Maliye bölümü mezunları ekonomist kadrosunda sözleşmeli olarak çalıştırılabilir mi?

Maliye bölümü mezunları ekonomist kadrosunda sözleşmeli olarak çalıştırılabilir mi?
Yayınlama: 27.06.2022
A+
A-

Maliye Bölümü Mezunları Ekonomist Kadrosunda Sözleşmeli Olarak Çalıştırılabilir Mi?

5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci bendine istinaden Belediyeler norm kadro sınırları içinde kalmak şartıyla KPSS şartı olmadan sözleşmeli personel istihdam edebilmektedir.

İstihdam edilecek sözleşmeli personelde aranacak şartlar ise Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2021/26 no.lu Genelgede belirtilmiştir. Genelge için tıklayın…

Genelgenin 1 inci maddesinde;

“Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin, yürütülecek hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu nitelikler konusunda, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” eki 4 sayılı cetvel A-Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel” de aranan nitelikler veya 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına İlişkin Yönetmelik” te yer alan personel kadro unvanları için aranan nitelikler dikkate alınacaktır. Yerel yönetimlerimiz sözleşmeli personel istihdamında yukarıdaki belirlenen nitelik özelliklerinden birini tercih edecektir.”

denilmektedir.

Kısaca ifade etmek gerekirse mahalli idareler sözleşmeli personel istihdam ederken istihdam edecekleri kadroyla ilgili olarak ya Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar da ki aranan niteliklere bakacaklar yada Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına İlişkin Yönetmelik de aranan niteliklere bakacaklardır.


Tavsiye Yazı: Memurlara yapılan ek gösterge artışıyla birlikte sözleşmeli personel maaşları da artacak. Tıklayın


Ekonomist kadrosunda sözleşmeli personel çalıştırabilmek için aranan niteliklerin ne olduğuna bakacak olursak, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ekinde yer alan 4 sayılı cetvelde (A-Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel) buna ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı görülecektir.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, 2021/26 sayılı Genelgenin 1 inci maddesine istinaden mahalli idareler sözleşmeli personel istihdam ederken her iki mevzuat kaynağından birini tercih edebilirler. Esaslarda ekonomist kadrosuna atanacaklarda aranacak niteliklere ilişkin bir hüküm olmadığına göre bu durumda bakılacak diğer kaynak Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına İlişkin Yönetmelik olacaktır.

Bahsi geçen Yönetmeliğin 9 uncu maddesi şu şekildedir;

“Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – 

b) Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olmak,”

Yönetmelik için tıklayın…

Sonuç:

Sonuç olarak yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda;

Maliye Bölümü mezunlarının 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre, KPSS şartı olmadan, belediyelerde ekonomist kadro unvanı ile sözleşmeli personel olarak çalıştırılabileceğini söyleyebiliriz…

Ekonomist kadrosu unvan değişikliği sınavına tabi bir kadro olup bu kadroya atanacaklarda aranacak nitelikler Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 9 uncu maddesinde sayılmıştır.

Buna göre;

Ekonomist kadrosuna atanacaklarda;

“Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olmak” şartları aranacaktır.

Selim SALTAN


MAAŞ HESAPLAMA PROGRAMLARIMIZ

⇒ Sözleşmeli Personel Maaşı Hesaplama Programımız İçin Tıklayın

⇒ Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı Programımız İçin Tıklayın


HERKES İÇİN DENEME SINAVLARI

⇒ Deneme Sınavlarına Katılmak İçin Tıklayın


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.