Engellilik indiriminin maaş ve döner sermaye gelirine uygulanması

Engellilik indiriminin maaş ve döner sermaye gelirine uygulanması
Yayınlama: 24.06.2022
A+
A-

Engellilik indiriminin maaş ve döner sermaye gelirine uygulanması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

… VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.06.16.01-2011-GVK-31-1-374

Konu: Engellilik indiriminin maaş ve döner sermaye gelirine uygulanması

Tarih: 06/06/2011

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde memur olarak çalıştığınızı, bakmakla yükümlü olduğunuz çocuğunuzun rahatsızlığı nedeniyle Başkanlığımıza yaptığınız müracat üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesine göre ikinci derece sakat hizmet erbabı için belirlenmiş bulunan indirimden 01.04.2010 tarihi itibarı ile yararlandırılmanız gerektiğine ilişkin yazının görev yaptığınız kamu kurumuna gönderildiği belirtilerek, söz konusu indirimin maaşınıza ve kurumunuz döner sermayesinden elde ettiğiniz gelire uygulanma esasları hakkında Başkanlığımızdan bilgi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” denilmektedir.

Aynı Kanunun 31 inci maddesinde; “Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.” hükmü yer almakta olup, Gelir Vergisi Kanununun 89/3 üncü maddesinde de bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabının da yararlanacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan 160 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklandığı üzere bakanlıklar, bağlı kuruluşlar ve üniversiteler ile bu kuruluşlar bünyesindeki döner sermaye işletmeleri 01/01/1990 tarihinden geçerli olmak üzere tek işveren olarak kabul edilmiştir.

Bu çerçevede;

a) Bakanlıklar, bağlı kuruluşlar ve üniversitelerde bulunan tahakkuk birimlerinin, bu kuruluşlar bünyesinde kurulmuş olan döner sermaye işletmelerindeki tahakkuk birimleri ile koordineli olarak çalışmaları,

b) Anılan kuruluşlar tarafından bir ay içinde yapılan ücret ödemeleri ile döner sermaye işletmeleri tarafından yapılan ücret ödemelerinin toplanarak, vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, çalışmakta olduğunuz bakanlık ve bu bakanlığa bağlı olarak kurulan döner sermayeden alınan ek ödemeler ile maaş ödemelerinin tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilmesi, bakmakla yükümlü olduğunuz çocuğunuzun rahatsızlığı nedeniyle faydalandığınız ikinci derece sakatlık indirimine ilişkin tutarın, söz konusu ücretler toplamına uygulanması gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


MAAŞ HESAPLAMA PROGRAMLARIMIZ

⇒ Memur Maaşı Hesaplama Programımız için Tıklayın


⇒ Sözleşmeli Personel Maaşı Hesaplama Programımız İçin Tıklayın


HERKES İÇİN DENEME SINAVLARI

⇒ Deneme Sınavlarına Katılmak İçin Tıklayın


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.