Engellilik indirimi tutarları değişti. İşte 2023 yılında uygulanacak yeni tutarlar

Engellilik indirimi tutarları değişti. İşte 2023 yılında uygulanacak yeni tutarlar
Yayınlama: 02.01.2023
A+
A-

2023 Yılında Uygulanacak Engellilik İndirimi Tutarları

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 323 seri no.lu Gelir Vergisi Gelen Tebliği ile birlikte engellilik indirimi tutarları değişti.

323 Seri nolu tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi şu şekilde;

“d) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

– Birinci derece engelliler için  4.400 TL,

– İkinci derece engelliler için  2.600 TL,

– Üçüncü derece engelliler için 1.100 TL,”

Böylece 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesi aşağıdaki gibi olmuştur;

“Madde 31 – (Değişik:9/4/2003-4842/3 md.)

Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Engellilik indirimi;

– Birinci derece engelliler için 440.000.000 lira (4.400 TL),

– İkinci derece engelliler için 220.000.000 lira (2.600 TL),

– Üçüncü derece engelliler için 110.000.000 lira (1.100 TL) dır.

Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.”

Yeni tutarlar 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli.

Geçmişten günümüze engellilik indirimi tutarlarını görmek için tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın


Güncel kamu personeli alım ilanları için tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.