Beyan Veren Memur Aile Yardımını Hangi Tarihten İtibaren Hak Eder?

Memurun aile bilgilerinde meydana gelen değişiklik onun maaşına etki edebilmektedir. Peki yeni beyan veren bir memur aile yardımına hangi tarihten itibaren hak kazanır? (Okuma Süresi: 1 dk)

Beyan Veren Memur Aile Yardımını Hangi Tarihten İtibaren Hak Eder?
Yayınlama: 15.07.2021
A+
A-

Aile Yardımına Hak Kazanma Tarihi

(Yeni beyan veren memurun aile yardımına hak kazanma tarihi ne zamandır? Beyan tarihinden itibaren mi, aile durumundaki değişiklikten itibaren mi yoksa başkaca bir tarihten itibaren mi hak kazanılır?)

Memurun aile bilgilerinde meydana gelen değişiklik onun maaşına etki edebilmektedir. Dolayısıyla aile bilgilerinde bir değişiklik olduğunda memurun beyan vermek suretiyle bu durumu kurumuna bildirmesi gerekir. Bilindiği üzere memurun aile durum bilgilerinde değişiklik olduğunda memur aile yardımı almakta veya bu yardımı kaybetmektedir. Peki aile yardımı ödeneği alacak olan memur bu ödeneğe ne zaman hak kazanır veya bu ödeneği ne zaman kaybeder? Bu soru memur tarafından merak edilen ve sık sık sorulan bir sorudur. Beyan verilen tarihten itibaren mi, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren mi ya da başka bir tarih mi vs…

Bu soruya cevap bulmak için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 204 ve 205. maddelerine bakmak gerekiyor. İlgili maddeler şu şekildedir:

Madde 204:

Aile yardımı ödeneğine hak kazanma:

“Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.”

Madde 205:

Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:

“Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.”

Her iki maddede de yer alan “…takipeden ay başından itibaren hak kazanır.” veya “…takip eden ay başından itibaren kaybeder.” ifadeleri yazımızı okuyan pek çok kişinin dikkatini çekmiştir.

Ay başı ifadesinden anlaşılması gereken nedir?

Bu sorunun cevabını vermek için 3472 sayılı Devlet Memurları İle Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Ödeme Zamanının Değiştirilmesine Dair 09.09.1987 tarih ve 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun’a bakmamız gerekiyor. Bahsi geçen kanunun birinci maddesinin son fıkrası şu şekildedir:

 “Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlarda yer alan “aybaşı” ibareleri “ayın 15’i olarak uygulanır.”

Devlet Memurları ile diğer bazı personel kanunlarına tabi kamu çalışanları 1987 yılı Ekim ayı maaşından itibaren aylıklarını her ayın 15’inde almaya başlamışlardır. Yukarıdaki fıkra hükmünden de anlaşılacağı üzere bu tarihten itibaren aybaşından kasıt her ayın 15’i olarak belirlenmiştir.

Bir memurun aile bilgilerinde değişiklik söz konusu olduğunda yapacağı ilk iş 265 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin ekinde yer alan Aile Durum Bildirimi Formunu doldurmak ve kurumuna ibraz etmek olmalıdır. Meydana gelen değişiklikten kaynaklı hak kazanma veya kaybetme ise değişiklik tarihini takip eden aybaşından yani takip eden ayın 15’inden itibaren geçerli olacaktır.

Aile Durum Bildirim Formuna ulaşmak için tıklayın. https://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/Gelir_Vergisi/Aile_durumu.pdf

Uygulamada her ne kadar çalışmayan eş için verilen ödeneğe “aile yardımı”, çocuklar için verilen ödeneğe “çocuk yardımı” dense de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenen aile yardımı ödeneği kapsam olarak hem eşi çalışmayan memura verilen ödeneği hem de memurun 0-6 yaş veya 6 yaş üstü çocukları için alacağı ödeneği kapsamaktadır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.