Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı kadrolarının ek göstergesi kaç olacak?

Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı kadrolarının ek göstergesi kaç olacak?
Yayınlama: 30.12.2022
A+
A-

Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Kadrolarının Ek Göstergesi Kaç Olacak?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli 1 sayılı cetvel hizmet sınıfları itibariyle unvan veya aylık alınan derecelere göre ek göstergeleri düzenlemektedir. 2 sayılı cetvelde ise kadroları genel idare hizmetler sınıfının birinci derecesinde bulunanların ek göstergeleri düzenlenmiştir.

Daire başkanı ile genel sekreter yardımcısı kadrolarının ek göstergesi

Büyükşehir belediyelerinde bulunan genel sekreter yardımcısı kadrosunun ek göstergesi 657 sayılı Kanuna ekli 2 sayılı cetvelin 3 üncü sırasında düzenlenmişken yine büyükşehir belediyelerinde bulunan daire başkanı kadrosunun ek göstergesi ise aynı cetvelin 6 ncı sırasında sayılmıştır. Söz konusu sıralarda belirtildiği üzere genel sekreter yardımcısı kadrosunun ek göstergesi 3600 iken, daire başkanı kadrosunun ek göstergesi ise 3000’dür.

2 sayılı cetvelde yazılı ek göstergeler yukarıda belirtildiği gibiyken söz konusu kadroların ek göstergeleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 22 nci maddesi kapsamında ödenmektedir. 5216 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ise şu şekildedir.

“…Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar.”

5216 sayılı Kanun’un 22 nci maddesinden anlaşılacağı üzere büyükşehir belediyelerinde bulunan genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar için bakanlık müstakil daire başkanları, daire başkanı kadrosuna atananlar içinse bakanlık daire başkanları için ön görülen ek göstergeler uygulanacaktır.

Bakanlık müstakil daire başkanlarının ek göstergesi ile bakanlık daire başkanlarının ek göstergesi 657 sayılı Kanuna ekli 2 sayılı cetvelin birinci sırasında 3600 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyelerinde görev yapan genel sekreter yardımcıları ile daire başkanlarının ek göstergeleri 3600 olarak uygulanmaktadır.

Şimdi gelelim yeni düzenlemeye…

5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte Devlet memurlarının ek göstergeleri artırılmıştır. Bahsi geçen düzenlemeyle birlikte kimi memurların ek göstergesi 400 puan artarken, kimilerininki 600 puan artmış, bazı memurların ek göstergesindeyse 600 puandan daha fazla artışa gidilmiştir. Daha önce ek göstergesi bulunmayan bazı memurlar ise yeni düzenlemeyle birlikte artık ek gösterge alma hakkı elde etmişlerdir.

Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarih 7417 sayılı Kanun’un 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden 15/1/2023 tarihidir. Dolayısıyla yeni ek göstergeler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Ek gösterge ile ilgili tüm yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz…

Peki yeni ek gösterge tablosuna göre büyükşehir belediyelerinde bulunan daire başkanı ile genel sekreter yardımcısı kadrolarının ek göstergesi kaç olacak?

Yeni ek gösterge düzenlemesine göre büyükşehir belediyelerinde bulunan genel sekreter yardımcısı kadrosu yine 2 sayılı cetvelin 3 üncü sırasında yer almakta olup ek göstergesi 4200 olarak belirlenmiştir. Daire başkanı kadrosu da eski düzenlemede olduğu gibi 2 sayılı cetvelin 6 ncı sırasında yer almakta ve ek göstergesi 3600 olarak geçmektedir.

Fakat yukarıda da ifade edildiği üzere büyükşehir belediyelerindeki genel sekreter yardımcısı ve daire başkanı kadrosunun ek göstergeleri için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 22 nci maddesine bakılacak ve anılan maddeye istinaden bakanlık daire başkanlarının ek göstergeleri uygulanacaktır.

Bakanlıklarda görev yapan daire başkanlarının ek göstergesi 2 sayılı cetvelin birinci sırasında “BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA” başlığı altında düzenlenmiş olup yeni düzenleme eskiye göre biraz farklıdır. Zira eski düzenlemede adı geçen bölüm tek kısımdan oluşurken yeni düzenleme ile birlikte birinci bölüm (a) ve (b) olmak üzere iki ayrı bende ayrılmıştır.

Her iki bentte de daire başkanı kadrosu yer almakta olup (a) bendinde Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi),

(b) bendinde ise Daire Başkanı ifadelerine yer verilmiştir.

(a) bendinde yer alan kadrolar için 4400 ek gösterge öngörülmüşken, (b) bendinde yer alan kadrolar içinse 4200 ek gösterge belirlenmiştir.

Bu durumda;

Büyükşehir belediyelerinde görev yapan genel sekreter yardımcısı kadrosu ile daire başkanı kadroları için 4200 ile 4400 ek gösterge puanlarından hangisinin uygulanacağı sorusu ortaya çıkmaktadır.

5216 sayılı Kanun’un 22 nci maddesine bakıldığında büyükşehir belediyelerindeki genel sekreter yardımcısı kadrosu için bakanlık müstakil daire başkanlarının ek göstergesi,

Daire başkanı kadrosu içinse bakanlık daire başkanlarının ek göstergesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.


YENİ EK GÖSTERGE TABLOSU (EXCELL) İÇİN TIKLAYIN


Sonuç:

Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, büyükşehir belediyelerinde bulunan genel sekreter yardımcısı kadrosu için yeni ek gösterge düzenlemesindeki 2 sayılı cetvelin birinci sırasının (a) bendine, daire başkanı kadrosu içinse aynı cetvelin birinci sırasının (b) bendine bakılması,

Genel sekreter yardımcısı kadrosu için bakanlıklardaki Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi) kadrosunun ek göstergesi, daire başkanı kadrosu içinse bakanlık daire başkanı kadrosu ek göstergesinin dikkate alınması,

Büyükşehir belediyelerinde buluna genel sekreter yardımcısı kadrosunun ek göstergesinin 4400,

Büyükşehir belediyelerinde bulunan daire başkanı kadrosunun ek göstergesinin 4200 olması,

gerektiğini değerlendirmekteyiz…

İsa ARAS

Yazarım tüm yazıları için tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.