Peyzaj mimarları ile iç mimarların ek gösterge ve ek ödeme puanları değişti

Peyzaj mimarları ile iç mimarların ek gösterge ve ek ödeme puanları değişti
Yayınlama: 05.04.2023
A+
A-

Peyzaj Mimarları İle İç Mimarların Ek Gösterge ve Ek Ödeme Puanları Değişti

Peyzaj mimarı ve iç mimar kadrosunda bulunan Devlet memurlarının maaşlarına esas bazı mali haklarında düzenleme yapıldı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte peyzaj mimarları ile iç mimarların ek gösterge ve ek ödeme puanları değişti.

Geçmiş dönemlerde yapılan gerek personel mevzuatı gerekse mali konulardaki düzenlemelerde peyzaj mimarı ile iç mimarlar genellikle unutulmuş ve bu kadroda bulunan memurlar mağdur edilmişti. Bu mağduriyetler ise anılan kadrolardaki memurların “Bizler üvey evlat mıyız!” tepkisine neden oluyordu.

Gerek bu kadroları işgal eden memurların, gerekse peyzaj mimarları ile iç mimarların bağlı olduğu odaların yıllar süren çabası nihayet sonuç vermeye başladı. İlgililerin istediği ise tıpkı mühendis ve mimarlar gibi özlük ve mali haklara sahip olmak. Zira Peyzaj Mimarları daha yakın tarihe kadar mühendis veya mimar kadrolarına atanabiliyorken 04/06/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararda mühendis kadrolarına atanmalarının uygun olmadığı, 18.10.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında da “İç Mimarlık” ve “Peyzaj Mimarlığı” programı mezunlarının Mimarlık eğitimine eş değer bir eğitim almadıklarına ve Mimar kadrosuna atanmalarının uygun olmadığına karar verilmişti.

Yukarıda bahsi geçen Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararlarından önce ataması yapılmış olanların ise kazanılmış hakları pek tabi korunmuş fakat bu durum aynı bölüm mezunları arasında ciddi maaş farklarının doğmasına neden olmuştu.

Nihayet 5 Nisan 2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 7446 sayılı ÇEVRE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN‘ ile birlikte peyzaj mimarları ile iç mimarların ek gösterge ve ek ödeme puanlarında artışa gidiler bu kalemlerde mimar ve mühendislerle eşitlik sağlanmış oldu.

7446 sayılı Kanun’un 1 inci ve 10 uncu maddesi aşağıdaki gibidir.

“MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II- Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünün (a) bendinde yer alan “ve Mimar” ibaresi “, Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar” şeklinde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının “2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel” bölümünün (a) sırasında yer alan “mimar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “peyzaj mimarı, iç mimar,” ibaresi eklenmiştir.”

Bu değişiklikle birlikte peyzaj mimarı ve iç mimarların ek göstergeleri kazanılmış hak aylığı dereceleri itibariyle aşağıdaki gibi olmuştur. (Madde 1’e istinaden)

1. Derece için 4200

2. Derece için 3600

3. Derece için 2800

4. Derece için 2200

5. Derece için 1900

6. Derece için 1750

7. Derece için 1550

8. Derece için 1450

Ek gösterge nedir, yüksek ek gösterge neden önemli? Başlıklı yazımız için tıklayın…

3600 düzenlemesinin emekli maşı ve emekli ikramiyesine etkisi başlıklı yazımızı okumak için tıklayın…

Ek gösterge tablosunu Excel olarak indirmek için tıklayın…


Peyzaj mimarı ve iç mimarların ek ödemeleri kazanılmış hak aylığı dereceleri itibariyle aşağıdaki gibi olmuştur. (Madde 10’a istinaden)

1-2 dereceden aylık alanlar için 150

3-4 dereceden aylık alanlar için 140

Diğer derecelerden aylık alanlar için 130

Bu değişiklikle birlikte peyzaj mimarı ile iç mimarların ek ödeme puanları 40 puan yükselmiş oldu. 8 inci derecedekiler içinse bu artış 45 puan. 40 puanlık artışla birlikte adı geçen kadroların ek ödeme tutarları brüt 1648,00 TL, net 1635,49 TL artacaktır. 45 puanlık artışın yansıması ise brüt 1854,00 TL, net 1839,93 TL’dir. Hesaplama 2023 yılı birinci dönem katsayılar ile yapılmıştır. Güncel katsayılar için tıklayın…

