Teknik hizmetler sınıfında 5 yıl ve daha fazla hizmeti olan memurların maaşı ne kadar artar?

Teknik Hizmetler Sınıfında beş yılınızı doldurduysanız maaşınızda bir miktar artışın olduğunu fark etmişsinizdir. Sebebini örneklerle anlattık… (Okuma Süresi: 2 dk)

Teknik hizmetler sınıfında 5 yıl ve daha fazla hizmeti olan memurların maaşı ne kadar artar?
Yayınlama: 11.06.2021
A+
A-

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir. Geçen zaman içerisinde ara ara bu kararda bazı düzenlemeler yapılmış olsa da günümüze kadar uygulanmasına devam edilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı memurlara yan ödeme ile özel hizmet tazminatının hangi puanlar üzerinden ve nasıl yapılacağı hususunu düzenlenmektedir.

Kararnamenin Teknik Hizmetler bölümünde genellikle gözden kaçan 5 yıl detayı vardır. 5 yılını teknik hizmetler sınıfında dolduran memurun yan ödeme puanı belli oranda arttırılmakta buda personelin maaşında azda olsa bir miktar artış sağlamaktadır.

Örnek vermek gerekirse;

05.06.2016 tarihinde Tekniker ünvanlı kadroya atanan Aykut Bey, 30.07.2019 tarihinde bir mühendislik bölümünü bitirerek diplomasını kurumuna ibraz etmiş, müteakiben de ünvan değişikliği sınavına girerek 25.09.2020 tarihinde mühendis kadrosuna atanmıştır. Aykut Beyin Yan Ödeme puanı kaç olmalıdır?

25.09.2020 tarihinde Aykut Beyin Teknik Hizmetler Sınıfında 5 yılı dolmadığından Zam ve Tazminatlar Kararnamesine ekli 1. sayılı cetvelin Teknik Hizmetler bölümünde belirtildiği üzere 1775 puan üzerinden yan ödeme alması gerekmektedir.

(B)

TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ

                                                                                                                        İş                         İş                   Tem.                Mali

                                                                                                                        Güçlüğü             Riski             Güçlük           Sorum.

S. No       KADRO (GÖREV) UNVANI VE KARİYER                            Zammı             Zammı          Zammı          Zammı

                Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlardan;

1              Başmühendis, Başmimarlara…………………………………             :          1025                     –              1400                     –

2              En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş yüksek mü-

hendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve şehir

plancılarına kendi ihtisas dallarında;

                      a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara………………………..           :            800                     –                975                     –

                      b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara………………            :            800                     –              1400                     –

Aykut Beye, 2021 yılı 1. dönem yan ödeme katsayısı olan 0,052576’nin 1775 (800+975) puan ile çarpımı sonucu bulunacak 93,32 TL 2021 yılının ilk 5 ayında yan ödeme tutarı olarak ödenecektir.

06.06.2021 tarihinde Aykut Bey Teknik hizmetler sınıfında 5 yılı tamamladığından takip eden aybaşı olan 15.06.2021 tarihinde 800 + 1400 = 2200 puan üzerinden yan ödeme almaya başlayacaktır.

Yani;

2200 * 0,052576 = 115,67 TL ödenecek yan ödeme tutarı olacaktır.

*Yan ödeme tutarının gelir ve damga vergisine tabi olduğu unutulmamalıdır.

Aykut Bey Teknik Hizmetler Sınıfında 5 yıl geçirdikten sonra brüt olarak 115,67 – 93,32 = 22,35 TL daha fazla maaş alacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.