600 Puanlık Ek Gösterge Artışıyla Memurlar Ne Kazandı? Kadro-Kadro Detaylı İnceleme

600 Puanlık Ek Gösterge Artışıyla Memurlar Ne Kazandı? Kadro-Kadro Detaylı İnceleme
Yayınlama: 07.06.2022
A+
A-

600 Puanlık Ek Gösterge Artışından Memurlar Ne Kazandı?

600 puanlık ek gösterge artışıyla memurlar ne kazandı? Kadro kadro inceledik. Bilindiği üzere dün (06/06/2022) tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, uzun zamandan beri gündemde olan ek gösterge konusundaki çalışmanın sonucunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla birlikte ek gösterge konusu artık netlik kazanmış oldu.

Daha önceki açıklamalardan tüm memurlara 3600 ek gösterge verileceği yönünde bir izlenim oluşmuş ve tüm memurlar büyük bir ümitle dün yapılan toplantıyı beklemeye başlamıştı. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Erdoğan, 600 puanlık ek gösterge artışından yardımcı hizmetler sınıfı dahil tüm memurlar ile memur emeklilerinin  yararlanacağını söyledi.

 Peki, yeni yılda yürürlüğe girecek olan 600 puanlık ek gösterge artışıyla memurlar ne kazanacak? Bu yazımızda ek göstergedeki bu değişimi kadro kadro inceleyerek gerek halihazırda çalışmakta olan memurların maaşındaki artışı gerekse de emeklilik durumunda hangi memurun emekli maaşına ve ikramiyesine ne gibi etki edeceğini inceleyeceğiz.

İncelememiz şuan, yani 2022 yılı birinci dönem katsayılar üzerinden yapılacaktır. Yazımızda geçen emekli maaşı ifadesinden 5434 sayılı Kanuna tabi olan memurların emekli maaşı, emekli ikramiyesi ifadesinden ise hem 5434 sayılı Kanuna tabi hem de 5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli ikramiyesi kastedilmektedir. Halihazırda çalışanların maaşı üzerindeki artış ise yine şuan geçerli olan (2022 yılı ilk dönem: 1 Ocak-30 Haziran) katsayılar ve %15’lik vergi dilimi üzerinden hesaplanmıştır.

Hesaplamalar ek gösterge puanlarında açıklananın haricinde başkaca bir artış yapılmaması, tüm memurlara 600 puan ilave ek gösterge verilmesi ve emeklilik yansıtma oranının şuanki haliyle kalması (ki değişeceği yönünde bir açıklama yapılmamıştır) durumu üzerinden yapılacaktır…

600 Puanlık Ek Gösterge Artışı Halihazırda Çalışmakta Olan Memurların Maaşını Ne Kadar Arttıracak?

Tüm memurlar için geçerli olan 600 puanlık ek gösterge artışını şuan çalışmakta olan memurlar için inceleyecek olursak hesaplamayı iki farklı şekilde yapmamız gerekir.

1) 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar.

2) 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar.

Zira her iki memur içinde farklı SGK ve Emekli Sandığı kesinti oranları söz konusudur.

600 puanlık ek gösterge artışının brüt karşılığı 2022 yılı ilk altı ay için 600 X 0,235445= 141,27 TL’dir.

5510 sayılı Kanuna tabi memur için;

Yüzde 9 MYO, yüzde 5 GSS, gelir vergisi (%15) ve damga vergisi kesintisi uygulandıktan sonra kalan net tutar 102,19 TL‘dir.

5434 sayılı Kanuna tabi memurlarda ise;

Yüzde 16 Emekli Sandığı memur kesintisi, gelir vergisi (%15) ve damga vergisi kesintisi uygulandıktan sonra kalan net tutar 99,79 TL‘dir.

