Bilgisayar işletmeni kadrosundan ayniyat saymanı kadrosuna sınavsız geçilebilir mi?

Bilgisayar işletmeni kadrosundan ayniyat saymanı kadrosuna sınavsız geçilebilir mi?
Yayınlama: 25.10.2022
A+
A-

Bilgisayar işletmeni kadrosundan ayniyat saymanı kadrosuna sınavsız geçilebilir mi?


T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-4786176

Konu: Ayniyat Saymanı Kadrosuna Sınavsız Atanma Talebi

Tarih: 14/10/2022

………. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: 04.10.2022 tarihli ve 21361168-622.01-90234 sayılı yazınız.

Belediyenizde bilgisayar işletmeni unvanlı kadroda görev yapan ilgilinin ayniyat saymanı unvanlı kadroya sınavsız atanmasına ilişkin görüş talep eden ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinde, “(1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda;

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak,

genel şartları aranır. Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz.” hükmü ile “Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7 nci maddesinde, “…

g) Ayniyat saymanı, kontrol memuru ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,…” hükümlerine yer verilerek görevde yükselme kapsamında genel ve özel şartlar belirtilmiştir.

Bu kapsamda, mezkûr Yönetmeliğin “Sınav şartı” başlıklı 10 uncu maddesinde, “(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.” hükmüne yer verilerek açılacak görevde yükselme sınavında başarılı olunması halinde atama işleminin gerçekleşeceği düzenlenmiştir.

Bu itibarla, Belediyenizde bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan personelin aranılan şartları taşıması ve açılacak görevde yükselme sınavında başarılı olması halinde ayniyat saymanı kadrosuna atanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Görüşü PDF olarak indirmek için tıklayın…


Tahsildar kadrosundaki memur ayniyat saymanı kadrosuna sınavsız atanabilir mi? Tıklayın…


Ayniyat saymanı kadrosunda görev yapan personelin ek göstergesi kaçtır? Tıklayın…


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.