Ek ödeme nedir, nasıl hesaplanır? başlıklı yazımız için tıklayın…

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 7446 sayılı Kanun ile birlikte peyzaj mimarlarının ek gösterge ve ek ödeme puanları değiştirilerek mühendis ve mimarlarla eşit hale getirilmiştir. Fakat aynı düzenleme maalesef özel hizmet ve yan ödeme puanlarında yapılmamıştır. Bununla birlikte 657 sayılı Kanun’un 36/A-2 maddesi gereğince mühendis ve mimarların giriş derecelerine ilave bir derece eklenmesi hususunu düzenleyen ilgili kısımda da düzenleme yapılmamıştır. Bu konuda Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün bir görüşü mevcut olup Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü peyzaj mimarlarına ilave bir derece verilmesi gerektiğini söylemiştir. Gerekçe ise teknik bilimler lisansiyeri olmasıdır. Görüş için tıklayın…

Son olarak şunu da söylemek gerekir ki; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’a ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerin ilgili alanlarında ve 657 sayılı Kanun’un 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün A bendinin 2’nci fıkrasında da tıpkı ek gösterge ve ek ödemede olan düzenlemenin aynısı yapılmalıdır.

İsa ARAS

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Yazarın tüm yazıları için tıklayın


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 10 Yorum
 1. Kenan YİĞİT dedi ki:

  İsa Bey öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Fakat daha önceki yayınladığınız Peyzaj Mimarının tekniker özlük hakları alması ile ilgili yazınıza yaptığım yorumları yeteri kadar ciddiye almadığınızı görüyorum. O zaman size açık bir çağrı ile bu sorunun çözümü noktasında haber yapılması konusundaki teklifime, sorunun meclise taşınmasından sonra cevap vererek samimiyet testinde bizim gözümüzde sınıfta kaldınız.

  Şimdi ise dersinize yeterince çalışmadığınız görüyorum. Birincisi devletin hiçbir kadro düzenlemesinde İç Mimar kadrosu bulunmamaktadır. Çağrınız Kanuna uygun olarak İç Mimar ve Peyzaj Mimarı kadrolarının oluşturulması yönünde olmalıydı.

  İkinci konu ise YÖK kararı ile ilgili. Daha önceki yazınızın yorum kısmında belirtmeme rağmen hala Yüksek Öğretim Kurumunun 2021 yılında iptal ettiği 2017 kararını yürürlülükte gibi kullanarak hatalı bilgi yayıyorsunuz. 2021 kararında YÖK kadro atanması konusunu kurumların takdirine bırakmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mimar kadrosunda Peyzaj Mimarı alımı gerçekleştirmiştir.

  Üçüncü konu ise Zam ve Tazminatlar Bakanlar Kurulu(Cumhurbaşkanı) kararı olup 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152inci maddesine göre verilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek Gösterge cetveli esas alınarak hazırlanan Zam ve Tazminatlara İlişkin Ek Cetvelleri Normlar hiyerarşisine göre kanuna aykırı olamaz.
  Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın Tereddütlerin giderilmesi ile emsal kadro ve unvan tespiti başlıklı 13. Maddesini uygulama yetkisi 4Eylül 2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumunun 2021 tarihli kararını referans alarak 12.04.2022 tarih ve 64314391.110.01.12.02-[521.1070]-1125131 sayılı yazısında Zam ve Tazminatlar yönünden “….Peyzaj Mimarı kariyerine sahip personelim kadroya atanmış olmak şartı aranılmadan Devlet memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar eki I sayılı “İş Güçlüğü, İş Riski, Teminde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı” cetvelinin (B) Teknik Hizmetler Bölümü’nün 2 inci sırasında yer verilen mimarlar için ön görülen zamlar ile II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” cetvelinin E Teknik Hizmetler bölümünün 1 inci sırasında (b) bendinde yer verilen mimarlar için ön görülen özel hizmet tazminatından yararlanabileceği mütalaa edilmektedir.” denilmektedir.
  Kamu Denetçiliği Kurumunu Hazine Ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine tavsiye kararı vermiştir. Mağdur meslektaşımız geriye dönük bütün haklarını alabilmek için mahkeme yoluna gitmiştir. Tavsiye kararı evrilerek artık İdare Mahkemesi Kararı olmuştur.

