Emekli olan belediye başkanlarının yararlanacağı maaş tutarları

Emekli olan belediye başkanlarının yararlanacağı maaş tutarları
Yayınlama: 27.03.2023
A+
A-

Emekli Olan Belediye Başkanlarının Yararlanacağı Maaş Tutarları

Kamuoyunda EYT Kanunu olarak bilinen 7438 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte yaş şartını sağlayamadığı için emekli olamayan birçok kişiye emekli olma hakkı tanınmıştır. Bu haktan yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaşımız ise emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurularını yapmışlardır.

Emeklilikleri hayırlı olsun…

Biz bu yazımızda halen belediye başkanlığı yapanlardan EYT kapsamında emekli olabilecekler hakkında yapılacak işlemlere ilişkin değerlendirmede bulunacağız.

Bilindiği üzere 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan;

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Hüküm gereğince herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin kamuda görev alamamaktadırlar. Fakat bu durumun birtakım istisnaları da mevcuttur.

Belediye başkanları yukarıda sayılan istisna kapsamında olup 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sayılmaktadır. Dolayısıyla belediye başkanları emekliye ayrılarak bir yandan emekli maaşı almaya devam ederken aynı zamanda belediye başkan ödeneğini de alabilmektedirler.

Belediye başkanları 5510 sayılı Kanun’un 4/C kapsamında olduklarından prim günü açısından erkekler için 9000 güne kadınlar içinse 7200 güne tabidir.

Bu şartları sağlayan ve emekli olmak isteyen belediye başkanları öncelikle kendi belediyesine hitaben emekli olmak istediğini belirtir bir dilekçe yazmalıdır. Dilekçeyi alan yetkili bu talebi 5510 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin c) bendine istinaden encümene havale edecek, encümende belediye başkanının emekli olmasında sakınca bulunmadığına dair bir karar alacaktır.

Müteakiben normal memur emeklisine uygulanan işlemler uygulanarak ve encümen kararı dahil emeklilik işlemine ilişkin tüm belgeler HİTAP üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecektir.

Naçizane önerim emeklilik dilekçesinde ve yine encümen kararında emeklilik tarihine ilişkin olarak ayın 14’ü ifadesinin geçmesidir. Ayın 14’ü ifadesi geçerse takip eden aybaşı ayın 15’i olduğundan emekli maaşı için bir kayıp olmayacaktır.

Bu emeklilik dilekçesi ve encümen kararının SGK’ya gönderilmesinden sonra belediye başkanına ödenecek başkan ödeneğinden artık sadece gelir ve damga vergisi kesilecek, sigorta primi ise artık kesilmeyecektir.

Ancak belediye başkanının ben tekrar sigortalı olmak istiyorum şeklinde bir talebi olursa bu sefer ilgili kişi 4/C ile ilişkilendirilecek ve takip eden aybaşından itibaren de sigortalı olacaktır. Bu durumda ise başkanın emekli maaşı da kesilir.

Bilindiği üzere 5434 sayılı Kanuna tabi olup emekliye ayrılan belediye başkanlarının makam-temsil ve görev tazminatları ödemesi mevcuttu. 5510 sayılı Kanun’a tabi belediye başkanlarından emekli olanların ise makam-temsil-görev tazminatı hakları bulunmuyordu. Ancak 7417 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanun’a tabi belediye başkanlarına da emeklilik halinde makam-görev ve temsil tazminatı hakkı tanınmıştır.

Belediye başkanlarının makam tazminatı puanları

Belediye başkanlarının makam tazminatı puanları 5434 sayılı Kanunun Ek 68 inci Maddesinde sayılmaktadır.

Bu maddeye istinaden büyükşehir belediye başkanlarının makam tazminatı 7000 olup temsil tazminatı da 17000’dir.

İl belediye başkanlarının makam tazminatı 6000 olup görev tazminatı 15000,

İlçe Belediye başkanının makam tazminatı 3000 olup görev tazminatı 9000,

Diğer belediye başkanlarının makam tazminatı 1500 olup görev tazminatı ise 7500’dür.

Emekli olduğu halde çalışmaya devam eden belediye başkanları hangi ödemeden yararlanamıyor?

5434 sayılı Kanunun Ek 68 inci maddesinin son fıkrasında belirtildiği üzere kamu kurumlarında görev yapılması halinde temsil ve görev tazminatı ilgili kişiye ödenmez. Zira bahsi geçen madde de “Temsil ve görev tazminatları; yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev alanlara bu durumları devam ettiği sürece ödenmez…” denilmektedir.

İlgili kişi kamudan ayrıldığında dilekçe ile SGK ya müracaat ederek temsil veya görev tazminatının bağlanmasını talep edebilecektir. SGK’da takip eden aydan itibaren ilgili kişinin mevcut emekli maaşına görev veya temsil tazminatını ekleyecektir.

Örneğin halen aktif ilçe belediye başkanlığı yapan başkan beyin normal emekli maaşı 10.000 lira olsun. 7417 sayılı Kanunla birlikte 5510 sayılı Kanuna tabi belediye başkanlarına da makam tazminatı hakkı geldiğinden 3000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı neticesinde bulunan tutar kadar ilgili kişiye makam tazminatı ödenecektir. Bu tutar şuan ki katsayılarla birlikte 3000 X 0,433684= 1301,05 TL’dir.

Ayrıca ödenen bu tutarın %4’ü ek ödeme olarak ilgili kişinin emekli maaşına eklenecektir. Bu tutar ise, şuan ki katsayılar ile 52,05 TL’dir.

Yani bu eklemelerle birlikte başkan beyin emekli maaşı 11.353,09 TL’ye yükselmektedir.

Aynı örnekten hareket ederek başka bir hesaplama yapalım ve bu kez başkan beyin kamudaki görev süresinin sona erdiğini kabul edelim. Dilekçesine müteakiben takip eden aybaşından itibaren başkan beyin maaşına 9000 X 0,433684= 3903,04 TL görev tazminatı eklenecektir.

Ek ödeme olarak da bu tutarın %4’ü yani 156,13 daha emekli maaşına ilave dilecektir. Dolayısıyla başkan beyin emekli maaşı kamudaki görevinde ayrılmasına müteakiben 4059,28 TL artarak 15.412,37 TL olacaktır.

Hesaplamada kullanılan katsayılar 2023 yılı birinci dönem katsayılarıdır. Güncel katsayılar için tıklayın…

Esenlik dileklerimle…

SELİM SALTAN

Yazarın tüm yazıları için tıklayın…


5434 sayılı kanun Ek 68. madde

Sandıkça emekli aylığı bağlanan büyükşehir belediye başkanlarına 7000, il belediye başkanlarına 6000, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 3000, diğer belediye başkanlarına 1500 gösterge rakamı üzerinden, bu maddede belirtilen usûl ve esaslar dâhilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenir. Bu tazminatlar ilgililere ödendikçe iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil olunur. Birinci fıkrada öngörülen iki yıllık  sürenin hesabında iştirakçi olup olmadıklarına bakılmaksızın belediye başkanı olarak geçen sürelerin tamamı dikkate alınır.

Temsil ve görev tazminatları; yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev alanlara bu durumları devam ettiği sürece ödenmez. Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirirler. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden ay başından itibaren tazminat ödenmesine son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara ödenen tazminat kanuni faizi ile birlikte geri alınır.


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın


Güncel kamu personeli alım ilanları için tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.