Belediye memurlarının emekliye sevk onayları hangi makam tarafından yapılmalıdır?

Belediye memurlarının emekliye sevk onayları hangi makam tarafından yapılmalıdır?
Yayınlama: 19.04.2023
A+
A-

Soru: Belediye memurlarının emekliye sevk onayları hangi makam tarafından yapılmalıdır? Belediye Encümeninin bu konuda bir yetkisi bulunuyor mu?

Sorunuzla ilgili olarak öncelikle 5393 sayılı Belediye Kanununun Encümenin görev ve yetkileri başlıklı 34 üncü maddesine bakmak gerekir.

İlgili maddede encümenin görev ve yetkileri sayılmış olmakla birlikte bu görevler arasında memurların emekliye sevk işlemlerinin onaylanması gibi bir görev yoktur.

Fakat bahsi geçen maddenin (i) bendinde;

“…

Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.”

Hükmü yer almaktadır.

Peki bu bent ne anlama geliyor?

Her ne kadar Belediye Encümeninin görev ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanununun 34 üncü maddesinde düzenlenmiş olsa da farklı bir kanun içerisinde yer alan bir hüküm gereği belediye encümeni görevlendirilebilir. Böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda verilen görevi belediye encümeni yerine getirecektir.

Belediye Başkanlarının emekliye sev onayı buna örnektir. Zira belediye başkanlarının emekliye sevk onayına ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34 üncü maddesinde herhangi bir hüküm yer almazken belediye başkanlarının emekliye sevk onayı, 5510 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden, belediye encümeni tarafından yapılmaktadır.

Fakat memurların emeklilik işlemleri SGK tarafından yürütülüp sonuçlandırıldığından bu hususta belediye encümeninin onayı gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

5510 sayılı Kanunun bu hususu düzenleyen Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları başlıklı 48 inci maddesinde;

“Madde 48 – (Değişik 1. fıkra: 17.04.2008 – 5754 S.K/Madde 28)  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların yaşlılık, malullük veya vazife malullüğü işlemleri;

a) Resen emekliye sevk hallerinde, sigortalının çalıştığı göreve atamasındaki usule göre atamaya yetkili makamın,

b) İstek üzerine veya yaş haddi, malullük veya vazife malullüğü hallerinde kamu idaresinin en yüksek amirinin,

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için Meclis Başkanlığının, belediye başkanları için belediye encümeninin, illerin daimi komisyon üyeleri için il valiliğinin, çalıştıkları kamu idareleri ile ilişikleri kesilmiş olup da bir kanunla sigortalılık hakkı devam edenler için daha önce görev yaptıkları son kamu idaresinin en yüksek amirinin,

d) Kurumların yönetim kurulu üyelerinin istek, maluliyet ve yaş haddi hallerinde, atanmalarında atamayı yapan kurumun en yüksek amirinin,

e) (…)Sayıştay Başkanının aynı halleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,

onayı ile tekemmül eder.”

Hükmü yer almaktadır.

Peki Belediyelerde atama yetkisi kimdedir?

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinde;

“ …

Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak;

5510 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde açıkça belirtildiği üzere memurların emekliye sevk onayları atamaya yetkili makamın veya kamu idaresinin en yüksek amirinin onayı ile gerçekleşmektedir.

Belediyelerde atamaya yetkili makam ise belediye başkanıdır. Dolayısıyla memurların emekliye sevk işlemlerinde belediye başkanının onayı gerekirken (belediye başkanlarının emeklilik onayı hariç) belediye encümeninin bu hususta bir yetkisi bulunmamaktadır.

Takdir okuyucunundur.


Mehmet YURDCU

Tavşanlı Belediyesi  / Kütahya

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın


Güncel kamu personeli alım ilanları için tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.