  Yukarıda açıkladığım sebeplerden ötürü Zam ve Tazminatların mimar düzeyinde ödenmesi gerektiği düşünmekle birlikte iletişime geçilmesi halinde bilgi ve belge paylaşımı yapabilirim.

  Bu yazıyı okuyacak değerli meslektaşlarım; Zam Ve Tazminatların Ek Cetvellerinde, mevzuatı sadece cetvellerden ibaret sananlar için gerekli girişimler hem Çevre Şehircilik Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı düzeyinde başlamıştır.

  Mevzuatın Kanuna uygun olması artık bir talep değil zorunluluktur.

  1. İSA ARAS dedi ki:

   Merhaba,

   İlk yorumunuza gayet içtenlikle cevap vermiştim. “sorunun meclise taşınmasından sonra cevap vererek samimiyet testinde bizim gözümüzde sınıfta kaldınız” sözünüzü de kabul etmiyorum. Tüm samimiyetimle sizlere açık çağrıda bulundum. Mail adresi vererek yazılarınızı bu adrese gönderin yayınlayalım, sesinizi duyuralım dedim. Ama herhangi bir mail gelmedi.

   Ayrıca biz dersimize de iyi çalışıyoruz, fakat aynı şey sizin için geçerli olmayabilir. Yorum ve değerlendirmelerinize saygı duymakla birlikte katılmadığımı gerekçeleriyle anlatmıştım. Fakat belli ki siz taraf bir şekilde konuyu ele alıyor, bordro yapıcıların nasıl sorunlarla karşı karşıya kalabileceğini umursamıyorsunuz.

   YÖK kararını ise hoşunuza gidecek şekilde anlıyorsunuz.

   Bahsettiğiniz kararda “İç Mimarlık” programı ile “Peyzaj Mimarlığı” programının “Mimarlık” programına eşdeğer olmadığına ve kadroya atama işleminin mevcut mevzuata göre ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

   http://www.iscimemur.net sitesi, iletişim bölümünde de belirtildiği üzere özellikle yerel yönetimlerde çalışan personele yönelik bir mevzuat sitesidir. Üstelik bahse konu yazımızda da (https://iscimemur.net/peyzaj-mimarlarinin-ek-gosterge-ek-odeme-ozel-hizmet-ve-yan-odeme-puanlari/) konuyu yerel yönetimler açısından ele aldığımızı özellikle belirtmiştik.

   2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında peyzaj mimarı kadrosu olmadığı için bu kurumlar, söz konusu YÖK kararına istinaden, bu kişileri mimar kadrosunda çalıştırabilir. Fakat belediyeler bunu yapamaz.
   Çünkü Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Ekindeki BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ MEMUR KADRO KÜTÜĞÜ’nde peyzaj mimarlığı kadrosu yer almaktadır. Yani sizin anlayacağınız yerel yönetimlerin kadrosunu düzenleyen cetvelde peyzaj mimarı yer aldığından yerel yönetimlerin peyzaj mimarlarını mimar kadrosuna ataması mümkün değildir. Bu durum bakanlık görüşünde de bu şekilde yer almıştır.

   Zam ve Tazminatlara gelince;
   Yine bakanlık görüşü peyzaj mimarlarının özel hizmet ve yan ödeme puanının mimarlar gibi verilemeyeceğini söylemiştir. Buda bizim yorumumuzun ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Görüşü merak ederseniz Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün sitesinden ulaşabilirsiniz. Görüş 06.04.2023 tarihli olup “7446 sayılı Kanun sonrası peyzaj mimarlarının mali hakları hakkında” başlığıyla yayımlanmıştır. Söz konusu görüş http://www.iscimemur.net‘te de yayımlanmıştır.

   Özetle;

   Düzenleme ek gösterge ve ek ödemeye ilişkin olduğu için bu iki kalemde uygulanacağı fakat özel hizmet ve yan ödeme konusunda uygulanamayacağı kanaatindeyiz. Eğer Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli 1 ve 2 sayılı cetvele, tıpkı ek ödeme ve ek göstergede olduğu gibi, peyzaj mimarları ile iç mimarlar eklenirse bu sefer buradan da yararlanılır. Bu konuda biran önce adım atılması gerektiğini düşünenlerdenim. Fakat bu adım atılmadan sırf Maliye Bakanlığı’nın gerekçesi tam olarak anlaşılamayan bir görüşe istinaden bu ödeme yapılamaz. Bu ödeyenleri Sayıştay nezdinde sorumlu hale getirebilir.

