Anayasa Mahkemesinin iptal kararı Resmi Gazete ‘de yayımlanmadı. Toplu Sözleşme İkramiyesi ödemesinde buna dikkat?

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı Resmi Gazete ‘de yayımlanmadı. Toplu Sözleşme İkramiyesi ödemesinde buna dikkat?
Yayınlama: 12.02.2024
A+
A-

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı Resmi Gazete ‘de yayımlanmadı. Toplu Sözleşme İkramiyesi ödemesinde buna dikkat?

Bilindiği üzere 28 Aralık 2022 tarihli ve 32057 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanun” ile sendika üyesi memur ve sözleşmeli personele ödenen toplu sözleşme ikramiyesi hakkında düzenlemeye gidilmişti.

Bu düzenleme 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ile ilgilidir.

Bu düzenlemeyle birlikte memur ve sözleşmeli personelden sendika üyesi olanlara ödenecek tutar iki farklı isimle adlandırılmıştır.

1- Toplu sözleşme desteği

Mevcut uygulamada 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılmakta iken 03.09.2023 Tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2023 -2024 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın Toplu Sözleşme İkramiyesi başlıklı 22 nci maddesi ile dönemler halinde yapılan ödemeler aylık ödemeler olarak değiştirilmiş, bu ödeme 2024 Ocak ayından itibaren 250*0,760871= 190.22 TL olarak uygulanmaya başlamıştır. 

2- Toplu sözleşme ikramiyesi ise

Mevcut uygulamada Kamu görevlileri sendikasının kurulu olduğu hizmet kolunda sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde ikisini sendika üyesi kaydeden kamu görevlileri sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ödenmektedir.

Bu uygulama 03.09.2023 Tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2023 -2024 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın Toplu Sözleşme İkramiyesi başlıklı 22 nci maddesi ile dönemler halinde yapılan ödemeler aylık ödeme olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu ödeme 2024 Ocak ayından itibaren 707*0,760871= 537,94 TL olarak uygulanmaya başlamıştır. 

Fakat Anayasa Mahkemesi yakın zamanda, 7429 Sayılı Kanunun 11 nci maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilen ek 4 üncü maddesinde yer alan “yüzde 2” ibaresini iptal etti.

İptal kararı ne anlama geliyor?

Bu karar ile artık Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen tüm kamu görevlileri toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanacaktır.

Anayasa Mahkemesi kararı ile verilen iptal kararı ne zaman uygulanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Anayasa Mahkemesinin Kararları başlıklı 153 üncü maddesinde;

“Madde 153 – Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.

Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun (…) teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.

İptal kararları geriye yürümez.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.” Hükümleri yer almaktadır.

Sonuç;

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Resmi Gazete ‘de yayımı tarihi itibariyle hüküm doğuracağını söyleyebiliriz.

Bu nedenle 2024 yılı Şubat ayı maaşlarının yapıldığı bu dönemde Anaysa Mahkemesinin yüzde 2 hususundaki iptal kararı Resmi Gazete ‘de yayımlanmadığı sürece mevcut uygulamaya devam edilmesi ve bu kapsamdaki kişilere Toplu Sözleşme İkramiyesi değil Toplu Sözleşme Desteğinin ödenmesi gerekmektedir.

Anayasaya Mahkemesi Kararı Resmi Gazete ‘de yayımlandığında artık Toplu Sözleşme Desteği alan tüm kamu görevlilerine de Toplu Sözleşme İkramiyesi ödenmeye başlanacaktır.

Takdir okuyucunundur…

Mehmet YURDCU

Tavşanlı Belediyesi  / Kütahya

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayın…


www.iscimemur.net Whatsapp kanalımız yayında. Kanalımızı Whatsapp üzerinden takip ederek paylaşımlarımıza anında ulaşabilirsiniz.

Kanal yöneticileri de dahil hiçbir takipçi numaranızı veya kimliğinizi görüntüleyemez.

Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.