İş kazasıyla ilgili gözlerden kaçan önemli detay nedir?

İş kazasıyla ilgili gözlerden kaçan önemli detay nedir?
Yayınlama: 30.09.2022
A+
A-

İş Kazasıyla İlgili Gözlerden Kaçan Önemli Detay Nedir?

5510 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan “iş kazası”, işverenlerin bu durumu ilgili kurumlara bildirme sürelerini düzenlemektedir. Bu hususlar birçok yazıda açıklanmıştır.

Biz yazımızda, iş kazası geçirilen ilk gün ile ilgili olarak çoğu zaman işverenlerin gözünden kaçan önemli bir detayı paylaşacağız.

Çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş göremezlik ödenebilmesi için çalışanların belli şartları taşımaları gerekir.

Bilindiği üzere iş göremezlik süreleri için işverenin herhangi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat toplu iş sözleşmelerine iş göremezlik süresinde ücretin tam ödeneceğine ilişkin hükümler koyulabilir. Böyle durumlarda işveren, iş göremezlik süresi için işçinin maaşından herhangi bir kesinti yapmaz fakat işçinin SGK’dan alacağı iş göremezlik ücretini kendisine ödemesini isteyebilir.

Bununla birlikte işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol yapmak suretiyle iş göremezlik ücretlerinin prim borçlarından mahsup edilmesini de isteyebilir.  Yani işveren, çalışanların prim ödeme gün sayısında ve ücretinde bir kesinti yapmayıp çalışana tam ödeme yapar, buna karşın SGK’nın işçiye ödeyeceği iş göremezlik ücretini de borcundan mahsup ettirir.

Aksi durumda yani yukarıda bahsedilen sözleşme ve protokolün olmaması durumunda, işveren iş göremezlik süresi için çalışanlarına herhangi bir ödeme yapmayıp, prim ödeme gün sayısı da bildirmeyecektir.

Yazımızın ana konusuna gelecek olursak;

İş Kazası ile ilgili önemli husus nedir?

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2013/11 Sayılı Genelge ile 21/5/2019 tarihli ve 2019/11 sayılı Genelgesinin, 2.4- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların iş kazası geçirdiği tarihteki sigortalılığı (Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge)  başlıklı bölümünde;

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanların iş kazası geçirdikleri gün için (geçici iş göremezlik belgesi olması hali de dahil olmak üzere) Kuruma hizmet bildirilecektir.

Ancak, bildirilen bu hizmetin sigortalıya verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç olarak değerlendirilmesi durumunda; denetim sonucunda bulunacak günlük kazançlar hariç olmak üzere, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırını aşamaz.”

Denilmektedir.

Bu durumu bir örnekle değerlendirelim.

Murat bey A Belediyesinde çalışmakta iken 05.09.2022 tarihinde iş kazası geçirmiş ve buna bağlı olarak yetkili sağlık kuruluşları tarafından kendisine 05.09.2022 ile 14.09.2022 tarihleri arası için iş göremezlik belgesi düzenlenmiştir. Bu durumda Muhtasar Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Murat Bey için nasıl hizmet bildirilecektir.

Murat Beyin çalışma dönemi 15.08.2022 ile 14.09.2022 tarihleri arası olup prim ödeme gün sayısı iş kazası geçirilen gün de dahil olmak üzere 22 olacaktır.

Toplu iş sözleşmesinde hüküm bulunması veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalamak suretiyle çalışanlara ödenen iş göremezlik tutarının işverenin borçlarına mahsup edilmesi şeklinde uygulamaları bulunan kurumlar tarafından bu sürelerin tamamı hizmet olarak bildirileceğinden herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Fakat böyle bir uygulaması bulunmayan kurumlarda, bildirimin mutlaka iş kazasının gerçekleştiği gün de dâhil olacak şekilde (geçici iş göremezlik belgesi olması hali de dahil olmak üzere) yapılması gerekir. Bu hususa dikkat edilmemesi durumundaysa işverenlerin idari para cezasına muhatap olabileceği unutulmamalıdır. 

Takdir okuyucularındır…

Mehmet YURDCU

Tavşanlı Belediyesi

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayın…


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.