   Sonuç olarak özel hizmet ve yan ödeme içinde gerekli düzenleme yapıldığında bordro yapıcı arkadaşlarımız bu parayı ödeyeceklerdir. Zira kimsenin peyzaj mimarlarına karşı bir garezi bulunmuyor. Her ne kadar siz öyle algılasanız bile…

   İç mimarlara gelince;
   İç mimar kadrosu diğer kamu kurumlarında da olduğu gibi mahalli idarelerde de bulunmuyor. Bu durum açıkça bir mağduriyet doğurmuştur. Fakat yakın bir zamanda yapılacak düzenleme ile birlikte iç mimar kadrosunun getirileceği ve bu mağduriyetin giderileceği hususunda duyumlarımız ve kamuoyu oluşturma adına gayretlerimiz vardır. Sadece biraz beklemek gerekiyor…

   Son olarak bu konuyla ilgili yeteri kadar açıklama yaptığımı düşünüyorum. Dolayısıyla başka bir cevap vermeyeceğim. Fakat siz isterseniz yazmaya devam edebilirsiniz…

 2. Kenan YİĞİT dedi ki:

  Cevabınız için teşekkür ederek başlamak istiyorum.

  Peyzaj Mimarlarının kadrosu bulunmayan kurumlarda Mimar kadrosuna atanacağı kabulü aynı üniversiteden mezun olmuş iki arkadaşın farklı kurumlarda çalışmaları sonucu farklı ücretler alması anlamına gelmektedir. Bu durumun açıkça Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşünmekteyim.

  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verdiği görüşte yeni bir düzenleme yapılana kadar diyerek düzenlemenin yolda olduğu bilgisini zaten paylaşmıştır. Bu görüşün nihai olmadığını belirtmiştir. Fakat bu görüşü verme yetkisi kendilerinde değil 5756 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına bağlı Personel Prensipler Genel Müdürlüğündedir.

  Ayrıca sorun temelde tek taraflı bir işlem olan ücret hesaplanmasında İnsan Kaynaklarının ilgili personellerine Sayıştay Denetimlerinde bulgu yazılma korkusu üzerine kuruluyor. Doğal olarak hiçbir İnsan Kaynakları Personeli cebine girmeyen bir ücret için zimmet işlemleri ile uğraşmak istemiyor. Fakat burada atlanılan konu Sayıştay 5. dairesinin kararlarıdır.

  Sayıştay 5. dairesinin 05.01.2017 tarih ve 215 numaralı kararında “Anılan hükümlerle belirlenen Özel Hizmet Tazminatı, Ek Ödeme oranları ile Ek Gösterge, her ne kadar mimarlar için belirlenmiş, burada ayrıca peyzaj mimarı zikredilmemişse de, konu ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ve konuya ilişkin yargı kararları da dikkate alınarak peyzaj mimarı da mimar gibi değerlendirilerek kendisine mimar için belirlenen oranlar ve gösterge üzerinden aylık hesaplanması yasal mevzuatına uygun görülmüş olup konu hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına,” denilerek ilişilecek bir husus bulunmadığına oy birliği ile karar almıştır.

  Yine Sayıştay 5. dairesinin 12.01.20217 tarih ve 221 nolu kararında “Bu itibarla; Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Peyzaj Mimarlığı kadrosunda çalışan …….., ………., ………, ……………’a; İş Güçlüğü Zamlarının, özel hizmet tazminatlarının, ek ödemelerinin ve ek göstergelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve şehir plancısı kadrosunda çalışanlar gibi ödenmesi hususunda, her ne kadar mevzuatta ayrıca peyzaj mimarı ibaresi belirtilmemişse de, savunmada yapılan açıklamalar ve konu ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınarak, peyzaj mimarlarının da da mimarlar gibi değerlendirilerek aylık hesaplanması yasal düzenlemelere uygun görülmüş olup, konu hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına,” denilerek ilişilecek bir husus bulunmadığına oy çokluğu ile karar almıştır.
  Şerh oy kullanan 2 üye Zam ve Tazminatları Mimar olarak alması gerektiği vurgulayıp, Ek Gösterge ve Ek Ödemeye itiraz etmişlerdir.

