Psikolog Ve Sosyal Çalışmacı Unvanlı Kadrolara Atanacaklarda Aranan Eğitim Şartları

Psikolog Ve Sosyal Çalışmacı Unvanlı Kadrolara Atanacaklarda Aranan Eğitim Şartları
Yayınlama: 24.03.2022
A+
A-

Psikolog ve sosyal çalışmacı unvanlı kadrolara atanacaklarda aranan eğitim şartları

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-2221035

Konu: Psikolog ve sosyal çalışmacı unvanlı kadrolar

Tarih: 18/11/2021

… BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: …. tarihli ve … sayılı yazı.

Başkanlığınızca açılan unvan değişikliği sınavına ilişkin olarak, psikolog kadrosu için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunlarının, sosyal çalışmacı kadrosu için ise Sosyoloji Bölümü mezunu adayların başvuru yapıp yapamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 02.07.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlana Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, “…ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları…” hükmü,

5 inci maddesinde, “(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, grafiker, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, laborant, matematikçi, mimar, mühendis, paleontolog, pilot, ressam, restoratör, şehir plancısı, teknik ressam, tekniker, teknisyen, topograf, peyzaj mimarı, ölçü ve ayar memuru, antropolog, bakteriyolog, biolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diyetisyen, ebe, fizikoterapist, fizyoterapist, hemşire, odyolog, pedagog, psikolog, radyoterapist, sağlık fizikçisi, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, tıbbi teknolog, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, sosyolog, programcı, kütüphaneci, mütercim, tercüman, avukat, imam, kameraman, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, çocuk rehberi ve gözetimcisi, antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu.” hükmü,

8 inci maddesinde, “(1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.” hükmü,

9 uncu maddesinde, “a) Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ev ekonomisti, fizikçi, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kimyager, matematikçi, paleontolog, pilot, restoratör, şehir plancısı, antropolog, bakteriyolog, biolog, veteriner hekim, diyetisyen, fizikoterapist, fizyoterapist, radyoterapist, pedagog, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, kütüphaneci, odyolog, sağlık fizikçisi, tıbbi teknolog kadrolarına atanabilmek için;

a) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak…” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43/b maddesinde, “Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim – öğretim yapan üniversitelerde, eğitim – öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir…” hükmü yer almaktadır.

Yükseköğretim Kurulunca aşağıda yer verilen kararlarında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunlarının psikolog unvanını kullanamayacağı bunların ancak rehber öğretmen olarak istihdam edilecekleri belirtilmiştir.

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunlarına “psikolog” unvanının verilemeyeceği ve “rehber öğretmen” unvanı verilebileceği hakkında (05.04.1991 tarihli ve 91.9.267 sayılı karar)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunlarının “rehber öğretmen” unvanıyla Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında istihdam edilebilecekleri hakkında (25.03.1991 tarihli ve 5080 sayılı karar).

Yine mezkur Kurulca, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil Sosyal Çalışmacı unvanlı kadrolara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulundan Sosyal Hizmet Uzmanı unvanı ile mezun olanların atanması uygun görülmüştür (10.07.1990 tarihli ve 13323 sayılı karar).

03.04.1989 tarihli kararı ile de Edebiyat, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji bölümü mezunlarının sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmalarının ve sosyal çalışmacı kadrolarına atanmalarının uygun görülmediği belirtilmiştir.

Bu itibarla, ilgi yazıda belirtilen rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu adayın psikolog kadrosu, sosyoloji bölümü mezunu adayın ise sosyal çalışmacı kadrosu için açılan unvan değişikliği sınavına başvuramayacakları değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

PDF İçin Tıklayın…


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.