5434 Sayılı Kanuna Tabi Emekliyken Belediye Başkanı Seçilenlerin Emekli Maaşlarında Nasıl Artış Sağlanabilir?

5434 sayılı Kanuna tabi iken emekli olduktan sonra belediye başkanı seçilenler yeniden memuriyetle ilişkilendirilmeleri durumunda, sadece bir ay kesenek ödeyerek yüksek ek gösterge üzerinden tekrar emekliye ayrılıp emekli maaşlarında ciddi artış sağlayabilirler.

5434 Sayılı Kanuna Tabi Emekliyken Belediye Başkanı Seçilenlerin Emekli Maaşlarında Nasıl Artış Sağlanabilir?
Yayınlama: 03.06.2024
Düzenleme: 03.06.2024 14:03
A+
A-

5434 Sayılı Kanuna Tabi Emekliyken Belediye Başkanı Seçilenlerin Emekli Maaşlarında Nasıl Artış Sağlanabilir?

Bilindiği üzere 31/03/2024 tarihi itibariyle mahalli idareler genel seçimleri yapılmıştır. 5 yılda bir yapılan yerel seçimler neticesinde belediye başkanı olarak seçilenler bir sonraki seçime kadar bu görevlerini ifa etmektedirler.

Bu yazımızda; daha önce 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışmakta iken emekli olduktan sonra belediye başkanı seçilenlerin yüksek ek göstergeden emekli olabilmeleri için tekrar 5434 sayılı Kanun ile ilişkilendirilme süreçleri hakkında bilgi verilecektir.

5434 sayılı Kanuna tabi belediye başkanlarının ek göstergesi mezkur kanunun ek 48 inci maddesinde düzenlenmiş olup ilgili madde de;

“Belediye Başkanı olarak iştirakçilikleri devam edenlere, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere emekli keseneklerine esas aylık dereceleri itibariyle mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı için tespit edilen ek gösterge rakamları uygulanır…” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda insan kaynakları birimleri tarafından öncelikle belediye başkanının hangi kanun kapsamında emekli olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde belediye başkanının 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli olduğunun anlaşılması halinde;

Eğitim durumu itibariyle yükselebileceği derece ve kademe tespit edilerek HİTAP kayıtları incelenmelidir. Bu sayede belediye başkanının hangi derece/kademe ve ek gösterge üzerinden emekli olduğunun tespiti yapılmış olunur.

Şunu da belirtelim ki; ilgilinin emeklilikten sonra eğitim durumunun değişip değişmediği ilerleyeceği derece/kademe ve ek gösterge tutarlarının belirlenmesinde önem arz etmektedir.

Örnek: Selim Bey 31/03/2024 tarihi itibariyle belediye başkanı seçilmiştir. Hakkında yapılan incelemede 5434 sayılı Kanuna tabi olarak 1. Derecenin 4. Kademesinden ve 3600 ek gösterge üzerinden emekli olduğu anlaşılmıştır.

Selim Beyin 5434 sayılı Kanun ile tekrar ilişkilendirilmesi durumunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli 1 sayılı cetvelin VIII- MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI başlıklı tablonun (c) fıkrasına göre 5400 ek göstergeden faydalanabilecektir. (Selim Bey 1. Derecenin 4. Kademesinde olduğu için 5400 ek göstergeden yararlanır. Diğer dereceler için ek gösterge cetveline bakınız)

Bu durumda Selim Beyin emekli aylığı yükselecektir.

Belediye başkanına konu izah edildikten sonra belediye başkanının yazılı talebi olması halinde SGK işlemleri başlatılacaktır.

Öncelikli olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bir üst yazı yazılarak belediye başkanının 5434 sayılı Kanun ile ilişkilendirilme talep dilekçesi yazı ekinde gönderilmelidir.

Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan yazımıza cevap verilmesi beklenilmeli ve bu süreçte herhangi bir işlem yapılmamalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen cevabi yazı ile birlikte öncelikle Hizmet Takip Programı içerisinde yer alan zorunlu bildirimler yasal süreleri içerisinde sisteme işlenmelidir.

Bu kapsamda;

Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen yazıda belirtilen tarih dikkate alınarak HİTAP Tescil alanından işe giriş işlemi yapılmalıdır.

Hizmet Cetveli alanına ise işe giriş tarihi ile aynı tarihli BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLME (İLK DEFA) sebep kodu işlenmelidir.

Ünvan alanına yine aynı başlama tarihli Belediye Başkanı ünvanı eklenmelidir.

Buna bağlı olarak belediye başkanının maaş ödeme dönemi de (Peşin / Çalıştıktan Sonra)  dikkate alınarak kesenek gönderme işlemi yapılmalıdır.

Bu durumda belediye başkanı için 1 aylık kesenek gönderildikten sonra ilgili tekrar emekliye sevk edilecek ve bu işlem sonrasında belediye başkanına artık yüksek ek gösterge üzerinden emekli maaşı bağlanacaktır.

Örnek:  Selim Bey 1. Derecenin 4. Kademesinden 25 yıl kıdemli olarak 3600 ek gösterge ile emekli olmuştur.

Selim Beyin matrah hesabında en son güncel katsayılar dikkate alınarak;

Taban Aylığı: 11.909,08

Gösterge Aylığı: 1.141,31

Ek Gösterge Aylığı 3600: 2739,14

Kıdem Aylığı: 380,44

EYDM Oranı (145) 10481,00 olmak üzere toplamda 27.010,97’dir. Bu matrah üzerinden % 20 kurum ve % 16 kişi payı kesenek hesaplanacaktır.

Ayrıca ek gösterge artışından dolayı;

5400-3600=1800 fark ek gösterge oranı dikkate alınarak 1369,57 kişi ve Kurum payı %100 artış hesaplanarak SGK’na gönderilecektir.

Son olarak HİTAP üzerinden çıkış işlemleri yapılacaktır.

 Bu işlemlere müteakip 5510 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden belediye başkanının emeklilik talebi,  belediye encümenince görüşülerek emeklilik kararı alınacak diğer belgeler ile birlikte hitap üzerinden emeklilik evrakları gönderilecektir.

Takdir okuyucunundur…

Mehmet YURDCU

Tavşanlı Belediyesi  / Kütahya

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayın


Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.