Memura ilave ödeme düzenlemesini de içeren Kanun Resmi Gazete ‘de yayımlandı

Memura ilave ödeme düzenlemesini de içeren Kanun Resmi Gazete ‘de yayımlandı
Yayınlama: 15.07.2023
A+
A-

Memura ilave ödeme düzenlemesini de içeren Kanun Resmi Gazete ‘de yayımlandı

Memurlara ilave ödeme yapılmasını da düzenleyen 7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Kanunun memurlara ve diğer bazı kamu görevlilerine ilave ödemeyi düzenleyen 28 inci maddesi şu şekilde;

“MADDE 13- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 40- Aylıklarını ek 10 uncu madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre alanlara; subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanuna tabi personele; mali haklarının belirlenmesinde ek 11 inci madde, geçici 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve geçici 29 uncu madde hükümleri uygulananlara; 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında iş mevzuatına tabi olanlar hariç mali hakları veya ücret tavanı ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek Devlet memurunun mali hakları ya da bu mali haklara göre belirlenmiş olan ücret veya ücret tavanları esas alınmak suretiyle tespit edilen kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlara (26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanun hükümlerine tabi olanlar dahil); aylık ödenekleri 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan gösterge rakamları esas alınarak belirlenen belediye başkanları ile başkan yardımcılarına (haklarında 5393 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmak üzere başkan vekilleri dahil); bir yıldan az süreli çalışanlar, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar, proje süreleriyle sınırlı olarak veya geçici mahiyetteki işlerde çalışanlar ve ücretleri 2914 sayılı Kanunun 16 nci maddesinde belirtilen esaslara göre belirlenenler ile mevzuatı uyarınca ücretleri özel olarak belirlenen diğer yabancı uyruklu çalışanlar hariç olmak üzere 4688 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilen sözleşmeli personele (kadro karşılığı sözleşmeli dahil) (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

İlave ödeme, kapsamında bulunanlara sadece kendi unvanı esas alınarak ödenir ve mali hakları mevzuatı uyarınca en yüksek Devlet memuru veya başka bir unvan esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenler bakımından, diğer mevzuat uyarınca mali haklarının belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmez. Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmaz. Bu madde hükümleri, doğrudan veya başka bir ödemenin hesabında olmak üzere, tamamen veya kısmen mükerrer ödeme yapılmasına neden olacak şekilde uygulanamaz. Diğer mevzuatın bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.”

Ne zaman yürürlüğe girecek

12 ve 13 Temmuz 2023 tarihlerinde TBMM genel kurulunda madde madde oylanan ve nihayetinde 14 Temmuz gece yarısı sonuçlanan oylama neticesinde 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi genel kuruldan geçmişti. Kanunun Yürürlük başlıklı 30 uncu maddesinin (g) bendine göre Kanunun 28 inci maddeleri 15/7/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Mezkur Kanun 15/7/2023 tarihi itibariyle Resmi Gazete ‘de yayımlandığı için Kanun’un memurlara ilave ödeme yapılmasını düzenleyen 28 inci maddesi de artık yürürlüğe girmiştir. 15 Temmuz 2023 tarihinde ödenen memur maaşlarında ilave ödeme kalemi yer almamıştı. Sebebi ise düzenlemenin henüz Resmi Gazete ‘de yayımlanmamasıydı. Fakat Kanun bugün Resmi Gazete ‘de yayımlandığı için artık kurumlar memurlarına ya ek bordro yapmak suretiyle ilave ödemeyi gerçekleştirecek yada takip eden ay maaşında geriye dönük bir aylık ilave ödeme daha yapılacaktır.

İlave ödeme ne kadar

Kamuoyunda seyyanen zam olarak tanıtılan ödeme aslında seyyanen zam değil İlave ödeme adıyla memur bordrosuna eklenen yeni bir kazanç kalemidir. İlave ödeme 15.965 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanacak ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir. 2023/Temmuz ayından itibaren uygulanacak memur maaş katsayısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge de 0,509796 olarak açıklanmıştır.

Buna göre hesaplama şu şekilde olacaktır.

Brüt ilave ödeme: 15.965 X 0,509796= 8138,89 TL

Damga vergisi: 61,77 TL

Ele geçecek net ilave ödeme tutarı: 8077,12 TL

İlave ödemenin kimlere verileceği ve düzenlemenin detayları ile ilgili önceki yazımız için tıklayın…


İsa ARAS

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Yazarın tüm yazıları için tıklayın


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.