Şube Müdürü Kadrosuna Atanan Mühendisin Ek Göstergesi Hakkında

Şube Müdürü Kadrosuna Atanan Mühendisin Ek Göstergesi Hakkında
Yayınlama: 24.03.2022
A+
A-

Şube müdürü kadrosuna atanan mühendisin ek göstergesi hk.

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-2329770

Konu: Şube müdürü kadrosuna atananın ek göstergesi

Tarih: 06/12/2021

…. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: …. tarihli ve … sayılı yazı.

Başkanlığınız bünyesinde, 3. derece mühendis kadrosunda görev yapmakta iken görevde yükselme sınavı ile şube müdürü kadrosuna ataması yapılan bir personele ödenecek ek göstergeye ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde, “…Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz…” hükmü,

68 inci maddesinde, “…Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her “3” yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz…” hükmü,

69 uncu maddesinde ise, “Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2 – 4 üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tesbit ve ihdas edilmiş kadrolara

Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tesbit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla olanı ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Bu düzenleme ile atama yoluyla kariyer sınıfının dışında bir sınıfta çalışmak durumunda kalanların, kariyer sınıfta kazanılmış hak aylıklarına göre alacakları ek göstergeden düşük olmamak üzere ek göstergeden yararlandırılarak mağdur edilmemeleri amaçlanmıştır.

148 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesi ikinci paragrafında yer alan; “Anılan hükmün uygulanmasında ilgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilmeleri kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması halinde mümkün olabilecektir. Bu şekilde atanmamış olanların anılan madde gereğince kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

ÖRNEK: 1- Teknik Hizmetler Sınıfında kazanılmış hak aylığı 5 inci derecede bulunan bir Mühendisin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 4 üncü dereceli “Şube Müdürü” kadrosuna atanması durumunda; yararlanacağı ek gösterge I sayılı ek gösterge cetvelinin II- Teknik Hizmetler Sınıfı bölümü

(a) sırasında 5 inci dereceden aylık alan bir mühendisin yararlandığı ek göstergeden az olmayacak ilgili Şube Müdürü olarak I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı i/1 sırasında yer alan (1997 yılında 800 puan) ek göstergeden değil, 5 inci dereceden aylık almakta olan bir mühendisin 1997 yılında yararlanmakta olduğu 1300 ek göstergeden yararlandırılacaktır…” şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

657 sayılı Kanunun eki I sayılı Ek Gösterge Cetvelinde 3. derece mühendis kadrosu için 2200 ek gösterge rakamı,   1. derece şube müdürü kadrosu için ise yine 2200 ek gösterge rakamı belirlenmiştir. 657 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 43 üncü maddesinde “düşük olması”, 69 uncu maddesinde ise “farklı olması” şartı aranmaktadır.

Bu itibarla,

  • Halihazırda her iki göstergenin de eşit olduğu göz önüne alındığında, ilgili personel hakkında halen görev yaptığı kadronun ek göstergesinin ödenmesi,
  • Kazanılmış hak aylık derecesinin 3. derecenin üstüne yükselmesi halinde ise mühendis kadrosu için öngörülen ek göstergenin ödenmesi,

gerektiği değerlendirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


PDF İçin Tıklayın…


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.