Belediyelerde Çevre Mühendisi Çalıştırma, İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürü/Daire Başkanı Kadrosu İhdas Etme Zorunluluğu

Belediyelerde Çevre Mühendisi Çalıştırma, İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürü/Daire Başkanı Kadrosu İhdas Etme Zorunluluğu
Yayınlama: 18.04.2022
A+
A-

17 Nisan 2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” e ek 5 inci maddeden sonra “Çevre mühendisi ve çevre görevlisi istihdamı” başlıklı ek 6 ncı madde eklenmiştir.

Ek 6 ncı maddedeki; “(1) İl belediyeleri ile 50.000 üzeri nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 2 çevre mühendisi veya çevre görevlisi, 20.000-50.000 arasında nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur. 20.000’den az nüfusa sahip mahalli idarelerde çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur ve/veya çevre danışmanlık hizmeti alınır. Mahalli idare birliklerinde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulur.” hüküm gereği, Belediyelere nüfus ölçeklerine göre çevre mühendisi veya çevre görevlisi istihdam etme ya da çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu getirilmiştir.

Madde hükmünde açıklanan nüfus ölçeklerine göre Belediyeleri incelediğimizde;

  • İl belediyeleri ile 50.000 üzeri nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 2 çevre mühendisi veya çevre görevlisi, 20.000-50.000 arasında nüfusa sahip mahalli idarelerde ise en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.
  • Nüfusu 20.000’den az mahalli idarelere çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurma ve/veya çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu getirilmiştir. Madde metninden anlaşılacağı üzere bu ölçekteki belediyelere, ya çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurma ya da her ikisini de bulunduramayacakları durumda çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu getirilmiştir.

Bununla birlikte aynı yönetmeliğin 12 inci maddesiyle, ek 6 ıncı maddeyle de bağlantılı olarak, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” ekinde yer alan;

-EK-1: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvelleri,

-EK-2: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvelleri,

-EK-3: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listeleri,

-EK-4: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütükleri,

Cetvellerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan bu değişiklerle;

→ A grubunda yer alan Büyükşehir belediyelerinde “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı” kadrosu,

→ B grubunda yer alan Büyükşehir olmayan il belediyelerinin tamamında “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü” kadrosu,

→ C grubunda yer alan Büyükşehir sınırlarında yer alan İlçe belediyelerinde C6 grubu ve sonrasında devam eden gruplardaki nüfusu 50.000’den fazla olan belediyelerin tamamında “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü” kadrosu,

→ D grubunda yer alan Büyükşehir olmayan il belediyeleri sınırlarındaki ilçe ve belde belediyelerinde D10 grubu ve sonrasında devam eden gruplardaki nüfusu 50.000’den fazla olan belediyelerin tamamında “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü” kadrosu,

Norm Kadro Cetvellerine eklenerek mevcut memur norm sayıları 1 adet arttırılmış ve ihdas etme zorunluluğu getirilmiştir.

“Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” eklerinden EK-1, EK-2, EK-3, EK-4 norm kadro cetvellerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda;

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’in üzerinde yer alan tüm ilçe ve belde belediyelerinin Mayıs 2022 meclislerinden itibaren yeni norm kadro yapılanmasına uygun olacak şekilde ilgili kadro ihdasını yapmaları ve yeni Daire Başkanlığı veya Müdürlüklerine ilişkin organizasyon şemalarını revize etmeleri gerektiği,

“İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü” kadrosu ihdas etme ve “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” kurma zorunluluğu olmayan belediyeler ile ilgili olarak;

Ek 6’ıncı madde hükmü dikkate alındığında, ilgili belediyelerde, mevcut norm kadrolarındaki aktif Müdürlüklerden en uygun Müdürlüğün altında (Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ya da Temizlik İşleri Müdürlüğü vb.) Başkanlık Makamınca İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Birimi’nin kurulabileceği ve bu şekilde kurulacak birimde çevre mühendisi, çevre görevlisi çalıştırabileceğini ya da danışmanlık hizmeti alınabileceğini değerlendirmekteyiz.  

Yunus Emre YILMAZ

Derince Belediyesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü


Tavsiye Yazı: Belediyeler işçilerin avans taleplerini karşılamak zorunda mı? Tıklayın…

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.