Emekli Maaşı ve Emekli İkramiyesi Açısından

Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Memurların Durumu

Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan Devlet Memurları hali hazırda ek göstergeden yararlanamamaktadır. bu haliyle 30 yıl hizmeti olan yardımcı hizmetler sınıfındaki bir memurun 1. Derecenin 4. kademesinden emekli olması durumunda (Şuan ki katsayılar üzerinden) alacağı emekli ikramiyesi ile kendisine bağlanacak emekli maaşı şu şekildedir;

Kazanç Türü 0 Ek Gösterge İle 600 Ek Gösterge İle Artış Miktarı
Emekli Maaşı 4.481,38 TL 4.598,91 TL 117,54 TL
Emekli İkramiyesi 161.588,10 TL 165.826,11 TL 4.238,01 TL

Artış Miktarı;

600 puanlık ek gösterge artışının ek göstergesiz duruma kıyasla yardımcı hizmetler sınıfındaki memurun emekli maaşına etkisi 117,54 TL

Emekli ikramiyesine etkisi ise 4.238,01 TL‘dir.


Lise Mezunu Ek Göstergesi 1600 Olan Memurların Durumu

2. Derecenin 6. Kademesine gelmiş, ek göstergesi 1100 olan, 30 hizmet yılını doldurmuş lise mezunu bir memurun emekli maaş ve ikramiyesi ile aynı memurun 600 puanlık ek gösterge artışı sonrasındaki durumunu (1100+600=1700) kıyaslayalım ve 600 puanlık ek gösterge artışının lise mezununa etkisini görelim.

Kazanç Türü 1100 Ek Gösterge İle 1700 Ek Gösterge İle Artış Miktarı
Emekli Maaşı 4.685,10 TL 4.802,64 TL 117,54 TL
Emekli İkramiyesi 168.933,99 TL 173.172,00 TL 4.238,01 TL

Artış Miktarı;

1100 ek göstergenin 600 puan arttırılması durumunda genel idari hizmetler sınıfındaki lise mezununun emekli maaşı 117,54 TL artarken,

Emekli ikramiyesi ise  4.238,01 TL artmaktadır.


Yükseköğrenim Mezunu Ek Göstergesi 2200 Olan Memurların Durumu

Bu gruba Bilgisayar İşletmeni, V.H.K.İ, Memur ve benzeri kadroları örnek gösterebiliriz. 1. Derecenin 4. Kademesine gelmiş, ek göstergesi 2200 olan, 30 hizmet yılını doldurmuş yükseköğrenim mezunu bir memurun emekli maaş ve ikramiyesi ile aynı memurun 600 puanlık ek gösterge artışı sonrasındaki durumunu (2200+600=2800) kıyaslayalım ve 600 puanlık ek gösterge artışının örneğimizdeki memura etkisini görelim.

Kazanç Türü 2200 Ek Gösterge İle 2800 Ek Gösterge İle Artış Miktarı
Emekli Maaşı 5.470,62 TL 5.588,16 TL 117,54 TL
Emekli İkramiyesi 197.258,02 TL 201.496,03 TL 4.238,01 TL

Artış Miktarı;

2200 ek göstergenin 600 puan arttırılması durumunda bu gruptaki yükseköğrenim mezunlarının emekli maaşı 117,54 TL artarken,

Emekli ikramiyesi ise  4.238,01 TL artmaktadır.


Ek Göstergesi 3000 Olan Memurların Durumu

Bu gruba Matematikçi, Fizikçi, Kimyager Teknik Öğretmen Okulu Mezunu, Avukat, Öğretmen, Hemşire, Polis gibi kadrolarda bulunup ek göstergeleri 3000 olan memurlar örnek olarak gösterilebilir. (Bazı kadrolar için geçerli olan fiili hizmet süreleri konu dışı bırakılmıştır) 1. Derecenin 4. Kademesine gelmiş, ek göstergesi 3000 olan, 30 hizmet yılını doldurmuş bir memurun emekli maaş ve ikramiyesi ile aynı memurun 600 puanlık ek gösterge artışı sonrasındaki durumunu (3000+600=3600) kıyaslayalım ve 600 puanlık ek gösterge artışının örneğimizdeki memurlara etkisini görelim.

