Yarım zamanlı çalışma hakkında tüm bilinmesi gerekenler

Yarım zamanlı çalışma hakkında tüm bilinmesi gerekenler
Yayınlama: 18.03.2024
Düzenleme: 27.05.2024 23:22
A+
A-

Yarım zamanlı çalışma hakkında tüm bilinmesi gerekenler

6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde 43 eklenmiştir.

Söz konusu madde de;

“Ek Madde 43-

Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.” Denilmektedir.

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar yazımız tarihi itibari ile halen yayımlanmamıştır.

Yarım zamanlı çalışmaya ilişkin talepler, uygulamanın usul ve esaslarının henüz yayınlanmamış olması nedeniyle, kurumlarca kabul edilmemekte fakat personel dava açmak suretiyle yarı zamanlı çalışma hakkını kazanabilmektedir.

Bu yazımızın konusu ise mahkeme kararı neticesinde yarım zamanlı çalışma hakkını kazanan personel hakkında yapılacak iş ve işlemlerin neler olduğudur.

Öncelikle bir sıralama yapacak olursak;

1- Memur yarım zamanlı çalışmayla ilgili talep dilekçesini kurumuna verir.

2- Kurumu ise bu talep neticesinde memurun çalışma saatlerini belirleyerek memura tebliğ eder.

3- Bu madde hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır.

4- Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur.

5- Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır.

Yapılan sıralama ile ilgili hususları değerlendirecek olursak;

1- “Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır” hükmü ile ilgili olarak;

Bu kapsamda personele talep tarihini takip eden yani yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren mali ve sosyal haklara ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacaktır. Bu ödemelere aile çocuk yardımları da dâhildir.

2- “Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur” hükmü ile ilgili olarak;

Buradaki fiili çalışmaya bağlı ödemelere örnek olarak yemek yardımını verebiliriz. Bu ödeme ile ilgili Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından verilen  Arife Günü Nakdi Kumanya Yardımı Yapılması başlıklı görüşte;

“ … Bu itibarla,

– Öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam eden itfaiye ve zabıta teşkilatı personelinden arife günü mesaide bulunanlara Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde nakdi kumanya yardımı yapılabileceği,

Diğer personelin ise kanuni izinli olduklarından bu haktan yararlanamayacağı,” denilmiştir.

Söz konusu görüş dikkate alındığında, bu çalışanların yarım gün çalıştıkları da göz önünde bulundurulursa, ilgililere yemek yardımının ödenmeyeceği sonucuna varılmaktadır.

3- “Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır.” Hükmü ile ilgili olarak;

Madde metninde açık bir şekilde belirtildiği üzere bu kişilerin bu çalışma biçiminde terfi veya derece yükselmesinde dikkate alınan sürelerin hesabında yarım zamanlı çalışılan sürelerin yarısının dikkate alınacağı, dolayısıyla terfi tarihlerinin bu süreler kadar uzayacağını söyleyebiliriz.

Bu süreler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 inci maddesi, 64 üncü maddesi, 68 inci maddesi ve 108 inci maddenin (E) fıkrası hesabında da yarım olarak dikkate alınmalıdır.

Maaş işlemlerinde oluşan SGK kesintileri ise diğer bildirimler gibi kesenek bilgi sistemi üzerinden gönderilecektir.

Fakat bu uygulamada alışılagelmiş uygulamalardan farklı işlemler söz konusudur.

Kesenek bilgilerinin içerisinde yer alan Durum Kodu alanına “Y” kodunun girilmesi gerekmektedir.

Kesenek açısından yapılacak değerlendirme;

1) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emekli kesenek ve kurum karşılıkları mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılar için, %16 emekli keseneği ve % 20 kurum karşılıkları yarım olarak, %12 genel sağlık sigortası primleri ise tam olarak tahakkuk ettirilerek gönderilecektir.

2) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olanlar için ise;

– Prim ödeme gün sayılarının 15 gün,

– Prime esas kazanca dahil edilecek tazminat ve aylık tutarları ile prime esas kazanç toplamının normal zamanlı çalışmasına ait tutarların yarısı kadar,

– %9 MYO sigortalı hissesi ve %11 MYO işveren hissesinin normal zamanlı çalışmasına ait prime esas kazanç tutarının yarısı üzerinden,

– %5 GSS sigortalı hissesi ve % 7,5 GSS işveren hissesinin normal zamanlı çalışmasına ait prime esas kazanç tutarının tamamı üzerinden,

Tahakkuk ettirilerek gönderilecektir.

HİTAP ile ilgili işlemler;

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların tüm hizmet bilgileri Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden takip edilmektedir. Bu nedenle bu işlem ile ilgili Hizmet Takip Programı içerisinde de işlem yapmak gerekecektir.

Bu durumda madde metni de dikkate alınarak yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren hizmet cetveli alanına;

657 S.K. EK 43. MD. VE 5510 S.K. EK 11. MD. GR. YARIM ZAMANLI ÇALIŞMAYA BAŞLAMA (6663 S.K. İLE EKL.)  sebep kodu ile başlama hareketi atılmalıdır.

Yarım zamanlı sürenin bitiminde veya memurun aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebileceği için bu sefer hizmet cetveli alanına;

657 S.K. EK 43. MD. VE 5510 S.K. EK 11. MD. GR. YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA BİTİMİ sebep kodu işlenmelidir.

Takdir okuyucunundur.

Mehmet YURDCU

Tavşanlı Belediyesi  / Kütahya

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayın…


www.iscimemur.net Whatsapp kanalımız yayında. Kanalımızı Whatsapp üzerinden takip ederek paylaşımlarımıza anında ulaşabilirsiniz.

Kanal yöneticileri de dahil hiçbir takipçi numaranızı veya kimliğinizi görüntüleyemez.

Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.