Belediye Başkan Yardımcıları 1. Dereceli Uzman Kadrosuna Atandığında Yüksek Ek Göstergeden Yararlanabilir Mi?

Devlet Personel Başkanlığının bir görüşünde belediye başkan yardımcılarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrası kapsamında 1. Dereceli Uzman kadrosuna atanabilecekler arasında sayılmamasını nasıl yorumlamak gerekir?

Belediye Başkan Yardımcıları 1. Dereceli Uzman Kadrosuna Atandığında Yüksek Ek Göstergeden Yararlanabilir Mi?
Yayınlama: 27.05.2024
Düzenleme: 28.05.2024 13:26
A+
A-

Belediye Başkan Yardımcılarının Ek Göstergesi

Soru: Önceki yazınızda Belediye Başkan Yardımcılarının 1. Dereceli Uzman kadrosuna atanması halinde 657 Sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrası gereğince yüksek ek göstergeden yani belediye başkan yardımcılığında bulunuyorken aldığı ek göstergeden yararlanmaya devam edeceği değerlendirmesi yapılmıştı.

Fakat 23.07.2013 tarih ve 11993 sayılı Devlet Personel Başkanlığı görüşünde belediye başkan yardımcıları bu kapsamda yüksek ek göstergeden yararlanacaklar arasında sayılmamıştır. Konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?

Mülga Devlet Personel Başkanlığının ilgili görüşünde;

“- Daha önce müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, bölge müdürü ve benzeri yönetici kadrolarında görev yapan personelden Kurumunuzdaki müşavir veya 1. derecede uzman kadrolarına atananların, 657 sayılı Kanunun 43/B maddesi uyarınca daha önce almış olduğu en yüksek ek göstergeden faydalanması gerektiği, bunlar haricindeki kadrolara atananların ise bahse konu kadrolara ait ek göstergeden faydalanmalarının mümkün olmadığı …

mütalaa edilmektedir.” denilmektedir.

Mezkur görüşte yer alan “ve benzeri yönetici kadrolarında görev yapan personelden” ifadesinin Belediye Başkan Yardımcılarını kapsayıp kapşamadığı noktasında tereddüt yaşanabilir.

Fakat belediye başkan yardımcıları, kadro isminden de anlaşılacağı üzere bağlı oldukları belediye başkanlarına gerekli tüm desteği vermekle yükümlüdür.

Kaldı ki; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Yetki Devri başlıklı 42 inci maddesinde; “Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir.” hükmü yer almaktadır.

Madde metnine istinaden Belediye Başkanları yetki devri kapsamında bazı görevleri belediye başkan yardımcılarına devredebilmektedir. Bu ise söz konusu çalışanların belediyelerde yönetici kadrolarında bulunduğunun göstergesidir.

 Takdir okuyucunundur…

Mehmet YURDCU

Tavşanlı Belediyesi  / Kütahya

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayın


Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.