Çalışma Genel Müdürlüğü kamuda çalışan işçilere ödenen yemek ücreti hakkında yeni görüş verdi. Net 55 TL hangi kurumlar için bağlayıcı?

Çalışma Genel Müdürlüğü kamuda çalışan işçilere ödenen yemek ücreti hakkında yeni görüş verdi. Net 55 TL hangi kurumlar için bağlayıcı?
Yayınlama: 07.12.2022
A+
A-

Çalışma Genel Müdürlüğü kamuda çalışan işçilere ödenen yemek ücreti hakkında yeni görüş verdi. Net 55 TL hangi kurumları bağlıyor?

İşte çalışma Genel Müdürlüğü’nün 1/12/2022 tarihli yeni görüş yazısı;


T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışma Genel Müdürlüğü

Sayı: E-98425987-045.02-197990

Konu: Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü Yemek Ücreti Hk.

Tarih: 1.12.2022

DAĞITIM YERLERİNE

Çalışma hayatını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve önleyici tedbirler almak, ilgili mevzuatın uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Ek 2’nci maddesinde: Hükümet, kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokollerinin kapsamı:

“a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (iştirakler hariç), birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin %50’sinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan her türlü işletme ve şirketler, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda,

c) İl özel idareleri, belediyeler ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, belediyelerin bağlı kuruluşları, müessese ve işletmeleri ile bunların birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerde,”

olarak belirtilmiştir.

Kamu kesiminde uygulanmak üzere 6356 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesi uyarınca yürürlüğü 2021-2022 dönemi olan kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri için bağlayıcı nitelikteki 2021 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü 11.08.2021 tarihinde imzalanmıştır.

2021 yılının son aylarında yaşanan döviz kuru hareketliliği, enerji piyasalarında öngörülemeyen maliyet artışları, gıda fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar ve işyerlerinde yapılan yemek ihalelerinde ortaya çıkan maliyet artışları ile Hükümetin kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeme politikası doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 25.09.2022 tarihinde yaptığı açıklamalar da dikkate alınarak imzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin fiilen çalışılan günler için günlük yemek yardımı bedelinin Net 55,00 (Elli beş) TL olacağı kararlaştırılmıştır.

Kanun maddesinden de görüleceği üzere yukarıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından söz konusu ek protokolde belirtilen yemek ücretinin ayrım gözetmeksizin tüm işçilere uygulanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Sadettin AKYIL

Bakan a.

Çalışma Genel Müdürü


Yemek ücretini NET 55 TL olarak uygulayan kurumlara Vergi ve SGK istisnalarını da içeren formül önerisi için tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.