Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme
Yayınlama: 07.04.2022
A+
A-

Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Koruyucu gıda yardımı

MADDE 1- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde zehirleyici, elektromanyetik radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak Kurumca belirlenen koruyucu gıda maddeleri iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından belirlenir.

Kahvaltı servisi

MADDE 2- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde saat 06:00 nöbetine gelen personele, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla sabah kahvaltısı verilir.

PTT’de görev yapan başdağıtıcı ve dağıtıcılara toplu taşıma kartı verilmesi

MADDE 3- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunup, belediye sınırları içerisinde başdağıtıcı ve dağıtıcı olarak görev yapanlara, belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından fotoğraflı birer kart verilir.

Araç kullananlara ilave ücret

MADDE 4- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan başdağıtıcı ve dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 125 TL ücret ödenir.

(2) Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç olmak üzere görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık 125 TL’yi geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için 5 TL ücret ödenir.

Gişe memurlarına ilave ücret

MADDE 5- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunanlardan fiilen gişelerde görev yapanlar ile gişelere para giriş ve çıkışında görev yapanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olmak üzere aylık ilave 125 TL ücret ödenir.

(2) Bunlardan PTT Merkez Müdürlüklerine bağlı şubelerin gişelerinde (mobil şubeler dahil) fiilen görev yapan ve gişelere para giriş çıkışı işlemleri ile paranın transferini gerçekleştiren personele bu miktar %25 artırımlı olarak ödenir.

Giyim yardımı

MADDE 6- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele, Kurumca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

TRT’de konut kira bedeli

MADDE 7- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85’i tahsil edilir.

PTT’de mobil çalışan personele tayın bedeli verilmesi

MADDE 8- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan dağıtıcı, başdağıtıcı ile mobil tahsilat araçları ve mobil şubelerde de mobil hizmeti veren personele 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

TRT’de yayın hizmetlerinde çalışan personele servis verilmesi

MADDE 9- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında çalışan personele gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti sağlanır.

TRT’de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personel

MADDE 10- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personel aylık ilave 175 TL ücret ödenir.

Motosiklet kullananlara ilave ücret

MADDE 11- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde A sınıfı (A1 ve A2) sürücü belgesi gerektiren araçları kullananlara, 4 üncü madde uyarınca ödenen ilave ücret %20 artırımlı ödenir.

Başdağıtıcıların temel ücretleri

MADDE 12- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen başdağıtıcıların temel ücretleri 115 TL artırımlı uygulanır.

PTT A.Ş.’ de resmi ve dini bayram günlerinde fazla çalışma ücreti

MADDE 13- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapanlara, resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Servis hizmeti

MADDE 14- (1) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında çalışan personele servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı zam puanları

MADDE 15- (1) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam puanları %20 artırımlı olarak uygulanır.

PTT servis hizmeti

MADDE 16- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından nüfusu 150.000 ve üzeri olan illerde görev yapan personele işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı veya ücreti verilir.

PTT’de idari hizmet sözleşmesiyle çalışan personele çocuk yardımı

MADDE 17- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde çocuk için öngörülen yardımdan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.

PTT’de idari hizmet sözleşmesiyle çalışan bazı personelin ücretleri

MADDE 18- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen postacı, tekniker ile gişe ve büro görevlilerinin temel ücretlerine 300 TL ilave edilir.

TRT Genel Müdürlüğü personelinin sözleşme ücretleri

MADDE 19- (1) TRT’de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personelin brüt ücretleri %5 artırımlı ödenir.

PTT’ de 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personele il bazlı başarı ilave ödemesi

MADDE 20- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görev yapan sözleşmeli personel; faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak gelirleri bakımından Türkiye sıralamasında ilk on il arasına giren illerde idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen sözleşmeli personele ödenmekte olan başarı bazlı ilave ödemeden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılır.

Prof. Dr. Vedat BİLGİN
Kamu İşveren Heyeti Başkanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Ömer BUDAK
BİRLİK HABER-SEN Temsilcisi
Genel Başkan


6. Dönem Toplu Sözleşme Tam Metni İçin Tıklayın…


Makale Arama Robotumuz İçin Tıklayın…


Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.