Memurlara yapılan ek gösterge artışıyla birlikte sözleşmeli personel maaşları da artacak

Memurlara yapılan ek gösterge artışıyla birlikte sözleşmeli personel maaşları da artacak. Daha önceki bir yazımızda ek gösterge artışıyla…

Memurlara yapılan ek gösterge artışıyla birlikte sözleşmeli personel maaşları da artacak
Yayınlama: 22.06.2022
A+
A-

Memurlara yapılan ek gösterge artışıyla birlikte sözleşmeli personel maaşları da artacak

Daha önceki bir yazımızda ek gösterge artışıyla birlikte sadece emekli maaşı ve ikramiyesinde değil halihazırda çalışan memurların maaşında da artış olacağını yazmıştık. İlgili yazımıza ulaşmak için tıklayın…

Ek gösterge düzenlemesiyle ilgili olarak önemli gördüğümüz hususları iscimemur.net takipçileriyle paylaşmaya devam ediyoruz.

Bu yazımızda ise memurlara yapılan ek gösterge artışıyla birlikte sözleşmeli personel maaşlarının da artacağını anlatacağız. Elbette bu artışın yaşanabilmesi için yetkili makamlarca yapılan açıklamada olduğu gibi tüm memurların ek göstergesinin 600 puan yükseltilmesiyle mümkün olacaktır.

Nasıl mı?

Bilindiği üzere gerek memur gerekse sözleşmeli personel maaşlarının hesaplanmasında en yüksek Devlet memuru aylığı puanı kullanılmaktadır. Bu puan ise şuan için 9500’dür. 9500 puanı ise 8000 ek gösterge ile 1500 gösterge rakamının toplamından oluşmaktadır.

En yüksek ek göstergeli Devlet memuru Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’dır ve bu kadroya verilen ek gösterge 8000’dir. Memurun özel hizmet tazminatı, ek ödeme aylığı ve belediyelerde çalışan memur ve sözleşmelilerin aldığı sosyal denge tazminatının hesaplanmasında bu ek gösterge puanı kullanılır.

Örneğin bir devlet Memurunun  veya sözleşmeli personelin ek ödeme aylığı;

9500 X Memur Maaş Katsayısı X Ek Ödeme Puanı / 100 formülüyle hesaplanmaktadır.

9500 puanının 8000 ek gösterge ve 1500 gösterge rakamından oluştuğunu daha önce ifade ekmiştik. Dolayısıyla buradaki 8000 ek göstergenin 600 puan arttırılmasıyla 8600′ çıkması durumunda ek ödeme ve yukarıda sayılan diğer kalemlerin hesaplanmasında kullanılacak puan 10100’e çıkacaktır. (8000 + 600 + 1500) Buda ilgililerin maaşlarını arttıracaktır.

O halde yazımızı “eğer tüm memurlar 600 puanlık ek gösterge artışından yararlanırsa” diyerek bir şarta bağlayıp o şekilde değerlendirelim ve belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin maaşının ne kadar artacağını hesaplayalım…

Ek Ödeme Aylığı Açısından;

Ek ödeme aylığı 9500 X Memur Maaş Katsayısı X Ek Ödeme Puanı / 100 formülüyle hesaplanmaktadır. Ek ödeme puanı 100 olan bir sözleşmeli personelin 2022 yılı birinci dönem katsayılar ile (0,235445) ek ödeme aylığı şu şekilde hesaplanır;

9500 X 0,235445 X 100 /100= 2.236,73 TL

En yüksek Devlet memuru aylığının 600 puan arttırılmasıyla birlikte 9500 rakamının 10100’e çıktığını düşünürsek yine 2022 yılı birinci dönem katsayılar ile birlikte bu hesaplama şu şekilde olur;

10100 X 0,235445 X 100 /100= 2.378,00 TL

Artış miktarı ise 2.236,73 – 2.378,00= 141,27 TL’dir.