Kazanç Türü 3000 Ek Gösterge İle 3600 Ek Gösterge İle Artış Miktarı
Emekli Maaşı 5.627,33 TL 6.861,44 TL 1.234,11 TL
Emekli İkramiyesi 202.908,70 TL 247.407,81 TL 44.499,11 TL

Artış Miktarı;

3000 ek göstergenin 600 puan arttırılması durumunda bu gruptaki memurların emekli maaşı 1.234,11 TL artarken,

Emekli ikramiyesi ise  44.499,11 TL artmaktadır.


Ek Göstergesi 3600 Olan Memurların Durumu

Ek göstergesi halihazırda 3600 olanlardan (Örnek: Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı) 1. Derecenin 4. Kademesine gelmiş, 30 hizmet yılını doldurmuş bir memurun emekli maaş ve ikramiyesi ile aynı memurun 600 puanlık ek gösterge artışı sonrasındaki durumunu (3600+600=4200) kıyaslayalım ve 600 puanlık ek gösterge artışının örneğimizdeki memurlara etkisini görelim.

Kazanç Türü 3600 Ek Gösterge İle 4200 Ek Gösterge İle Artış Miktarı
Emekli Maaşı 6.861,44 TL 6.978,98 TL 117,54 TL
Emekli İkramiyesi 247.407,81 TL 251.645,82 TL 4.238,01 TL

Artış Miktarı;

3600 ek göstergenin 600 puan arttırılması durumunda bu gruptaki memurların emekli maaşı 117,54 TL artarken,

Emekli ikramiyesi ise  4.238,01 TL artmaktadır.


Şube Müdürlerinin Durumu

Ek göstergesi halihazırda 2200 olan Şube Müdürlerinden 1. Derecenin 4. Kademesine gelmiş, 30 hizmet yılını doldurmuş olan bir memurun emekli maaşı ve ikramiyesi ile aynı memurun 3000 ek gösterge sonrasındaki durumunu kıyaslayarak ek göstergedeki artışın Şube Müdürlerine etkisini görelim.

Kazanç Türü 2200 Ek Gösterge İle 3000 Ek Gösterge İle Artış Miktarı
Emekli Maaşı 5.470,62 TL 5.627,33 TL 156,71 TL
Emekli İkramiyesi 197.258,02 TL 202.908,70 TL 5.650,68 TL

Artış Miktarı;

2200 ek göstergesi olan Şube Müdürünün ek göstergesi 3000’e yükseldiğinde bahsi geçen memurun emekli maaşı 156,71 TL artarken,

Emekli ikramiyesi ise  5.650,68 TL artmaktadır.


3600 Ek Göstergeli Daire Başkanlarının Durumu

Ek göstergesi halihazırda 3600 olan Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarından  1. Derecenin 4. Kademesine gelmiş, 30 hizmet yılını doldurmuş olanların emekli maaş ve ikramiyesi ile aynı memurun 600 puan ek gösterge artışı sonrası (3600+600=4200) durumunu kıyaslayalım ve ek göstergedeki artışın emekli maaşı ile ikramiyesine etkisini görelim.

Kazanç Türü 3600 Ek Gösterge İle 4200 Ek Gösterge İle Artış Miktarı
Emekli Maaşı 9.310,07 TL 9.427,61 TL 117,54 TL
Emekli İkramiyesi 247.407,81 TL 251.645,82 TL 4.238,01 TL

Artış Miktarı;

3600 ek göstergenin 600 puan arttırılması durumunda bu gruptaki memurların emekli maaşı 117,54 TL artarken,

Emekli ikramiyesi ise  4.238,01 TL artmaktadır. Hesaplama makam ve görev tazminatı tutarları dikkate alınarak yapılmıştır.


