Zabıta amiri kadrosundan şef kadrosuna sınavsız geçiş yapılabilir mi

Zabıta amiri kadrosundan şef kadrosuna sınavsız geçiş yapılabilir mi
Yayınlama: 28.06.2022
A+
A-

Zabıta amiri kadrosundan şef kadrosuna sınavsız geçiş

Zabıta amiri kadrosundan belediyenin diğer kadrolarına sınavsız geçilip geçilemeyeceği veya hangi kadrolara sınavsız geçişin mümkün olduğu, geçiş için zabıta amiri kadrosuna denk kabul edilen kadronun ne olduğu sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır.

Zabıta teşkilatının kadro ve unvanları Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde şu şekilde sayılmıştır.

“Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre belirlenmiş; zabıta daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.”

Konumuz itibariyle bu kadrolardan sadece zabıta amiri kadrosunu ele alacağız…


Zabıta amiri kadrosu ile şef kadrosunun mali ve özlük hakları bakımından karşılaştırılmasına ilişkin yazımızı okumak için tıklayın


Zabıta amiri kadrosuna atanabilmek için aranacak şartlar Belediye Zabıta Yönetmeliğinin Görevde yükselme şartları başlıklı 17 nci maddesinde şu şekilde sayılmıştır;

“…

b) Zabıta amirliğine atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak.

2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl zabıta komiseri kadrosunda; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl zabıta komiseri kadrosunda; lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta komiseri kadrosunda çalışmış olmak.

3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

…”

Şef kadrosuna atanmak için aranacak şartlar ise Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklı 7 nci maddesinde şu şekilde belirlenmiştir;

“…

e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak,

…”

Zabıta amiri kadrosundan diğer kadrolara sınavsız geçiş mümkün mü?

Esasında gerek atanma şartları gerekse halihazırda fiilen yapılan işler bakımından her iki kadroda birbirinden çok farklı kadrolar olarak karşımıza çıkmaktadır fakat buna rağmen zabıta amirliğinden şef kadrosuna sınavsız geçiş mümkündür.

Mümkün dediğimiz bu geçişle ilgili bakılması gereken mevzuat ise 2/07/2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına İlişkin Yönetmelik” olacaktır. Söz konusu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan “Zabıta ve itfaiye personeli” başlıklı 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi şu şekildedir;

“Zabıta ve itfaiye personeli

MADDE 20 – (1) Zabıta ve itfaiye personelinin görevde yükselme işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Zabıta ve itfaiye personelinin bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselmeye tabi kadrolara atanmalarında unvan denklikleri esas alınır. Zabıta ve itfaiye personelinden;

“…

c) Zabıta amiri ve itfaiye amiri kadrolarında görev yapanlar, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (c) bendinde yer alan kadrolara ve daha alt düzeydeki diğer kadrolara,

alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak üzere, aranan diğer özel şartları taşımaları kaydıyla, sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler…”


Değerlendirme;

– Zabıta amiri kadrosundan şef kadrosuna sınavsız geçiş mümkündür. Aynı imkan itfaiye amiri içinde söz konusudur.

– Şef kadrosuna atanacaklarda aranacak şartlar Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (e) bendinde sayılmaktadır. Bu maddeye şef kadrosuna atanabilmenin şartlarından bir tanesi en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak, diğer şart ise bazı alt görevlerde belirli bir süre çalışmış olmaktır. Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (c) bendini de göz önünde bulundurursak zabıta amirliğinden şef kadrosuna sınavsız geçeceklerde aranacak şart en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak olacaktır. Bunun haricinde alt görevlerde belirli bir süre çalışmış olma şartı bu geçişte aranmayacaktır.

– Bilindiği üzere zabıta amiri kadrosuna atanmanın şartlarından bir tanesi “En az lise mezunu olmak” tır. Yani lise mezunu bir kişi dört yıl zabıta komiseri kadrosunda çalıştıktan sonra zabıta amiri kadrosuna atanmak üzere görevde yükselme sınavına girebilir ve başarılı olması durumunda da atanabilir.

– Lise mezunu olarak zabıta amiri kadrosuna atananların, şef kadrosu için aranan en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak şartını sağlamadıkları için, şef kadrosuna geçmeleri mümkün olmayacaktır.

– Bu yazımızda zabıta amiri kadrosundan şef kadrosuna geçişin mümkün olduğunu ele aldık. Peki bu durumun tersi sayılabilecek durum, yani başka memurluklardan zabıta kadrolarına geçiş, mümkün mü?

Başka memurluklardan zabıta memuru kadrosuna geçiş nasıl yapılır?” Tıklayın

Ahmet Kamil UÇAR


MAAŞ HESAPLAMA PROGRAMLARIMIZ

⇒ Memur Maaşı Hesaplama Programımız için Tıklayın


⇒ Sözleşmeli Personel Maaşı Hesaplama Programımız İçin Tıklayın


HERKES İÇİN DENEME SINAVLARI

⇒ Deneme Sınavlarına Katılmak İçin Tıklayın


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.