399 Sayılı KHK’ya Tabi Personel İken İstifa Eden 657/92. Maddeye Göre Memur Kadrosuna Atanabilir Mi

399 Sayılı KHK’ya Tabi Personel İken İstifa Eden 657/92. Maddeye Göre Memur Kadrosuna Atanabilir Mi
Yayınlama: 24.03.2022
A+
A-

399 sayılı KHK’ya tabi görev yapmakta iken istifa eden sözleşmeli personelin 657 sayılı Kanunun 92 inci maddesine göre memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hk

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E.-53773008-622.02-2598360

Konu: 399 sayılı KHK’ya tabi personelin memur Kadrosuna atanması

Tarih: 10.01.2022

………………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: 30.12.2021 tarihli ve 38905 sayılı yazınız.

………. Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken istifa eden ……….’ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 inci maddesi kapsamında Belediyenize açıktan atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, “657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü yer almakta olup, bu hükümden farklı personel mevzuatına tabi kadrolu personelin anlaşılması gerektiği aşikardır.

Diğer taraftan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde, “a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetler memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür.

c) (b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. (Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir.) Sözleşmeli personel işin niteliğine göre yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı da istihdam edilebilir…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 399 sayılı KHK’ya tabi (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin kadroyla ilişkisi bulunmaması sebebiyle, mezkur Kanunun 92 inci madde hükmüne istinaden Başkanlığınıza açıktan atanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


PDF İçin Tıklayın…


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.