Askerlik Borçlanmasında Ödenen Süreler Kıdem Tazminatında Dikkate Alınır Mı?

Askerlik borçlanması yatıran işçinin ödediği bu süreler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı? İşçinin askerliğini işe girmeden önce veya sonra yapmış olması uygulamada bir farklılık oluşturur mu?

Askerlik Borçlanmasında Ödenen Süreler Kıdem Tazminatında Dikkate Alınır Mı?
Yayınlama: 28.07.2021
A+
A-

Askerlik borçlanması yapan işçinin ödediği bu süreler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı? İşçinin askerliğini işe girmeden önce veya sonra yapmış olması uygulamada bir farklılık oluşturur mu?

Bilindiği üzere gerek işçi gerekse memur personeller askerlik borçlanması yapıp ödediklerine dair dekontu kurumlarına ibraz ettiklerinde ödenen tutar gelir vergisi matrahından indirilmektedir. Buda daha az vergi ödenmesi ve ele geçen net tutarın artması anlamına gelir. Yine askerlik borçlanması yapan memurların emeklilik ikramiyesi hesaplanırken askerlik borçlanması olarak ödedikleri süreler de dikkate alınmaktadır. Aynı durumun işçi personellerde de geçerli olup olmadığı ise merak edilen konuların başında geliyor. İşçi personellerin yatırdıkları askerlik borçlanması primleri kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı?

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki mevzuatta buna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Fakat aşağıda yer alan Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin bir kararı bu konuda uygulamaya ışık tutacak niteliktedir. Yargıtay uygulaması, kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik sebebiyle ayrılan işçi yönünden borçlanılan askerlik süresinin de kıdem süresine ekleneceği şeklindedir.

Burada dikkat çeken husus ise bu askerlik borçlanmasının kıdem süresinden sayılması sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçiler için söz konusu olduğudur. Özel sektörde çalışan işçiler ve yine kamu kurum ve kuruluşlarında şirket personeli olarak çalışanların yapacağı askerlik borçlanmaları ise kıdem tazminatına esas sürede dikkate alınmayacaktır.

22. Hukuk Dairesi

2015/11854 E.  ,  2016/17580 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: İş Mahkemesi
DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ücret alacağı, izin avansı ile yakacak yardımı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin emekli olmayı hak etmesi sonrasın iş sözleşmesi feshettiği, işverenin davacının devamsızlık yaptığı bahanesiyle kıdem tazminatını ödemeyi reddettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ve bir kısım işçilik haklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, iş akdinin devamsızlık sebebiyle haklı sebeple feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, kıdem tazminatı bakımından kısmen, diğer talepler bakımından tam kabul yönünde karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Kıdem tazminatına esas alınması gereken hizmet süresi konusunda, taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Dosya içeriğinden, … kayıtlarına göre, davacının 01.03.1987-02.07.2010 tarihleri arasında davalı belediyeye ait işyerinde çalıştığı, 05.07.2010 tarihinde… İl Müdürlüğünden aldığı emeklilik şartlarına haiz olduğunu belirtir yazıyı davalı işverene sunduğu, … tahsis kaydı dosyası içeriğinden önceki dönemde 600 gün askerlik süresini borçlanarak, tahakkuk eden primleri ödediği, hükme esas alınan bilirkişi raporunda sadece davalı işyerinde fiilen çalıştığı 22 yıl 7 günlük çalışma süresinin kıdem tazminatı hesabına esas alındığı, davalı işyerinde çalışmaya başlamadan önce yaptığı askerlik görevinde geçen süreyi davalı işyerinden ayrılmadan önce borçlandığı ve primini ödediği anlaşılmasına rağmen bu sürenin tazminata esas sürenin tespitinde hesaplamaya katılmadığı anlaşılmıştır.
Yargıtay uygulaması, kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik sebebiyle ayrılan işçi yönünden borçlanılan askerlik süresinin de kıdem süresine ekleneceği şeklindedir. Buna göre, işe girmeden önce yapılmış olsa bile, borçlanılan askerlik süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekirken aksi değerlendirme yapılması hatalı olmuştur. Davacının borçlandığı 600 gün askerlik süresinin kıdem tazminatına esas alınan süreye eklenerek, tazminat miktarının hesaplanması gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 13.06.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yargıtay Karar Arşivimize Ulaşmak İçin Tıklayın…

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
 1. Ufuk dedi ki:

  Bilgilendirici bir içerik teşekkürler İsa bey. Kolay gelsin.

 2. Başkan dedi ki:

  2002 Çıraklık girişim var. Okul bitti
  2005-2006 dönemlerinde 15 ay askerliğimi yaptım.
  Aralık 2007 sigorta başlangıcım var.
  Hali hazırda Aynı iş yerinde çalışıyorum.5400 prim günüm var.
  Hangi hallerde gerek borçlanma ile gerekse borçlanmadan tazminat alabilirim.