Memuriyete geçiş beklenirken sözleşmeli personel için yeni yılda meclis kararı alınmalı mı?

Memuriyete geçiş beklenirken sözleşmeli personel için yeni yılda meclis kararı alınmalı mı?
Yayınlama: 24.12.2022
A+
A-

Memuriyete Geçiş Beklenirken Sözleşmeli Personel İçin Yeni Yılda Meclis Kararı Alınmalı Mı?

Hükümet tarafından sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirileceği yönünde resmi açıklama yapılmış ve konuyla ilgili hazırlanan kanun düzenlemesi de TBMM’ne sunulma aşamasına gelmiştir. Süreç içerisinde resmi ağızlardan yapılan açıklamalara göre 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine istinaden belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışanlarda bahsi geçen Kanun düzenlemesiyle birlikte memur kadrosuna geçeceklerdir.

Tarafımıza gelen sorular ve bir takım yorumlardan anlaşıldığı üzere sözleşmeli personel statüsünde çalışanların yeni yılda derhal memur kadrosuna geçirileceği yönünde kamuoyunda yanlış bir düşünce oluşmuştur. Veya yine aynı şekilde sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçişini düzenleyecek kanunun Ocak ayı içerisinde yayımlanacağı yönünde bir beklentinin de olduğu görülmektedir.

Bilindiği üzere sözleşmeli personel yıllık sözleşme ile çalışmakta ve her yıl gerek ücretlere ilişkin meclis kararının alınması gerekse sözleşmelerin yenilenmesi gibi bir takım rutin işlerin yapılması şarttır. Sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçişiyle ilgili yukarıda bahsettiğimiz beklentiler ve oluşan yanlış düşünceler nedeniyle her yıl yapılması gereken rutin işlerin 2023 yılında da yapılıp yapılmayacağına yönelik tereddütler oluşabilir.

Bu yazımızda yukarıda bahsi geçen tereddütleri değerlendirip sözleşmeli personel açısından her yıl yapılması gereken rutin iş ve işlemleri sıralayacağız…

2022 yılının son günleri yaklaşırken sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçişiyle ilgili olarak şu ana kadar TBMM’ne herhangi bir yasa teklifi verilmemiştir.

Fakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon kanalında kamuoyunun merakla beklediği bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili sorulara da cevap vermiştir. Sayın Bilgin’in yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki hafta, yani aralık ayının son haftasında kanun teklifi meclise sunulacaktır.

Bunun yanı sıra bazı milletvekillerinin teklifi ile TBMM’nin önümüzdeki hafta içerisinde tatile girmesi kararlaştırılmıştır. Buda demektir ki Meclise sunulan Kanun teklifleri görüşülmesine yeni yıldan başlanacaktır.

TBMM’ne sunulan Kanun teklifi önce ilgili komisyonlara havale edilecektir. Komisyonlar kendilerine havale edilen işleri görüşmeye 48 saat sonra başlayabilir ve havale gününden itibaren 45 gün içerisinde bitirmek zorundadır. Komisyonda görüşülen Kanun teklifleri buradan TBMM genel kuruluna gelecek ve genel kurulda görüşülüp oylanacaktır. Genel kurulda kabul edilenler ise Cumhurbaşkanına gönderilecektir. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince Kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar.

Buraya kadar sözleşmeli personelin memuriyete geçişiyle ilgili çıkacak olan kanunun serüvenini anlatmaya çalıştık.

Peki Kanun çıktıktan sonra ne olacak?

Daha önceki düzenlemelerde Kanun’un ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde dilekçe verenlerin yine geçişe esas ilgili maddenin yürürlük tarihinden itibaren doksan gün içerisinde memur kadrolarına geçirileceği hükümleri yer almıştı. Doğum, askerlik gibi mazeretlerle sözleşmesi feshedilenlerle ilgili olarak da mazeretleri ortadan kalktıktan sonra benzer sürecin işletilmesi öngörülmüştü. Çok büyük bir ihtimalle şuan beklenen Kanun’un içerisinde de benzer hükümler olacaktır.

Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere bu sürecin öyle bir hafta veya bir ay içerisinde tamamlanması gibi bir durum gerçekçi değildir. Bu sebeple belediyelerin 2023 yılı ocak ayı içerisinde yapması gereken işlemleri beklemeksizin yapmalarının yerinde olacağı düşüncesindeyiz.

Kimi belediyelerde birkaç tane sözleşmeli personel varken kimi belediyelerde ise binlerce sözleşmeli personel bulunduğu göz önüne alınırsa memuriyete geçiş işlemlerinden doğan iş yükünün öyle 1 hafta veya 1 ayda çözümlenebilecek bir iş yükü olmadığı da ortadadır.

Ayrıca Sözleşmeli personelin aylıklarını peşin alması nedeniyle, ayın ortasına tekabül eden bir günde kuruma başvurmuş olsalar bile kadroya geçişleri takip eden aybaşında, yani takip eden ayın 15’inde olmuş ve iki maaş arasında bir mahsuplaşma yapılmamıştır. Bu husus o dönem yayımlanan SGK genelgelerinde de belirtilmiştir.

Sözleşmeli personelle ilgili olarak Ocak ayı içerisinde yapılması gerekenler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu 2021/26 sayılı Genelgesinin 6 ncı fıkrasına göre yeni yılda da çalıştırılmaya devam edilecek sözleşmeli personelin ücret tespitine ilişkin meclis kararı ocak ayı içerisinde alınmak zorundadır.

Yine aynı genelgeye göre sözleşmelerin yenileme işlemleri de ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır.

Büyükşehir Belediye Meclisleri her ayın ikinci haftasında toplanırken il ve ilçe belediyelerinin meclisleri ise her ayın ilk haftasında toplanmaktadır.

Dolayısıyla il ve ilçe belediyeleri ocak ayının ilk haftasındaki meclis toplantılarında sözleşmeli personel ücretlerine ilişkin kararları almak zorundayken, büyükşehir belediyeleri ise ocak ayının ikinci haftasındaki toplantılarında bu kararı alacaklardır.

Yenilenen sözleşmelerin ise şubat ayının sonuna kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmesi gerekir.

Sonuç ve Değerlendirme:

Memuriyete geçiş beklenirken sözleşmeli personel için yeni yılda meclis kararı alınmalı mı?

Yukarıdaki açıklama ve sıraladığımız gerekçelerden dolayı, belediyelerce ocak ayı içerisinde yapılması gereken işlemlerin sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesine yönelik kanunun beklentisi sebebiyle yapılmamasının, idareler açısından hem zaman kaybına hem de bir takım sorunların doğmasına neden olacağı düşüncesindeyiz.

Bu sebeple Kamu Mali Yönetim Ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgelerde belirtilen hususlar dikkate alınarak işlem tesis edilmesi,

2023 yılı ocak ayı içerisinde alınacak meclis kararıyla sözleşmeli personele ödenecek net ücretlerin tespit edilmesi, aynı ay içerisinde sözleşmelerin yenilenmesi ve yapılması gereken diğer tüm iş ve işlemelerin her yıl olduğu gibi rutin bir şekilde yapılmaya devam edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Takdir okuyucunundur…

Mehmet YURDCU

Tavşanlı Belediyesi  / Kütahya

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.