Asgari ücret destek tutarıyla ilgili bilinmesi gerekenler

Asgari ücret destek tutarıyla ilgili bilinmesi gerekenler
Yayınlama: 20.05.2024
A+
A-

Asgari ücret destek tutarıyla ilgili bilinmesi gerekenler

Bilindiği üzere, belirli şartlar dahilinde olmak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler için Asgari Ücret Desteği tutarı uygulanmaktadır.

Bu kapsamda 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 75, 78, 80, 85, 88, 93 ve 96’ncı maddeler ile Kanunda sayılan şartları taşıyan işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarından ilgili yıldaki destek tutarları mahsup edilmek suretiyle Asgari Ücret Desteği uygulanmakta, bu tutarlar ise 2018 yılından itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Belirtilen geçici maddelerde “… 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.” Hükmü yer almakta iken;

2023 Yılından itibaren geçici 93 üncü madde ile madde metni;  “… 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için bu maddenin birinci fıkrası uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilerek Türkiye İş Kurumuna iade edilir. ….” Şeklinde düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere belediyeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Kapsam başlıklı 2 inci maddesinde yer alan kurumlardandır.

Personele dayalı hizmet alımları 2018 yılı Nisan ayından itibaren İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yapılmaktadır.

Bu kararır 5 inci ve 6 ncı maddelerine istinaden de belediyeler ile personel şirketleri arasında yapılacak personel hizmet alımlarının bir sözleşmeye bağlanması zorunludur. Bu kapsamda istihdam edilen çalışanların ücretleri ise düzenlenen hakediş belgelerine göre belediyelerce şirketlere ödenmektedir.

Şirket personellerinin muhtasar aylık prim ve hizmet belgesinde gönderilen sigorta prim bilgileri ile birlikte mevzuatta belirtilen diğer şartların gerçekleşmesi durumunda ilgili aylara münhasıran Belediye şirketlerine Asgari Ücret Destek Tutarı uygulanmakta, bu kapsamda SGK’ya daha az sigorta primi ödemektedirler.

Gerek Belediyeler gerekse Belediye Şirketleri Sayıştay denetimine tabi kuruluşlardır.

Yapılan denetimlerde kanunun emredici hükümlerine rağmen sigorta prim borçlarından mahsup edilen Asgari Ücret Destek tutarlarının Türkiye İş Kurumuna aktarılmadığı ile ilgili olarak belediyelere sorgu yazılmaktadır.

Bu nedenle Belediyeler ile Belediye Şirketleri arasında yapılan sözleşmelerde belirtildiği üzere; 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü isçilikler için birinci fıkra uyarınca işsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilerek Türkiye İş Kurumuna iade edilmesi gerekmektedir.

Takdir okuyucunundur.

Mehmet YURDCU

Tavşanlı Belediyesi  / Kütahya

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayın


Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.