Yemek parası ile ısınma yardımında damga vergisi muafiyeti var mı?

Yemek parası ile ısınma yardımında damga vergisi muafiyeti var mı?
Yayınlama: 01.01.2023
A+
A-

Yemek Parası İle Isınma Yardımında Damga Vergisi Muafiyeti Var Mı?

7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2 nci maddesi ile hizmet erbabına ödenen yemek ücretinin bir kısmı,

Aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle de elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere ödenen tutarların bir bölümü gelir vergisi ve sigorta priminden muaf tutulmuşu.

7420 sayılı Kanun ile birlikte gelen yemek ve ısınma yardımındaki gelir vergisi muafiyetlere yönelik uygulama detaylarını içeren 322 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre;

Çalışana ödenen yemek parası damga vergisinden muaf mı?

Hizmet erbabına nakit olarak ödenen yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için;

a) İşverenler tarafından işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi,

b) Günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmaması (323 seri no.lu tebliğle 110,00 TL oldu),

c) Fiilen çalışılan günlere ilişkin olması,

gerekmektedir.

322 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası ise aşağıdaki gibidir.

“(6) İşverenler tarafından hizmet erbabına yapılan ödemelere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarda yer alan tutarın, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan istisnaya isabet eden kısmı damga vergisinden de istisnadır.”

322 seri no.lu tebliğde düzenlenen bu hususa göre işverenlerin çalışanlara ödediği yemek parasında (veya yemek verme durumunda) 193 sayılı Kanun’un 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 numaralı bendinde belirtilen istisna tutarı kadarki kısım gelir vergisinin yanı sıra damga vergisinden de muaf tutulacaktır.

Muaf olacak tutar 322 seri no.lu tebliğde günlük 51 TL olarak belirlenmesine rağmen 323 seri no.lu tebliğle birlikte bu tutar günlük 110,00 TL’ye çıkartılmıştır.

Yemekle ilgili olarak uygulanacak damga vergisi muafiyetinde de tıpkı gelir vergisi muafiyetindeki hususlar dikkate alınacaktır.

Çalışana ödenen yakacak yardımı (ısınma gideri) damga vergisinden muaf mı?

İşverenler tarafından hizmet erbabına bu şekilde yapılan ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu ödemelerin;

a) 9/11/2022 tarihi ila 30/6/2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılması,

b) Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması,

c) Aylık 1.000 Türk lirasını aşmaması,

ç) Mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması,

şarttır.

322 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında;

“(9) Bu kapsamda yapılan ödemelere ilişkin olarak damga vergisi istisnası bulunmamaktadır.”

ifadesi yer almakta olup maddeden anlaşılacağı üzere ısınma giderinde damga vergisi muafiyeti söz konusu değildir.

“Yemek ücreti ve ısınma giderindeki gelir vergisi muafiyetine ilişkin notlar” başlıklı yazımız için tıklayın…

İsa ARAS

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın


Güncel kamu personeli alım ilanları için tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.