Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yeni Personel Alacak

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 3 büro 1 destek personeli olmak üzere toplamda 4 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular 06.09.2021-15.09.2021 tarihleri arası yapılacak olup yayımlanan ilan metni şu şekilde…

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yeni Personel Alacak
Yayınlama: 02.09.2021
A+
A-

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 3 büro 1 destek personeli olmak üzere toplamda 4 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular 06.09.2021-15.09.2021 tarihleri arası yapılacak olup yayımlanan ilan metni şu şekilde…

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere sözleşmeli 3 Büro Personeli 1 Destek Personeli alınacaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar
1) Türk vatandaşı olmak
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
5)- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı
   – Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı
   – Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
9) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
10) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak.

Başvuru için Özel Şartlar
1) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya alındığı Üniversite onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler
1) Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3) Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
4) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
6) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),
7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu.

Başvuru Şekli Yeri ve Zamanı
1) Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 10 (on) gün içinde www.uak.gov.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 06.09.2021 / 15.09.2021 (dâhil) tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı – Personel Birimi (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent / Ankara) (Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu yerleşkesi içerisindedir.) adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan (06.09.2021 / 15.09.2021) başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç başvurunun son günü mesai bitimine kadar Kurul Başkanlığımıza ulaşmış olması gerekmektedir.)
2) Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki unvan için yapılan başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3) Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Sonuç:
1) Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanlarına göre değerlendirilecektir.
2) KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda, diploma (mezuniyet) puanı değerlendirmeye alınacaktır.
3) Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 5 (beş) iş günü içerisinde web sayfamızda duyurulacaktır.
4) Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5) Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı www.uak.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.
6) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.
7) Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Personel Birimine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
8) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Birimine yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
10) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Detaylı Bilgi İçin:
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
Telefon: 0312-291 82 45
Telefon: 0312-291 82 48
E-posta: uak.personel@yok.gov.tr 

***

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin Tıklayın… @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin Tıklayın> @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin Tıklayın> @iscimemur.net facebook 

Memur Yıllık İzindeyken Rapor Alırsa İzin Hesabı Nasıl Yapılır?

İşçinin Maaşı Düşürülebilir Mi?

Hakaret İçerikli Paylaşımı Beğenmek Yada Paylaşmak Suç Sayılır Mı?

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.