  Cumhurbaşkanlığı Kararının normlar hiyerarşisine göre Kanunun üzerinde olamayacağı ve zimmet riski olmadığının Sayıştay kararlarında sabit olması gerekçesi ile bu ücretin Cumhurbaşkanı kararı beklemeden verilmesi gerektiğini düşünmekteyim.

  Tekrardan ilginiz için teşekkür ediyor ve İyi günler diliyorum.

  1. İsa Aras dedi ki:

   Görüşünüze saygı duymakla birlikte daha önce saydığım gerekçelerle katılmıyorum. Düzenleme yapılımcaya kadar yan ödeme için zam ve tazminatlar kararına ekli 1 sayılı cetvelin teknik hizmetler bölümünün 4 üncü sırasından,
   Özel hizmet puanı da aynı karara ekli 2 sayılı cetvelin teknik hizmetler bölümünün 1/d sırasından verilmesi gerekir.
   Sayıştay daire kararlarına görede işlem tesis edilmez. Başka bir daire farklı karar verdiğinde lehe olan dairenin kararını gerekçe gösterseniz bile kabul görmez.
   Umarım yakın zamanda sorun çözülür ve hiç bir görüş, yorum, değerlendirmeye gerek kalmaksızın peyzaj mimarlarının ve iç mimarların mağduriyeyi tamamiyle giderilmiş olur. Hayırlı günleriniz olsun…

   1. Kenan YİĞİT dedi ki:

    İsa bey Sayıştay Dairelerinde aynı konu üzerinde farklı kararlar verilemez. Farklı karar verilmesi durumunda konu Sayıştay Genel Kurulunda görülerek İçtihatların birleştirilmesi ve Resmi gazetede yayımlanması gerekir. (https://www.sayistay.gov.tr/pages/64-sayistay-yargisi)
    Yani 2017 yılında alınan karar halen geçerliliğini korumaktadır.

    Saygılarımla, İyi Günler dilerim.

    1. İsa Aras dedi ki:

     Bu dediğiniz teoride doğru. Ama pratikte bırakın birbiriyle çelişen daire kararını, temyiz kurulu kararları bile var.
     Sayıştay denetçileriyle muhatap oldunuz mu hiç bilmiyorum ama bizzat kendilerinin ifadesidir ki daire kararları idari işleme dayanak olmaz. Özetle sayıştay daire kararları atamaydı, ödemeydi vesaire bir işleme dayanak gösterilemez. Fikir alınır, bir bakış açısı sunar, hatta idarelerin işlemlerinde yönlendiricide olabilir fakat dayanak olamaz.
     Saygı bizden, sizlerede iyi günler.

     1. Kenan YİĞİT dedi ki:

      Çalıştığım belediyede 2021 denetiminde 4 peyzaj mimarına işlem yapılmış olup, 2 arkadaşımız İdare Mahkemesi, ben ve diğer arkadaşım ise Sayıştay 5.Dairesinin kararları haklarımızı geri kazandık. Düşündüğünüzden daha çok denetim konusunda problem yaşadığımı söyleyebilirim.

      2022 denetiminde ise Hazine ve Maliye Bakanlığının Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları genelgesindeki 130-150 puan Ek Ödemenin hatalı olduğu gerekçesi ile bulgu yazıldı. Bakanlığın genelgesinde ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Peyzaj Mimarları için 130-150 olan oranın 375 sayılı KHK ya aykırı olduğu iddia edildi.

      İki bulgunun da temeli 3458 sayılı Mimarlık ve Mühendislik Hakkındaki Kanunda Mimar-Mühendis unvanlarının tanımlı olması ve Peyzaj Mimarı ibaresinin olmamasıydı. 3458 e tabi olmayan bir meslek sanat (proje çizemez, proje kontrolü yapamaz) icra edemez denildi.

      Belediyeniz Ruhsat Projelerinde Peyzaj Projesi talep ediyorsa Sayıştay görüşüne göre bu açıkça kanun ihlali.

      Yapım işlerinde kontrollük yapan arkadaşlar da 3458in dar yorumlanması görüşüne göre Kanuna aykırı hareket ediyorlar. Bayındır İşleri Kontrol Yönetmeliği ve Kamu Yapıları Denetim Yönetmeliğinde Peyzaj Mimarı zikredilmemiş ve mimar-mühendis unvanlarına atıf yapılmıştır. Yanı İki yönetmeliğe göre Peyzaj Mimarları Kontrollük yapamazlar.

