Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 148)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 148)
Yayınlama: 19.03.2022
A+
A-

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 148)

Kurum: Maliye Bakanlığı

Seri No: 148

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 148)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesi ikinci paragrafında yer alan; “Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz” hükmünün uygulanmasına ilişkin Bakanlığımıza intikal eden tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Anılan hükmün uygulanmasına ilişkin olarak Bakanlığımızca verilen görüşlerde; kurumların 1-4 dereceli kadrolarında görevli olanların ilk atamalarının 1-4. dereceli kadrolara yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın yararlanacakları ek göstergelerin daha evvel görevli oldukları kariyerleri ile ilgili sınıfta kazanılmış hak aylığı itibariyle yararlanabilecekleri ek göstergeden az olamayacağı belirtilmekte idi.

Ancak gerek Danıştay Onuncu Dairesinin 25.3.1990 tarih ve 1989/845 Esas, 1990/750 sayılı Kararı gerekse Sayıştay Temyiz Kurulunun 22.6.1994 tarih ve 7508 sayılı ilamında; atama yoluyla kariyer sınıfının dışında bir sınıfta çalışmak durumunda kalanların, kariyer sınıfta kazanılmış hak aylıklarına göre alacakları ek göstergeden düşük olmamak üzere ek göstergeden yararlandırılarak mağdur edilmemelerinin amaçlanmış olması nedeniyle madde hükmünün kariyer hizmet sınıfının dışında bir hizmet sınıfının ilk dört dereceli kadrolarına atananları kapsamakta olduğu belirtilmektedir.

Bu nedenle;

1- Anılan hükmün uygulanmasında ilgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilmeleri kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması halinde mümkün olabilecektir. Bu şekilde atanmamış olanların anılan, madde gereğince kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

ÖRNEK: 1- Teknik Hizmetler Sınıfında kazanılmış hak aylığı 5 inci derecede bulunan bir Mühendisin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 4 üncü dereceli “Şube Müdürü” kadrosuna atanması durumunda; yararlanacağı ek gösterge I sayılı ek gösterge cetvelinin II- Teknik Hizmetler Sınıfı bölümü (a) sırasında 5 inci dereceden aylık alan bir mühendisin yararlandığı ek göstergeden az olmayacak ilgili Şube Müdürü olarak I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı i/1 sırasında yer alan (1997 yılında 800 puan) ek göstergeden değil, 5 inci dereceden aylık almakta olan bir mühendisin 1997 yılında yararlanmakta olduğu 1300 ek göstergeden yararlandırılacaktır.

ÖRNEK: 2- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylığı 8 inci derecede bulunan yüksekokul mezunu bir öğretmen Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 inci dereceli bir memur kadrosuna atanıp yıllar sonra terfi etmek suretiyle 4 üncü dereceye ulaştığında, I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı i/1 sırasında 4 üncü derece için öngörülen ek göstergeden yararlanacaktır.

İlgilinin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ilk atamasının 1-4 dereceli kadroya olmaması nedeniyle Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylığı 4 üncü derecede bulunanlar için öngörülen ek göstergeden yararlanması mümkün olmayacaktır.

ÖRNEK: 3- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfındaki bir öğretmenin Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki “Şube Müdürü” kadrosuna atanması durumunda;

ilgilinin yararlanacağı ek gösterge, kariyer hizmet sınıfı olan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylığı için öngörülen ek göstergeden daha düşük olmayacaktır.

Buna göre;

– İlgilinin kazanılmış hak aylığının 4, atandığı kadronun 2 nci derecede olması halinde;

I sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 4 üncü derece için öngörülen ek gösterge 1997 yılı için 1100, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı i/1 sırasında 2 nci derece için öngörülen ek gösterge ise 1997 yılı için 1600 olduğundan ilgilinin yararlanacağı ek gösterge 1600 olacaktır.

– İlgilinin kazanılmış hak aylığının 3, atandığı kadronun 2 nci derecede olması halinde;

Kariyer hizmet sınıfı olan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 3 üncü derece için 1997 yılında 1600, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 2 nci dereceli Şube Müdürü için öngörülen ek gösterge de 1997 yılında 1600 olduğundan yararlanacağı ek gösterge 1600 olacaktır.

– İlgilinin kazanılmış hak aylığı ve atandığı kadronun 2 nci derecede olması halinde;

Kariyer hizmet sınıfı olan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 2 nci derece için 1997 yılında 2200, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 2 nci dereceli Şube Müdürü için 1997 yılında 1600 ek gösterge belirlenmiştir. İlgilinin yararlanacağı ek gösterge kazanılmış hak aylığı için öngörülen ek göstergeden az olamayacağından kazanılmış hak aylığı için öngörülen ek gösterge görev aylığı için öngörülen ek göstergeden de fazla olduğundan kazanılmış hak aylığı için öngörülen 2200 ek göstergeden yararlandırılacaktır.
2- Bu tebliğ tarihinden itibaren yukarıda belirtilen şekilde uygulama yapılacak, daha evvel verilmiş ve bu tebliğe aykırı olan görüşler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca eski görüşlere istinaden yapılmış olan ödemeler de ilgililerden tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.