Tavandan Verilen Sosyal Denge Tazminatını Beğenmeyen Belediye Personeli Eylem Yaptı

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca sendika yetkilileri masadan kalktı.

Tavandan Verilen Sosyal Denge Tazminatını Beğenmeyen Belediye Personeli Eylem Yaptı
Yayınlama: 14.06.2024
A+
A-

Tavandan Verilen Sosyal Denge Tazminatını Beğenmeyen Belediye Personeli Eylem Yaptı

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca sendika yetkilileri masadan kalktı.

Sözleşme görüşmelerinin istedikleri gibi sonuçlanmaması üzerine bazı memurlar iş bırakarak meclis salonu önünde eylem yaptı.

Yapılan eylemde memurlar, “Hakkımızı istiyoruz, emeğimizin karşılığın istiyoruz. Emekçilerin gücünü görenler meclisten ve bizden kaçıyorlar. Belediye meclis üyeleri ve başkanı bir yere kaçamayacaksınız” diyerek, tepkilerini dile getirdi.

Memurlar, “Sadaka değil toplu sözleşme”, “Bize ekmek yoksa size huzur yok”, “Başkan buraya” şeklinde sloganlar attı.

Tüm-Bel Sen 1 No’lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, yapılan görüşmelerde uygun bir teklif beklediklerini ancak kendilerine sınırdan teklif verildiğini belirtirken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilci Memiş Sarı da eyleme destek verdiklerini belirtip, “Bir heyet oluşturulacaksa biz görüşme için bekleyeceğiz” dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde örgütlü memur sendikası Tüm Bel- Sen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi arasındaki Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine basın açıklaması yaptı. Meselenin belediyenin bütçe tasarrufu yapması ile ilgili olmadığını, kanunen yasal üst sınırın üzerindeki bir miktara imza atamayacağını vurgulayan Başkan Tugay, “Bütçe ile ilgisi yok. Bu bir tasarruf tedbiri değil. Yasaya uyma zorunluluğundan dolayı olan bir durum. Eğer bugün bu artışı yaparsak ve imzayı atarsam hakkımızda suç duyurusunda bulunulacağını, yargılanacağımızı ve bize faizi ile birlikte geri ödettirileceğini söyleyen bir Sayıştay raporuna dayanarak yapamadığımızı söylüyorum. Bunun dışında anlaşamadığımız başka hiçbir konu yok. İnsanların her türlü demokratik tepkisine saygı göstermekle beraber burada İzmir halkı adına bu görevi yerine getiriyorum. Yasalarla belirlenmiş bir sorumluluğum var. Burası benim kendi özel şirketim değil. Kafama estiği gibi her şeyi kendi kararımla yapamam. Kurallara uymak zorundayım. Burada harcanan her türlü para belediye bütçesindendir, halkın parasıdır ve doğruları yapma zorunluluğum vardır. O nedenle yasal üst sınırın üzerine çıkamayacağımı söylemek dışında yapacağım bir şey yok” diye konuştu.

DEĞERLENDİRMEMİZ

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarını geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Hali hazırda yürürlükte olan Toplu Sözleşme 7. Dönem Toplu Sözleşme olup bu sözleşme 1/1/2024 ile 31/12/2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Yürürlükteki 7. Dönem Toplu Sözleşmenin “Yerel Yönetim Hizmet Konula İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün Sosyal denge tazminatı başlıklı birinci maddesinde;

“MADDE 1– (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutan, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120’sidir…” denilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen madde de sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarının en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120’si olduğu açıkça belirtilmiştir.

Ayrıca aynı toplu sözleşmenin “Sosyal denge tazminatı süre uzatımı” başlıklı madde 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında;

“Bu hüküm çerçevesinde yapılacak ödeme tutarı hiçbir şekilde 1 inci maddede yer alan sosyal denge tazminatı oranı ile belirlenecek tutarı aşamaz.” denilmek suretiyle sosyal denge tazminatı ödemelerinde %120 oranının hiçbir şekilde aşılamayacağı ifade edilmiştir.

Yani İzmir Büyükşehir Belediye yönetiminin tavan tutarı aşarak Sosyal Denge Tazminatı ödemesi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde mümkün değildir. Dolayısıyla yetkili sendika ve eyleme katılan memurlar taleplerinde haklı olmayıp mevzuatın ön görmediği bir ödemeyi talep etmektedirler.

Daha önceki yönetimler veya başka bazı belediyeler tarafından sosyal denge tazminatının yasal sınır aşılarak ödenmesi bu ödemenin hukuki olduğunu göstermez.

26 Kasım 2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte Mevzuata aykırı olarak ödenen sosyal denge tazminatları affedilmişti. Bazı belediyeler benzer bir af beklentisiyle yasal sınırı aşarak ödeme yapsalar da gündemde böyle bir af konusu yoktur. Kaldı ki gündemde böyle bir mevzu olsa bile bunu gerekçe göstererek kamu görevlilerinden mevzuatın dışına çıkmaları beklenemez.

Sosyal Denge Tazminatı Tavan Tutarı Ne kadar?

Sosyal Denge Tazminatının tavan oranı yukarıda da ifade ettiğimiz üzere yüzde 120 olup 1/1/2024 ile 30/6/2024 tarihleri arası için geçerli olan memur maaş katsayısı (0,760871)ile hesaplandığında aylık ödenebilecek sosyal denge tazminatı üst sınırı brüt 8.673,93 TL’dir. Bu tutardan gelir ve damga vergisi kesilir.


Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın

iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.