      Şimdi siz cetvellerde yok eklensin öderim derken, bizler peyzaj mimarı unvanı 3458 sayılı Kanunda ve Bayındır İşleri Kontrol Yönetmeliğinde yok proje çizip kanuna aykırı hareket edemem, kontrol olup yönetmeliği çiğneyemem dersek haksız mıyız?

      İyi çalışmalar dilerim.

     2. İSA ARAS dedi ki:

      Daha öncede belirttiğim gibi kadronuzdan kaynaklı tarafsınız. Böyle düşünmenizi de anlıyorum. Fakat bu gerçeği değiştirmiyor. Sırf ek ödeme ve ek gösterge değişikliği düzenlemesi bile yorumunuzda haklı olmadığınızı gösterir. Madem mimarlarla denksiniz o halde bu değişikliklerin yapılmasına ne gerek vardı?
      Yök kararını hiç söylemeyin. Zira o karar belediyeler için geçerli değil. Bildiğiniz üzere belediyelerde peyzaj mimarı kadrosu var, ve sizde bu kadrodasınız. Söz konusu karar Peyzaj mimarı kadrosu olmayan kamu kurumaları için geçerli bir karardır. Bu konuda da görüş var…
      Zam ve tazminatlar içinde değişiklik bekliyoruz. Cetvellere kadronuz eklensin ödeme yapılır aksi halde kanun koyucunun düzenlemediği şeyi oradan buradan yorumlayıp yamalayarak ödeyecek değiliz. Hele ki kime ne ödeyeceğimizi ödeme yapacağımız kişiye soracakta değiliz.
      Belediyenizde sayıştay sorgusu kaldırılmış olabilir, bir başka belediyede aynısı olacağı anlamına gelmez.
      En iyisi siz bu gerekçelerinizi yerel yönetimler genel müdürlüğüne anlatın zira onarda bu yönde görüş verdiler.
      Sizin düşünceniz (peyzaj mimarı olmanız hasebiyle) gayet net. Bizimkisi de öyle.
      Yorumlarla konuşmayı daha fazla uzatmaya gerek yok.

 3. Kenan YİĞİT dedi ki:

  Biz haklı çıktık.
  7446 sayılı kanun ve 7268 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Peyzaj Mimarlarının özlük hakları mimar-mühendislerle eşitlenmiştir.

  1. İSA ARAS dedi ki:

   Tam aksine…
   Siz böyle bir düzenleme yapılmadan tarafınıza mimar ve mühendis gibi ödeme yapılması gerektiğini ısrarla söylüyordunuz. Oysa biz defalarca ifade ettik ki ısrarcı olduğunuz konularda düzenleme yapılmadan ödeme yapılamaz.
   Gelinen noktada görülecektir ki önce 7446 sayılı Kanun ile peyzaj mimarlarının ek ödeme ve ek göstergeleri mühendis ve mimarlara eşitlendi, ardından Cumhurbaşkanı Kararıyla da özel hizmet ve yan ödeme puanları mühendis ve mimarlarla aynı guruba getirildi.
   Bizim istediğimiz ve söylediğimizde buydu zaten. Yazılarımızda defalarca ifade ettik. Mevzuat düzenlemesi yapılmadan ödenemez, Mevzuat düzenlemesine ihtiyaç var dedik.
   Siz ise hiç bir düzenlemeye gerek duymadan falanca filanca görüşlerle ödenebileceğini söylediniz.
   Fakat Kanun koyucu düzenleme yapma yoluna giderek aslında mevzuat düzenlemesinin bir ihtiyaç olduğunu da göstermiş oldu. Aksi halde tüm bu Kanun ve Cumhurbaşkanı Kararına ne gerek vardı değil mi? Değişlik yapılmışsa demek ki buna gerek ardı…
   Tüm peyzaj mimarı kadrosunda bulunan ve iç mimarlık bölümü mezunu olup unvanıyla ilgili kadroya atanmayı bekleyen arkadaşlarımıza hayırlı olsun.
   Umarım biran önce mahalli idareler görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine iç mimarlarla ilgili hükümde eklenir.