İç Mimar Bölümü Mezunları Hangi Kadroya Atanabilir-YÖK Kararı

İç Mimar Bölümü Mezunları Hangi Kadroya Atanabilir-YÖK Kararı
Yayınlama: 25.03.2022
A+
A-

İç Mimar bölümü mezunları hangi kadroya atanabilir…

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı: 75850160-102.01.01-E.9052

Konu: İç Mimarlık bölümü mezunlarının Tekniker kadrosu hk

Tarih: 03/02/2020

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA
(Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar / Ankara /

İlgi: 29.01.2020 tarihli ve 83683335-929-E.23442 sayılı yazınız.

Yürütme Kurulu’nun 31.01.1984 tarihli toplantısında meslek yüksekokullarının Teknik Programlar Bölümünden mezun olan öğrencilerin diplomalarına “Tekniker” diğer bölümlerin programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarına ise “Meslek Elemanı (ilgili alanın)” unvanı yazılması uygun görülmüştür.

07.01.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü de dikkate alınarak, İç Mimarlık programı mezunlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinin II-bendinde yer alan Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına atanabileceğine, derece/kademe, ek gösterge ve yan ödemelerin ise mühendis ve mimar gibi değerlendirilerek aynı ölçütlerin uygulanabileceğine karar verilmiştir.

25/01/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü de dikkate alınarak, İç Mimarların Teknik Hizmet Sınıfı kadrolarında istihdam edilebileceklerine ve kadro unvanlarında İç Mimar kadrosunun bulunduğu kurumlarda İç Mimar kadro unvanını, İç Mimar kadrosunun bulunmadığı kurumlarda ise “Mimar” kadro unvanını kullanabileceklerine karar verilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı’nın, Ülkemizde mimarlık mesleği kendi içerisinde mimarlık, içmimarlık ile şehir ve bölge plancılığı şeklinde farklı ihtisaslaşmaya gitmiş bulunmakta olduğunu, bu ayrımın mimarlar ile içmimarlar arasında eğitim, mezuniyet unvanı, kayıt olunan oda, üyelik şartları, görev tanımı, imza yetkisi ve fenni mesuliyet gibi bir çok alanda kendini gösterdiği belirtilerek 25.01.2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararının yeniden incelenmesini ve 3715 sayılı Kanunun Ek 1. maddesi kapsamında “İç Mimarlık” ve “Peyzaj

Mimarlığı” Programı mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında münhal bulunan “Mimar” kadrosuna atanıp atanamayacağı konusundaki yazısı 18.10.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü de dikkate alınarak, İç mimar Programı ile Peyzaj Mimarlığı Programı mezunlarının Mimarlık eğitimine eşdeğer bir eğitim almadıklarına, Mimar kadrosuna atanmalarının uygun olmadığına, ve 25/01/2012 tarih ve 2012.3.454 sayılı Yürütme Kurulu kararının iptal edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

03.08.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul’un görüşü de dikkate alınarak, Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü mezunlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında “Dekoratör” kadrolarına başvuru yapabileceğine, “Restoratör” ve “Desinatör” kadrolarına ise başvuru yapamayacağına karar verilmiştir.

Yukarıda yer alan kararlardan da anlaşılacağı üzere; İç Mimarlık Programı mezunlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Teknik Hizmetler Sınıfı’nda yer alması uygun görülmüştür. 18.10.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında adı geçen programların iddia edildiği üzere hizmet sınıfı değiştirilmemiş olup, yanlızca “Mimar” kadrosuna atanmaları uygun görülmemiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.