3000 Ek Göstergeli Daire Başkanlarının Durumu

Ek göstergesi halihazırda 3000 olan Su ve Kanalizasyon İdarelerinde görevli Daire Başkanlarından  1. Derecenin 4. Kademesine gelmiş, 30 hizmet yılını doldurmuş olanların emekli maaş ve ikramiyesi ile aynı memurun 600 puan ek gösterge artışı sonrası (3000+600=3600) durumunu kıyaslayalım ve ek göstergedeki artışın emekli maaşı ile ikramiyesine etkisini görelim.

Kazanç Türü 3000 Ek Gösterge İle 3600 Ek Gösterge İle Artış Miktarı
Emekli Maaşı 8.075,96 TL 9.310,07 TL 1.234,11 TL
Emekli İkramiyesi 202.908,70 TL 247.407,81 TL 44.499,11 TL

Artış Miktarı;

3000 ek göstergenin 600 puan arttırılması durumunda bu gruptaki memurların emekli maaşı 1.234,11 TL artarken,

Emekli ikramiyesi ise  44.499,11 TL artmaktadır. Hesaplama makam ve görev tazminatı tutarları dikkate alınarak yapılmıştır.


Belediye Müfettişleri İle Bunlara Bağlı Genel Müdürlük Müfettişleri

Ek göstergesi halihazırda 3600 olan Büyükşehir Belediyesi İle Bağlı Genel Müdürlük Müfettişlerinden 1. Derecenin 4. Kademesine gelmiş, 30 hizmet yılını doldurmuş olanların emekli maaş ve ikramiyesi ile aynı memurun 600 puan ek gösterge artışı sonrası (3600+600=4200) durumunu kıyaslayalım ve ek göstergedeki artışın emekli maaşı ile ikramiyesine etkisini görelim.

Kazanç Türü 3600 Ek Gösterge İle 4200 Ek Gösterge İle Artış Miktarı
Emekli Maaşı 8.820,35 TL 8.937,88 TL 117,54 TL
Emekli İkramiyesi 247.407,81 TL 251.645,82 TL 4238,01 TL

Artış Miktarı;

3600 ek göstergenin 600 puan arttırılması durumunda bu gruptaki memurların emekli maaşı 117,54 TL artarken,

Emekli ikramiyesi ise  4.238,01 TL artmaktadır. Hesaplama makam ve görev tazminatı tutarları dikkate alınarak yapılmıştır.


Sonuç:

Emeklilik Yansıtma Oranı veya Emeklilik Eklentisi adıyla bilinen oran emekli maaşı ve emekli ikramiyesinin hesaplanmasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu oran ek gösterge üzerinden hesaplanır ve şu şekildedir;

Ek Göstergesi 2200’den Küçük Olanlar %55
Ek Göstergesi 2200 Dahil 3600’den Küçük Olanlar %85
Ek Göstergesi 3600 Dahil 4800’den Küçük Olanlar %145
Ek Göstergesi 4800 Dahil 6400’den Küçük Olanlar %165
Ek Göstergesi 6400 Dahil 7600’den Küçük Olanlar %195
Ek Göstergesi 7600 Dahil 8400’den Küçük Olanlar %215
Ek Göstergesi 8400 Dahil ve Daha Fazla Olanlar %255

Tabloda yedi grup vardır. Ek göstergesi bu gruplar arasında yer alan memurların hizmet yılı, derece/kademe gibi diğer değişkenleri de aynı ise alacakları emekli maaşı ve emekli ikramiyesi de büyük ölçüde aynıdır. (Makam ve Görev Tazminatı gerektiren görevlerde 2 yıldan fazla bulunmuş olan memurların maaş ve ikramiyeleri aynı ek göstergeli diğer memurlardan farklıdır)

