Avukatlık stajı hakkındaki yönetmelikte dikkat çeken hususlar neler?

Avukatlık stajı hakkındaki yönetmelikte dikkat çeken hususlar neler?
Yayınlama: 22.06.2022
A+
A-

Avukatlık Stajı Hakkındaki Yönetmelikte Dikkat Çeken Hususlar

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar İle Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkındaki Yönetmelikte Dikkat Çeken Hususlar neler? Bilindiği üzere 11 Haziran 2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren 7409 sayılı “Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte 1136 sayılı Avukatlık Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerden bir tanesi de 1136 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine eklenen aşağıdaki fıkraydı.

“Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir. Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilir. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır. Bu fıkraya ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.”

Bu düzenlemede;

Avukatlık stajına fiilen engel değilse herhangi bir işte çalışmanın staja mani olmadığı,

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlarında görevleri sırasında staj yapabileceği,

Staj yapacak olanlara çalıştıkları kurumlarca gerekli kolaylığın sağlanacağı,

Düzenlemeye ilişkin usul ve esasların Adalet Bakanlığınca çıkartılacak Yönetmelikle belirleneceği belirtilmişti.

Düzenlemede bahsi geçen usul ve esaslar 22 Haziran 2022 tarih ve 31874 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev yapanlar İle Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik” ile birlikte belirlenmiş oldu.

Yönetmelik metni için tıklayın…

Yönetmelikte dikkat çeken hususlar;

-Yönetmelik 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların avukatlık stajı yapmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

-Adli ve idari hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılar Yönetmelik kapsamında değildir.

-Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanlar 1136 sayılı Kanunda belirtilen staja kabul şartlarına haiz olmaları şartıyla staj yapabileceklerdir. Bu ifadeden anlaşılan , düzenleme sadece memurları değil sözleşmeli ve işçi pozisyonlarında çalışanları da kapsamaktadır.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlara çalıştıkları kurum tarafından staj için gerekli kolaylık sağlanacaktır.

-Staja başlayan çalışanlar staja başladığı ve bittiği tarihleri görev yaptıkları kurumlara bildireceklerdir. Görev ve işyeri değişiklikleri de yine aynı şekilde bildirilecektir.

-Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır.

Staj süresince farklı çalışma yöntemleri uygulanabilecek

-Kamu kurum ve kuruluşları avukatlık stajı yapan personeline staj süresince dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan çalışma veya esnek çalışma gibi yöntemlerle gerekli kolaylığı sağlayacaktır.

Kamu kurumlarında çalışanlar stajlarının bir bölümün kendi kurumunda yapabilecek

Yönetmeliğin “Avukat yanında staj” başlıklı 7 nci maddesi şu şekildedir;

“Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar stajlarının avukat yanındaki kısmını,  staj yapılan baro levhasına kayıtlı ve meslekte en az beş yıl kıdeme sahip kamuda çalışan veya bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapar.”

Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar stajlarının avukat yanındaki kısmını kendi kurumlarındaki avukatların yanında yapabileceklerdir. Bunun için stajlarını yanında yapacakları avukatın staj yapılan baro levhasına kayıtlı ve meslekte en az beş yıl kıdeme sahip olması gerekmektedir.

Ücretsiz izin alarak görevinden ayrılmış ve şuan stajı devam edenlerin durumu

Yönetmeliğin geçiş hükümlerinden olan Geçici madde 1 şu şekildedir;

“Kamuda görev yapan ve aylıksız veya ücretsiz izin almak suretiyle stajına devam edenler, görevlerine dönmeleri halinde stajlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre tamamlar.”

Kamuda görev yapanların çalıştığı kurumlarından aylıksız veya ücretsiz izin almak suretiyle ayrılmış olanları ve şuan halihazırda stajı devam edenler Yönetmeliğin geçici madde 1 hükmüne istinaden görevlerine dönebilecek ve bu yönetmelik hükümlerine göre stajlarına devam edebileceklerdir.


Kurumlarda Hukuk Fakültesi mezunu olduğu halde ücretsiz izine ayrılarak staj yapamadığı için avukat kadrosuna atanamayan bir çok memur için bu düzenleme çok yerinde bir düzenleme olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz…


⇒ Memur Maaşı Hesaplama Programımız için Tıklayın


⇒ Sözleşmeli Personel Maaşı Hesaplama Programımız İçin Tıklayın


⇒ Deneme Sınavlarına Katılmak İçin Tıklayın


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.