Ulaştırma Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Ulaştırma Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme
Yayınlama: 08.04.2022
A+
A-

Ulaştırma Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Koruyucu gıda yardımı

MADDE 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirleyici, boğucu ve insan sağlığını tehdit eden ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Ücretsiz seyahat hakkı

MADDE 2- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde görevli kamu görevlilerinin kendisi ve eşi ile yirmi beş yaşından küçük çocukları için demiryollarında yılda 2 kez ücretsiz seyahat hakkı verilir.

İlave ücret

MADDE 3– (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü personelinden katener hattının geçtiği işyerlerinde fiilen çalışanlara her ay 100 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Marmaray tüp tünelinde çalışanlara ilave ücret

MADDE 4- (1) Marmaray tüp tünelinde; fiilen çalışan kamu görevlilerine çalıştıkları her gün için 9 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Yüksek hızlı tren makinistlerine ilave ücret

MADDE 5- (1) Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere her ay 120 TL tutarında ilave ücret ödenir.

Makinistlerin ek ödemesi

MADDE 6- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan makinistlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Belediye ile ortak işletilen hatlardan ücretsiz yararlanma

MADDE 7- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Ortaklığı ile işletilen banliyö ve metro hatlarından anılan Genel Müdürlüklerin ilgili belediye sınırları dahilinde görev yapan personeli de Belediye çalışanları gibi yararlandırılır.

ARFF ve apron memurlarının temel ücretleri

MADDE 8– (1) ARFF ve apron memurlarının temel ücretleri 70 TL artırımlı uygulanır.

Fazla mesai ücretinin artırımlı ödenmesi

MADDE 9- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi uyarınca fazla çalışma ücretinin ödenmesinde, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katı esas alınır.

TCDD’deki kontrolörlerin temel ücretleri

MADDE 10- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde kontrolör pozisyonunda bulunanlardan trafik kontrolörü olarak görev yapanların temel ücretleri tesisler kontrolörü olarak görev yapanların temel ücreti esas alınarak uygulanır.

Havacılık tazminatı

MADDE 11- (1) 1/6/2021 tarihli ve 4035 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22/10/2020 tarihli ve 3117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına eklenen geçici 1 inci maddenin, anılan usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmasına bu toplu sözleşme döneminde de devam edilir.

(2) 1/6/2021 tarihli ve 4035 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki E k-5, Ek-6 ve Ek-7 sayılı tablolarda yer verilen en düşük ve en yüksek havacılık tazminatı oranları, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesinde yer verilen tavan oranlar dikkate alınmaksızın, %50 artırılarak uygulanır.

Gece çalışma ek ücreti

MADDE 12 – (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünün akşam saat 20.00 ile sabah saat 06.00 saatleri arasında fiilen çalışan personeline, bu şekilde çalıştıkları her gün için 20 TL ek ücret ödenir. Bu maddeye göre her ay en fazla 10 gün için ödeme yapılabilir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı

MADDE 13- (1) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılan ek ödeme ile ikinci fıkrada öngörülen havacılık tazminatı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutardan karşılanır.

(2) Makam tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlar hariç olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %45’ini, kısmen karşılananlara %30’unu, bunların dışında kalanlara %15’ini geçmemek üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre havacılık tazminatı ödenir.

(3) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından bütçeye gelir kaydedilen tutarların bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılanamayan kısmı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ödemeyle sınırlı olmak üzere Kurum bütçesinden karşılanır.

Ek ödeme

MADDE 14- (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölge müdürlükleri ve liman başkanlıkları kadrolarında bulunup tehlikeli madde denetimi yapma sertifikasına sahip ve fiilen tehlikeli madde denetimi yapan memurların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

Öğretmen pozisyonunda görev yapanlara öğretim yılına hazırlık ödeneği

MADDE 15- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında öğretmen pozisyonunda fiilen öğretmenlik yapanlara 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir.

Koruyucu giyim yardımı

MADDE 16- (1) Bu hizmet kolundaki kamu kurum ve kuruluşlarının şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar, katener hat kesiminin geçtiği yerler, tersane, yer altı veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında düzenli olarak giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Liman başkanlığı personeline fazla çalışma ücreti

MADDE 17- (1) Liman Başkanlıkları personelinden liman çıkış belgesi işlemleri kapsamında mesai saatleri dışında işlem yapan, STEP sertifikasına sahip olup, Denizcilik Sörvey Mühendisi kadro görevi dışında sörvey ve ölçüm işlemi yapan, Amatör Denizci Belgesi, Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesi iş ve işlemlerinde görev yapan personele ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

Prof. Dr. Vedat BİLGİN
Kamu İşveren Heyeti Başkanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Kenan ÇALIŞKAN
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN Temsilcisi
Genel Başkan


6. Dönem Toplu Sözleşme Tam Metni İçin Tıklayın…


Makale Arama Robotumuz İçin Tıklayın…


Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.