Bir Derece Hafif Disiplin Cezası Verilmesi Durumunda Tekerrür Hükmünün Uygulanması Hakkında

Bir Derece Hafif Disiplin Cezası Verilmesi Durumunda Tekerrür Hükmünün Uygulanması Hakkında
Yayınlama: 26.03.2022
A+
A-

657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tekerrür” hükmünün uygulanmasında fiil karşılığı hafifletilerek verilen cezanın değil, disiplin cezasına konu fiil veya halin esas alınması gerektiği hk.

Devlet Personel Başkanlığı Görüşü

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tekerrür” hükmünün uygulanmasında disiplin cezasına konu fiilin mi, yoksa fiil karşılığı hafifletilerek verilen cezanın mı esas alınacağına ilişkin tereddütünüzü içeren ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde, Devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarının neler olduğu belirtilmiş ve bu disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiil ve haller sayılmış bulunmaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında “Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.”

“Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.”

“Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4’ü 1/2’si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.” denilmiştir.

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, disipline konu fiil veya hallerin ağırlık derecelerine göre hangileri için hangi disiplin cezasının verileceği, verilen disiplin cezasının hangi hallerde bir derece hafif olanının uygulanacağı ve disiplin cezası verilmesine sebep olmuş fiil veya halin ikinci uygulaması ile aynı derecede disiplin cezası gerektiren farklı fiil veya halin üçüncü uygulamasında fiil veya hal için öngörülen disiplin cezasının bir derece ağır olanın uygulanması yoluna gidileceği açıkça belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Devlet memurları hakkındaki disiplin hükümlerine ilişkin tekerrürde, işlenilen fiil veya halin esas alınmasının gerekeceği; ilgililerin geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının göz önünde bulundurulması neticesinde uygulanan bir alt cezanın esas alınamayacağı değerlendirilmektedir. Ancak, öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri derecenin son kademesinde bulunan Devlet memurlarından kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlardan ikinci kez aynı cezayı gerektiren fiil veya halleri işleyenlerin görevlerine son verilmesi uygulamasında ise hangi fiil veya hale dayalı olursa olsun, verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası tekerrürü oluşturmaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunda hangi fiil veya hal için hangi disiplin cezasının nasıl verileceğinin ve nasıl uygulanacağının ayrı ayrı düzenlenmiş olması karşısında, Kurumunuz personelinin aynı veya farklı disiplin cezalarını gerektiren ve farklı zamanlarda işlenmiş birden çok fiil veya halin aynı soruşturmaya konu edilmesi durumunda ceza takdiri bakımından bütün fiil veya hallerin birlikte değerlendirilmesi suretiyle en ağır cezayı gerektirenin esas alınması yoluna gidilmemesi, diğer fiil veya hallerin gerektirdiği cezaların da göz önünde bulundurularak her bir fiil ve halin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği

mütalaa olunmaktadır.


Kararlar Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.