Sosyal Denge Tazminatı Açısından;

Bilindiği üzere sosyal denge tazminatı belediyeden belediyeye farklı olarak uygulanabilen bir kalemdir. Bu farklılık belediyelerin mali durumlarına göre değiştiği gibi sosyal denge tazminatından yararlanan memur veya sözleşmelilerin yürüttükleri göreve göre de farklılık arz edebilir. Sosyal denge tazminatının tavanı ise 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme ile yüzde 120 yapılmıştır. Yani bu orana karşılık gelecek tutardan fazla verilmemek üzere belediyeler farklı tutarlar üzerinden personeline sosyal denge tazminatı ödeyebilir. Biz burada tavan tutarını dikkate alarak hesaplama yapacağız. Yani yüzde 120 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Sosyal denge tazminatının hesaplanması şu şekildedir;

9500 X 0,235445 X 120 /100= 2.684,07 TL

En yüksek Devlet memuru aylığının 600 puan arttırılmasıyla birlikte 9500 rakamının 10100’e çıktığını düşünürsek yine 2022 yılı birinci dönem katsayılar ile birlikte bu hesaplama şu şekilde olur;

10100 X 0,235445 X 120 /100= 2.853,59 TL

Artış miktarı ise 2.853,59 – 2.684,07= 169,52 TL’dir.

Her iki kazanç kalemini bir arada değerlendirecek olursak;

Ek ödeme oranı 100 ve görev yaptığı belediyede uygulanan sosyal denge tazminatı oranı yüzde 120 olan bir sözleşmeli personelin maaşı (2022 yılı birinci dönem katsayı hesabıyla) 310,79 TL artacaktır. Tekrar etmek gerekirse, bu artış en yüksek Devlet memurunun ek göstergesi de tüm memurlar gibi arttırılırsa mümkün olacaktır. Ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih 15 Ocak 2023 olduğundan o tarihte geçerli olan memur maaş katsayı ile hesaplama yapılacağından artış miktarının burada hesapladığımızdan daha yüksek olacağı unutulmamalıdır. Biz bir fikir verebilmesi için elimizde bulunan şuan ki veriler üzerinden bunu hesaplamaktayız.

Şimdi gelin bazı sözleşmeli personel kadroları üzerinde yaşanması muhtemel artışları inceleyelim…


Hukuk Müşaviri kadrosundaki personel;

Hizmet Yılı Ek Ödeme Aylığında
Oluşacak Fark
Sosyal Denge Tazminatında
Oluşacak Far
Toplam Fark
0-12 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 130)
183,65 TL 169,52 TL 353,17 TL
13 yıl ve daha fazla olanlar
(Ek ödeme 170)
240,15 TL 169,52 TL 409,62 TL

Avukat kadrosundaki sözleşmeli personel;
Hizmet Yılı Ek Ödeme Aylığında
Oluşacak Fark
Sosyal Denge Tazminatında
Oluşacak Far
Toplam Fark
0-12 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 130)
183,65 TL 169,52 TL 353,17 TL
13-18 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 140)
197,77 TL 169,52 TL 367,29 TL
19 yıl ve daha fazla olanlar
(Ek ödeme 150)
211,90 TL 169,52 TL 381,42 TL

Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı kadrosundaki sözleşmeli personel;

Hizmet Yılı Ek Ödeme Aylığında
Oluşacak Fark
Sosyal Denge Tazminatında
Oluşacak Far
Toplam Fark
0-11 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 130)
183,65 TL 169,52 TL 353,17 TL
12-17 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 140)
197,77 TL 169,52 TL 367,29 TL
18 yıl ve daha fazla olanlar
(Ek ödeme 150)
211,90 TL 169,52 TL 381,42 TL

Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Matematikçi kadrosundaki sözleşmeli personel;

