mahkemesi Başkanının görev süresi ne kadardır?

Cevap: 4 Yıl

39- Vali hukuka aykırı gördüğü kararları kaç gün içinde il genel meclisine iade edebilir?

Cevap: 7 gün

40- Aşağıdakilerden hangisi köyün zorunlu görevlerinden değildir?

Cevap: Köyün evlerinde, ahırları odalardan ayrı bir yere yapmak

41- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının karar organları aşağıdakilerden hangisi tarafından görevden alınabilir?

Cevap: Yetkili mahkemeler

42- Nüfusu 3 milyonun üzerinde olan illerdeki İl Özel İdarelerinde ne kadar Genel Sekreter Yardımcısı olabilir?

Cevap: 4

43- Belli istekliler arasında yapılan ihalede davet mektubu….

Cevap: 40 gün

44- Sözel iletişim türlerinden hangisi hem kodlama hem de kod açmadır?

Cevap: Düşünme

45- Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin ortak noktalarından değildir?

Cevap: Çok yönlülük

46- Aşağıdakilerden hangisi iç denetçinin görevlerinden değildir?

47- Devlet memuru eş ve velayeti altındaki çocuklarının ticari faaliyetlerini kaç gün içinde çalıştığı kuruma bildirmelidir?

Cevap: 15 gün

48- Pozitivist hak kavramı ile ilgili bir soru

49- Aylıktan kesme cezası alan bir memur kaç yıl geçmeden daire başkanı kadrosuna atanamaz?

Cevap: 5 yıl

50- 1985 Anayasası yukarıdaki tanımlardan hangisine uymaz?

Cevap: Oligarşi, Objektif….

51- Hakkında verilen soruşturma iznine itiraz eden memurun bu itirazı yetkili mercilerce ne kadar süre içerisinde sonuçlandırılmalıdır?

Cevap: 3 Ay

52- Ödenek üstü harcama yapan harcama yetkililerine kaç maaş tutarı kadar ceza uygulanır?

Cevap: 2 Maaş

53- TBMM toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı vb. hakkında soru…

54- “Ö” harfi ile ilgili…

Cevap: İnce, yuvarlak, geniş

55- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 5 Yorum
 1. Miharbi dedi ki:

  4. Grup Müdürlük soruları bunlar demi tümü

 2. Yıldıray Erdem dedi ki:

  Kadınlara seçme seçilme hangi yıl verildi
  1934

 3. Yıldıray Erdem dedi ki:

  Dilencilere yaZılan ceza
  50 tl

 4. Yıldıray Erdem dedi ki:

  Hangisi belediye gelirlerinden değildir
  Emlak vergisi

 5. Yıldıray Erdem dedi ki:

  Mecliste bir yıl içinde çözümlenemeyen teklifin adı nedir
  Kadük