Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve tazminatlarda Değişiklik Yapıldı

Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve tazminatlarda Değişiklik Yapıldı
Yayınlama: 29.12.2022
A+
A-

29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar” da değişikliğe gidildi. Aynı kararla birlikte Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararın 2023 yılında da uygulanması kararlaştırıldı.


CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6617

Ekli “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar” ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2023 yılında da devam olunur.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (III) sayılı “Diğer Tazminatlar” cetvelinin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan “20” ve “15” ibaresi sırasıyla “60” ve “50” şeklinde, (c) bendinde yer alan “40” ve “30” ibareleri sırasıyla “120” ve “100” şeklinde değiştirilmişitr.

MADDE 3- Bu Kararın,

a) 2 nci maddesi 15/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2023 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kararın hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.