Kanun, Yön. Ve Diğerleri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İçin Tıklayın
7349 Sayılı Kanunu İçin Tıklayın
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu İçin Tıklayın
4857 Sayılı İş Kanunu İçin Tıklayın
1475 Sayılı İş Kanunu İçin Tıklayın
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İçin Tıklayın
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İçin Tıklayın
375 Sayılı KHK (Ek Ödeme) İçin Tıklayın
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar İçin Tıklayın
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İçin Tıklayın
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu İçin Tıklayın
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu sözleşme Kanunu İçin Tıklayın
2489 Sayılı Kefalet Kanunu İçin Tıklayın
5393 Sayılı Belediye Kanunu İçin Tıklayın
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu İçin Tıklayın
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İçin Tıklayın
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu İçin Tıklayın
2821 Sayılı Sendikalar Kanunu İçin Tıklayın
6245 Sayılı Harcırah Kanunu İçin Tıklayın
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İçin Tıklayın
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği için Tıklayın
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği İçin Tıklayın
2023 H Cetveli İçin Tıklayın
2022 Yılında KKTC ve Yurtdışı Geçici Görevlerde Verilecek Gündelikler İçin Tıklayın
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) İçin Tıklayın
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40) İçin Tıklayın
Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) İçin Tıklayın
Harcırah Kanunu Sunum (Hazine ve Maliye Bakanlığı) İçin Tıklayın
Harcırah Kanunu Sunum (Ticaret Bakanlığı) İçin Tıklayın
Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerde Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Usul ve Esaslar İçin Tıklayın
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar için Tıklayın
2022-2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme İçin Tıklayın
6. Dönem Toplu Sözleşme (Hizmet Kollarına Göre Ayrılmış) İçin Tıklayın
2023 Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları İçin Tıklayın
2023 Yılı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi İçin Tıklayın
İl Özel İdaresi Ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği İçin Tıklayın
5302 Sayılı il Özel İdaresi Kanunu İçin Tıklayın
442 Sayılı Köy Kanunu İçin Tıklayın
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İçin Tıklayın
2429 Sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun İçin Tıklayın
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği İçin Tıklayın
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2) İçin Tıklayın
Belediye Zabıta Yönetmeliği İçin Tıklayın
Belediye İtfaiye Yönetmeliği İçin Tıklayın
İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İçin Tıklayın
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İçin Tıklayın
Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6) İçin Tıklayın
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İçin Tıklayın
3795 Sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun İçin Tıklayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İçin Tıklayın
6772 Sayılı Devlet Ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun (İlave Tediye-Devlet İkramiyesi) İçin Tıklayın
Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler. 2005/14 Sayılı Genelge İçin Tıklayın
Yurtiçi Geçici Görevlendirmelerdeki Konaklama Ücreti Üst Sınırı İçin Tıklayın
4759 Sayılı Kanun İçin Tıklayın

319 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği İçin Tıklayın

Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği İçin Tıklayın

659 Sayılı KHK-Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname İçin Tıklayın

Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İçin Tıklayın

KVKK dan Belediyelerin Ödeme Ve Borç Sorgulama Hizmetleri Hakkında İlke Kararı İçin Tıklayın

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist