Ek bütçe ile 2022 yılı maktu mesai tutarları değişti. İşte yeni tutarlar!

Ek bütçe ile 2022 yılı maktu mesai tutarları değişti. İşte yeni tutarlar!
Yayınlama: 07.07.2022
A+
A-

2022 Yılı Maktu Mesai Tutarları Değişti

7414 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlandı. Buna göre 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H), (K) ve (M) işaretli cetveller de değişiklik yapıldı. Dolayısıyla maktu mesai tutarlarını da düzenleyen K Cetvelinin değişmesi 2022 yılında uygulanacak maktu mesai tutarlarını da değişmesine neden oldu.

7 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanabilecek maktu mesainin yeni tutarları şu şekilde…


K Cetveli

(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti:
1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi karan ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;
– 10.000’e kadar olanlar için 584 Türk Lirasını,
– l0.000’den 50.000’e kadar olanlar için 625 Türk Lirasını,
– 50.000’den l00.000’e kadar olanlar için 691 Türk Lirasını,
– l00.000’den 250.000’e kadar olanlar için 780 Türk Lirasını,
– 250.000’den 1.000.000’e kadar olanlar için 931 Türk Lirasını,
– l.000.000’den fazla olanlar için 1.080 Türk Lirasını,
– Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 1.080 Türk
Lirasını,
– Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için 1.437 Türk Lirasını,
geçemez.
2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.
3- Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;
a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,
b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,
e) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,
ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,

ödenmeye devam olunur. Diğer hallerde ise, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.


Değerlendirme;

7414 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3 üncü maddesinde “Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” denilmektedir.

Dolayısıyla 2022 yılı için Ocak ayında alınan maktu mesai olurunda tutar belirtmiş olan belediyelerin, yeni tutarlardan ödeme yapabilmesi için, 7414 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 7 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeni bir olur daha alması gerektiğini değerlendirmekteyiz.


MAAŞ HESAPLAMA PROGRAMLARIMIZ

⇒ Memur Maaşı Hesaplama Programımız için Tıklayın


⇒ Sözleşmeli Personel Maaşı Hesaplama Programımız İçin Tıklayın


HERKES İÇİN DENEME SINAVLARI

⇒ Deneme Sınavlarına Katılmak İçin Tıklayın


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.