Uzman Erbaşlar Hangi Şartlarda Ve Hangi Kadrolarda Belediyelere Açıktan Atanabilir?

Uzman Erbaşlar Hangi Şartlarda Ve Hangi Kadrolarda Belediyelere Açıktan Atanabilir?
Yayınlama: 25.03.2022
A+
A-

Uzman erbaşın istifa ederek belediyede münhal bulunan memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanıp atanamayacağı hk.

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: 83683335-900-240055

Konu: Uzman Erbaş

Tarih: 12/11/2020

…. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: …. tarihli ve … sayılı yazı.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre Uzman Erbaş olarak görev yapmakta iken kendi isteğiyle istifa ederek görevinden ayrılan ………. ‘ın Belediyenizde boş bulunan memur kadrolarına atanmasına ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun başlıklı 92 Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları nci maddesinde; ” 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. ” hükmü ile,

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde; “…Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinin başlıklı 16 ncı maddesinde; “Diğer Başka memurluklardan naklen geçiş kamu kurum ve kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde asıl memur kadrosunda çalışanlardan, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 35 yaşını aşmamaları, bu Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşımaları, 13/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak zabıta memurluğuna atanabilir.” hükmü ile,

21.06.2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin başlıklı 18 inci maddesinde; “Diğer kamu kurum ve Başka memurluklardan naklen geçiş kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde asıl memur kadrosunda çalışanlardan, itfaiye erliğine geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 15/A maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (e), (f) bentlerindeki şartları taşımaları ve 15/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye eri kadrosuna atanabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Konu incelendiğinde; ………. ‘ın…………… tarihleri arasında 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre Uzman Erbaş olarak görev yaptığı ve kendi isteği ile istifa ederek görevinden ayrıldığı ilgi yazı ve eklerinden anlaşılmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; adı geçenin 3269 sayılı Kanun kapsamında yedi yıldan fazla hizmetinin bulunduğu, dolayısıyla Belediyenizde boş bulunan memur kadrolarına; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlara, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğe ve diğer mevzuata uyulmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre atanabileceği, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına ise; memur kadrolarına atanmasının akabinde Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi ile Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması ve yapılacak sınavda başarılı olması halinde atanabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

PDF İçin Tıklayın…


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.