Tabiplerin emekli maaşlarına büyük zam yapıldı. Emekli tabiplerin maaşı 4708,90 TL artacak

Tabiplerin emekli maaşlarına büyük zam yapıldı. Emekli tabiplerin maaşı 4708,90 TL artacak
Yayınlama: 23.06.2022
A+
A-

Tabiplerin Emekli Maaşlarına Zam Yapıldı

3 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan 7146 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi tabip ve diş tabiplerinin emekli maaşlarına tazminat eklenmesi kanunlaşmıştı. Kanun maddesine istinaden diş tabibi ile tabibin emekli maaşına 13.000, uzman tabibin emekli maaşına da 17.000 rakamları ile memur maaş katsayısının çarpılması suretiyle bulunacak tutar eklenecektir.

Pratisyen hekimden hareket edecek olursak 13.000 rakamının karşılığı bugün için (2022 yılı birinci dönem katsayıları);

13.000 X 0,235445= 3.060,79 TL’dir.

23 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7411 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 13.000 olan katsayı 20.000’e, 17.000 olan katsayı ise 26.000’e yükseltilecektir.

Pratisyen hekim örneğinden devam ederek yeni katsayı üzerinden hesaplama yapacak olursak yeni tutar; 

20.000 X 0,235445= 4.708,90 TL olacaktır.

Emekli maaşına eklenecek bu ödemeyi hak etmede hizmet yılının bir önemi yoktur.

Yani yeni yapılan düzenleme ile 5434 sayılı Kanuna tabi tabip ve diş tabibinin emekli maaşı, bugün ki katsayılar ile hesaplarsak, 4708,90 – 3060,79 = 1647,10 TL arttırılmıştır. Uzman hekimlerin maaşı ise 9.000 X 0,235445= 2.119,00 TL artacaktır.

5510 sayılı Kanuna tabi olan tabiplerin durumu

5510 sayılı Kanuna tabi tabipler 5434 sayılı Kanuna tabi tabiplerin emekli maaşına eklenen 13000 ve 17000 gösterge rakamları ile memur maaş katsayısının çarpılası suretiyle bulunan tutardan yararlanamıyordu. Yani 3 Ağustos 2018 tarihli düzenleme sadece 5434 sayılı Kanuna tabi tabiplerin emekli maaşını arttırmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte 5510 sayılı Kanuna tabi tabiplerde bu artıştan yararlanabilecek.

7146 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci bendinde;

Yukarıdaki hükümler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

Denilmek suretiyle 2008 yılı Ekim ayı başından sonra memur statüsünü kazanmış olan tabip ve diş tabiplerinin de bu haktan faydalanması sağlanmıştır. Örneğin 6000 TL emekli maaşı alan 5510 sayılı Kanuna tabi tabip 01.07.2022 tarihinden itibaren 6000 + 4708,90= 10.708,90 TL emekli maaşı alacaktır.

Emekli maaşlarında 5454 sayılı kanuna istinaden yapılan %4 lük artış ise bu düzenlemeye uygulanmayacaktır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi ve 30 yıl hizmeti bulunan bir tabibin yeni düzenleme ile bugünkü katsayılar üzerinden hesaplanan emekli maaşı 6.861,44 + 4708,90= 11.569,00 TL’ye yükselecektir. Temmuz ayında memur maaşlarına tahminen %38 civarında zam geleceği düşünülürse, bahse konu tabibin temmuz ayındaki zam ile birlikte emekli maaşı ortalama 16.000 TL civarlarına çıkacağı değerlendirilmektedir.

Evladımızdan sonra gelen en kıymetli varlığımız olan canımızı emanet ettiğimiz tabipler elbette bu iyileştirmeyi fazlasıyla hak ediyordu.

Darısı tüm memurlara diyelim,

Hayırlı olması dileğiyle…

Selim SALTAN


⇒ Memur Maaşı Hesaplama Programımız için Tıklayın


⇒ Sözleşmeli Personel Maaşı Hesaplama Programımız İçin Tıklayın


⇒ Deneme Sınavlarına Katılmak İçin Tıklayın


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.