Tavan Tutarı Aşılmak Suretiyle Ödenen Sosyal Denge Tazminatından Belediye Başkanı da Sorumlu

Sayıştay Temyiz Kurulu tavan tutar aşılmak suretiyle ödenen sosyal denge tazminatından Belediye başkanını, gerçekleştirme görevlisini ve harcama yetkilisini birlikte sorumlu tutmaktadır.

Tavan Tutarı Aşılmak Suretiyle Ödenen Sosyal Denge Tazminatından Belediye Başkanı da Sorumlu
Yayınlama: 05.06.2024
Düzenleme: 05.06.2024 09:56
A+
A-

Tavan Tutarı Aşılmak Suretiyle Ödenen Sosyal Denge Tazminatından Belediye Başkanı da Sorumlu

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesinde;

“Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir.” denilmektedir.

Mezkur madde de ödenebilecek sosyal denge tazminatının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarını geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Hali hazırda yürürlükte olan Toplu Sözleşme 7. Dönem Toplu Sözleşme olup 1/1/2024 ile 31/12/2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Yürürlükteki 7. Dönem Toplu Sözleşmenin “Yerel Yönetim Hizmet Konula İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün Sosyal denge tazminatı başlıklı birinci maddesinde;

“MADDE 1– (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutan, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120’sidir…” denilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen madde de sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarının en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120’si olduğu açıkça belirtilmiştir.

Ayrıca aynı toplu sözleşmenin “Sosyal denge tazminatı süre uzatımı” başlıklı madde 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında;

“Bu hüküm çerçevesinde yapılacak ödeme tutarı hiçbir şekilde 1 inci maddede yer alan sosyal denge tazminatı oranı ile belirlenecek tutarı aşamaz.” denilmek suretiyle sosyal denge tazminatı ödemelerinde %120 oranının hiçbir şekilde aşılamayacağı ifade edilmiştir.

Bu arada 1/1/2024 ile 30/6/2024 tarihleri arası için geçerli olan memur maaş katsayısı 0,760871 olduğundan anılan tarihler arasında aylık ödenebilecek sosyal denge tazminatı tavan tutarı brüt 8.673,93 TL’dir.

Sosyal denge tazminatı ödemelerinde aylık ödenebilecek üst sınır yukarıda ifade edildiği gibi net bir şekilde belirlenmiş olmasına rağmen bazı belediyeler tavan tutarı dikkate almaksızın, yani tavan tutarını aşmak suretiyle ödemeler yapabilmektedir. Ya da Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Kadınlar Günü, Anneler Günü, Babalar Günü ve benzeri özel günlerin denk geldiği aylarda çift sosyal denge tazminatı ödemek suretiyle tavan tutarı aşan ödemeler söz konusu olabilmektedir.

Peki böylesi bir durumda Sayıştay Başkanlığı kimleri sorumlu tutmaktadır?

36/6/2021 tutanak tarihli Sayıştay Temyiz Kurulu Kararında memurlara yasayla belirlenen limitlere uyulmaksızın sosyal denge tazminatı ödenmesi suretiyle oluşan kamu zararı için tazmin hükmü verilmiştir.

Ayrıca Sayıştay Başkanlığı Temyiz Kurulu tavan tutar aşılarak ödenen sosyal denge tazminatının oluşturduğu kamu zararından;

Sosyal denge sözleşmesini imzalayan belediye başkanını,

Ödeme emrinde imzası bulunan harcama yetkilisini ve,

Yine ödeme emri belgesinde imzası bulunan gerçekleştirme görevlisini,

Sorumlu tutmuş, oluşan kamu zararının bu kişilerden tazminine oy çokluğuyla karar vermiştir.

Söz konusu kararda karşı oy kullanan üyeler ise kamu zararındaki sorumluluğun sosyal denge sözleşmesini imzalayan belediye başkanında olduğu,

Sosyal denge sözleşmesinin akdedilme aşamasında herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmayan harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin, sadece ilişikli ödeme emri belgeleri üzerinde imzası bulunması hasebiyle sorumlu tutulmaması gerektiği yönünde görüş beyan etmişlerdir.

Sonuç olarak Sayıştay Temyiz Kurulu tavan tutar aşılmak suretiyle ödenen sosyal denge tazminatından Belediye başkanını, gerçekleştirme görevlisini ve harcama yetkilisini birlikte sorumlu tutmuştur.

Karar ulaşmak için tıklayın…

İsa ARAS

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Yazarın tüm yazıları için tıklayın

Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.