Erkeğin düzenli bir işte çalışmayıp sürekli iş değiştirmesi boşanma nedeni sayıldı

Erkeğin düzenli bir işte çalışmayıp sürekli iş değiştirmesi boşanma nedeni sayıldı

Erkeğin Düzenli Bir İşte Çalışmayıp Sürekli İş Değiştirmesi Boşanma Nedeni Sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinde görülen bir davada erkeğin düzenli bir işte çalışmayıp sürekli iş değiştirmesi boşanma nedeni sayıldı. Davacı kadının açtığı boşanma davasında ilk derece mahkemesi davalının, eşine şiddet uyguladığı ve düzenli bir işinin olmadığı gerekçesiyle davayı kabul etse de istinaf mahkemesi davalının eşine şiddet uyguladığına ilişkin somut bir delil bulunmadığı ve davalının iş bulduğunda çalıştığı gerekçeleriyle davanın reddine karar vermişti.

Yargıtay istinaf mahkemesinin kararını bozdu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi istinaf mahkemesinin verdiği kararı bozarak mahkemenin ret kararını ortadan kaldırdı. Kararında davalı kocanın işe giriş çıkış kayıtlarından sürekli bir işte çalışmadığının anlaşıldığı, bu durumun davalı kocanın birlik görevini ihmal ettiği anlamına geldiği, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut olduğu ve kadının dava açmakta haklı bulunduğu ifadelerine yer veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşlerin artık birlikte yaşamasının kanunen mümkün olmadığından Bölge Adliye Mahkemesinin kararını oy birliği ile bozdu.

Yargıtay’ın kararı şu şekilde…

YARGITAY

2. Hukuk Dairesi

2021/2436 K. , 2021/1472 E.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: … Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı kadın tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak açılan dava, ilk derece mahkemesince kabul edilerek boşanmanın ferilerine hükmedilmiştir. Hükme karşı, davalı erkek tamamı yönünden istinaf kanun yoluna başvurmuş ve bölge adliye mahkemesince başvurunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve yeniden hüküm tesis edilerek davanın reddine karar verilmiştir. Bölge adliye mahkemesi kararını davacı kadın temyiz etmiştir.

İlk derece mahkemesi, davalı erkeğe eşine şiddet uyguladığı ve düzenli olarak çalışmayarak birlik görevlerini ihmal ettiği kusurlarını yükleyerek davanın kabulüne karar vermiştir. Davalı erkeğin istinaf başvurusunu inceleyen bölge adliye mahkemesince; tanık beyanlarından şiddet vakıasının ne zaman ve nerede işlendiğinin belli olmadığından ve erkeğin iş bulduğu zamanlarda çalıştığının sabit olduğundan ve tüm bu nedenlerle davanın ispatlanamadığından bahisle; davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya kapsamındaki bilgi, belge ve delillerin tetkikinden erkeğin sürekli olarak işe giriş ve çıkış kayıtlarının bulunduğu, düzenli işinin bulunmadığı ve bu suretle birlik görevlerini ihmal ettiği anlaşılmaktadır. O halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçeyle davanın reddi yerinde görülmemiş ve kararın bozulmasını gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda gösterilen sebeple, bölge adliye mahkemesi kararının BOZULMASINA, temyiz peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 22.03.2021 (Pzt.)

⇒ Yargı Kararları Arşivimiz İçin Tıklayın


⇒ Memur Maaşı Hesaplama Programımız için Tıklayın


⇒ Sözleşmeli Personel Maaşı Hesaplama Programımız İçin Tıklayın


⇒ Deneme Sınavlarına Katılmak İçin Tıklayın


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.