Devlet memuruna yıllık izindeyken sosyal yardımlar kapsamındaki yiyecek yardımı verilebilir mi?

Devlet memuruna yıllık izindeyken sosyal yardımlar kapsamındaki yiyecek yardımı verilebilir mi?
Yayınlama: 27.03.2022
A+
A-

Devlet Memuruna Yıllık İzindeyken Sosyal Yardımlar Kapsamındaki Yiyecek Yardımı Verilebilir Mi?

Devlet Personel Başkanlığı Görüşü

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yıllık ve mazeret izinleri dönemlerinde sosyal yardımlar kapsamındaki yiyecek yardımının ödenip ödenmeyeceği konusunda görüş talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin (E) fıkrasında; “Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.” hükmü ve “Yiyecek yardımı” başlıklı 212 nci maddesinde ise; “Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlıyacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur hüküm gereği çıkarılan ve 11/12/1986 tarihli ve 19308 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; “Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarda yer alan açıklamalar doğrultusunda, her ne kadar yiyecek yardımı Devlet memurlarına sağlanan mali ve sosyal haklardan olsa da mezkur Yönetmelik hükmünden de anlaşılacağı üzere yemek verme şeklinde yapılan bir ayni yardım görünümünde olup, yıllık izin veya mazeret izni sürecinde bunun sağlanması mümkün olamayacağından bu süreler boyunca bu yardımdan faydalanamayacak Devlet memurlarına daha sonra bu yardımın nakden ödenmesi veya tazmin edilmesi gibi bir uygulamanın söz konusu olamayacağı değerlendirilmektedir.


Kararlar Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.