Belediyelerde Çalışan Sözleşmeli Personele Ödenecek Arazi Tazminatından Gelir Vergisi Kesilir Mi?

Belediyelerde Çalışan Sözleşmeli Personele Ödenecek Arazi Tazminatından Gelir Vergisi Kesilir Mi?
Yayınlama: 23.03.2022
A+
A-

Belediyelerde çalışan sözleşmeli personellere ödenecek arazi tazminatından gelir vergisi kesilir mi?

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-3137814

Konu: Ek Özel Hizmet Tazminatı

Tarih: 09.03.2022

…….……. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: …. tarihli ve ….. sayılı yazınız.

Belediyenizde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele ek özel hizmet tazminatı ödenip ödenmeyeceği, ödenmesi durumunda kesintilerinin yapılmasına ilişkin görüş talep eden ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinde, zam ve tazminatın neler olduğu ve ödenecek miktarlar belirlenmiş, söz konusu maddenin “II- Tazminatlar” başlıklı “A. Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (c) bendinde, “Teknik Hizmetler Sınıfına dâhil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir.” hükmü ile mezkur maddenin “III- Ortak Hükümler” başlıklı bölümünde ise “Bu maddenin ikinci bölümünde yer alan tazminatlar damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, Belediyenizde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 31 inci maddesinde unvanları sayılan personele ödenecek ek özel hizmet tazminatının, damga vergisi kesintisi hariç herhangi bir vergiye tabi olmayacağı değerlendirilmekle birlikte, söz konusu personele ek özel hizmet tazminatının ödenmesine ilişkin Bakanlığımızın 18.01.2022 tarihli ve E-53773008-622.02-2695062 sayılı örnek görüş yazısına ekte yer verilmiştir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.


Belediyelerde çalışan sözleşmeli personele ödenecek arazi tazminatından gelir vergisi kesilmesi ile sigorta primine esas kazanca dahil edilmesi gerektiği hususlarında ilgili kurumların görüşleri mevcut olup söz konusu görüşlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Tavsiye Yazı (Görüş): Mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personele ödenen arazi tazminatından gelir vergisi kesilecek mi? Tıklayın…

Tavsiye Yazı (Görüş): Mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personele ödenen arazi tazminatından sigorta primi kesilecek mi? Tıklayın…


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.