Hizmet Yılı Ek Ödeme Aylığında
Oluşacak Fark
Sosyal Denge Tazminatında
Oluşacak Far
Toplam Fark
0-11 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 100)
141,27 TL 169,52 TL 310,79 TL
12-17 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 110)
155,39 TL 169,52 TL 324,91 TL
18 yıl ve daha fazla olanlar
(Ek ödeme 120)
169,52 TL 169,52 TL 339,04 TL

Ön lisans mezunu tekniker kadrosundaki sözleşmeli personel;

Hizmet Yılı Ek Ödeme Aylığında
Oluşacak Fark
Sosyal Denge Tazminatında
Oluşacak Far
Toplam Fark
0-7 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 85)
120,08 TL 169,52 TL 289,60 TL
8-16 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 90)
127,14 TL 169,52 TL 296,66 TL
17-22 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 100)
141,27 TL 169,52 TL 310,79 TL
23 yıl ve daha fazla olanlar
(Ek ödeme 110)
155,39 TL 169,52 TL 324,91 TL

Çözümleyici, Programcı kadrosundaki sözleşmeli personel;

Hizmet Yılı Ek Ödeme Aylığında
Oluşacak Fark
Sosyal Denge Tazminatında
Oluşacak Far
Toplam Fark
0-15 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 100)
141,27 TL 169,52 TL 310,79 TL
16-24 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 110)
155,39 TL 169,52 TL 324,91 TL
25 yıl ve daha fazla olanlar
(Ek ödeme 115)
162,46 TL 169,52 TL 331,98 TL

Yükseköğrenim mezunu Eğitmen kadrosundaki sözleşmeli personel;

Hizmet Yılı Ek Ödeme Aylığında
Oluşacak Fark
Sosyal Denge Tazminatında
Oluşacak Far
Toplam Fark
0-7 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 85)
120,08 TL 169,52 TL 289,60 TL
8-16 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 90)
127,14 TL 169,52 TL 296,66 TL
17-22 (dahil) yıl arasında olanlar
(Ek ödeme 100)
141,27 TL 169,52 TL 310,79 TL
23 yıl ve daha fazla olanlar
(Ek ödeme 110)
155,39 TL 169,52 TL 324,91 TL

Önemli Not:

⇒Bu hesaplamada şuanda (20222 yılı Haziran ayı) geçerli olan memur maaş katsayısı kullanılmıştır. Ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih 2023 yılı olduğundan o tarihteki maaş katsayısının farklı olacağı, dolayısıyla burada hesaplanan tutardan daha fazla bir rakamın ortaya çıkacağı unutulmamalıdır. Bir fikir oluşturması adına şuan ki mevcut veriler üzerinden hesaplama yapılmıştır.

⇒Yazımızda yapılan hesaplamada ortaya çıkan rakamlar brüt rakamlardır. Sözleşmeli personel maaşı üzerindeki yasal kesintilere göre farklı net tutarlar ortaya çıkacaktır.

⇒Yazımızda bahsettiğimiz artışın gerçekleşmesi için her şeyden evvel ek gösterge artışından, açıklamalarda da denildiği üzere, her memurun yararlandırılmasıyla mümkün olacaktır. Yani en yüksek Devlet memurunun  ek göstergesinde de artış olması halinde ve bu artışında 600 puan olarak gerçekleşmesi durumunda bu tablo geçerlidir. Eğer ek gösterge artışı bahsi geçen Devlet memuruna verilmez veya daha farklı oranda verilirse tablodaki hesaplamalarda bu duruma göre değişir


Ne diyelim…

Temennimiz odur ki en yüksek Devlet memuru olarak kabul edilen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın da ek göstergesi artırılsın,

Hatta tüm memurlardan daha fazla artırılsın.

Zira onun ek göstergesinin artması demek pek çok kişinin maaşının artması demek olacaktır…


⇒Memur Maaşı Hesaplama Programımız için Tıklayın


⇒Sözleşmeli Personel Maaşı Hesaplama Programımız İçin Tıklayın


⇒Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Genel Kültür Deneme Sınavlarına Katılmak İçin Tıklayın


⇒iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.