Bu durumda bir memurun emekli maaşı ve ikramiyesinin artabilmesi için yukarıdaki tabloda görülen gruplar arasında yer değiştirmesi gerekir. Buda ek gösterge artışıyla mümkündür. Fakat ek göstergesi her artan memurun takdir edersiniz ki grubu değişmez. Örneğin 2200 ek göstergeli bir görevde bulunan memurun emeklilik yansıtma oranı %85’ken aynı memurun ek göstergesi 600 puan veya 800 puan hatta 1399 puan artsa bile yine grup değiştirmeyecek hala %85 yansıtma oranı olan grubun içerisinde kalacaktır. Yani 2200 ek göstergeli bir görevde bulunan memurun emekli maaşı ve emekli ikramiyesinde ciddi bir artış sağlanabilmesi için ek göstergesinin en az 3600’e çıkartılması gerekir. Bu olduğunda yansıtma oranı %145′ yükselecek ve emekli maaşı ile ikramiye tutarı hatırı sayılır miktarda artacaktır. Yansıtma oranı ile ilgili grup değişmediği sürece memurun ek göstergesi ne kadar artarsa artsın emekli maaşı ve ikramiyesindeki artış çok cüzi bir tutarda kalacaktır. Bu durum tüm kadrolar için geçerlidir.

Şimdi gelin hayali bir tablo yaparak yazımızı bitirelim…

Eğer 2200 ek göstergeli bir kadroda  bulunan, 1. Derecenin 4. Kademesine gelmiş ve 30 yıl hizmeti olan memurun ek göstergesi 3600’e yükseltilmiş olsaydı söz konusu memurun alacağı emekli maaşı ile emekli ikramiyesi ne kadar artacaktı?

Kazanç Türü 2200 Ek Gösterge İle 3600 Ek Gösterge İle Artış Miktarı
Emekli Maaşı 5.470,62 TL 6.861,44 TL 1.390,82 TL
Emekli İkramiyesi 197.258,02 TL 247.407,81 TL 50.149,79 TL

Artış Miktarı;

Ek göstergesi 2200 olan memurun ek göstergesi 3600’e çıkartılmış olsaydı alacağı emekli maaşı 1.390,82 TL artarken,

emekli ikramiyesi tutarı da 50.149,79 TL yükselecekti.

Son olarak;

Ek gösterge düzenlemesinin bu haliyle yasalaşması halinde bazı memurların bu düzenlemeden hatırı sayılır şekilde yararlanacağı açıktır. Fakat bazı memurlar açısından ise hayal kırıklığı olacaktır. Zira geçmişte yapılan 3600 ek gösterge açıklamaları ile bir çok memur bu konuda ümitlenmiş ve beklenti içerisine girmişti. Bu konudaki hayal kırıklıklarını ve oluşan üzüntüyü gidermek adına Sayın Cumhurbaşkanı kendi inisiyatifi ile konuyu tekrar değerlendirebilir düşüncesindeyiz.

Bu durumun geçmişte de örnekleri vardır. Toplum tarafında eleştiri konusu yapılan bazı hususlar Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından müdahale edilmek suretiyle toplumun memnuniyetini arttıracak şekilde değiştirildiği olmuştur. Ek gösterge konusunda hayal kırıklığı yaşayan memurlar içinde benzer bir müdahaleyi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bekleyebiliriz…

Ek gösterge artışından faydalanan tüm memur arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim…

https://iscimemur.net/memur-maas-hesaplama-programi/


⇒Memur Maaşı Hesaplama Programımız için Tıklayın


⇒Sözleşmeli Personel Maaşı Hesaplama Programımız İçin Tıklayın


⇒Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Genel Kültür Deneme Sınavlarına Katılmak İçin Tıklayın


⇒iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 3 Yorum
 1. İbrahim dedi ki:

  Çok faydalı, bilgilendirici ve detaylı bir yazı olmuş. Elinize, emeğinize sağlık…

  1. iscimemur.net dedi ki:

   Bizler için motivasyon kaynağı olan bu güzel yorumunuzdan dolayı teşekkür ederiz.

 2. Mehmet Sarı dedi ki:

  sONUÇ iMAMA/POLİSE/HEMŞİREYE/ÖĞRETMENE yaramış. diğerlerine kesme şeker parası vermişler… 1390 tl nere 117 tl nere… Bu hükümetin adaletsiz gelir dağılımı bir kez daha ispatlanmıştır… Allah hesabını sorsun..