Hangi işçiler kamu çerçeve protokolünden yararlanabilir-Bakanlık Görüşü

Hangi işçiler kamu çerçeve protokolünden yararlanabilir-Bakanlık Görüşü
Yayınlama: 17.10.2022
A+
A-

Hangi İşçiler Kamu Çerçeve Protokolünden Yararlanabilir-Bakanlık Görüşü

Kamu kurumlarında çalışan ve sayıları yaklaşık 700 bin olan 4/D sürekli işçileri ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü, 11 Ağustos 2021 tarihinde imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk İş, Hak İş ve işveren sendikası olarak TÜHİS arasında imzalanan 2021 Kamu Çerçeve Protokolüne göre kamu işçilerinin maaş zammı ile sosyal hak ve yardımlarında önemli iyileştirmeler sağlandı.

Kamu Çerçeve Protokolü ile aylık çıplak brüt ücreti 4.100. TL’nin (günlük 136,67) altında olan işçilerin ücretleri brüt 4.100. TL’ye (günlük 136,67) yükseltildi.

Ücret zamlarındaki artış ise:

  • Birinci yıl birinci altı aylık dönem için %12;
  • Birinci yıl ikinci altı aylık dönem için %5 + Enflasyon Farkı
  • İkinci yıl birinci altı aylık dönem için %5 + Enflasyon Farkı
  • İkinci yıl ikinci altı aylık dönem için %5 + Enflasyon Farkı

şeklinde oldu.

Peki Kamu Çerçeve Protokolünün getirdiği bu zamlar tüm işçileri kapsamıyor mu?

2021 Kamu Çerçeve Protokolünden kimler yararlanabilir?

Kamu Çerçeve Protokolü öncesinde imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri kapsamındaki işçiler, Kamu Çerçeve Protokolünün getirdiği haklardan yararlanabilirler mi?

Ya da Kamu Çerçeve Protokolü, TÜHİS’e üye olmayan işyerleri için de bağlayıcı mıdır?

BAKANLIKTAN ÖNEMLİ GÖRÜŞ YAZISI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, bir kamu kurumunun görüş talebi üzerine bütün bu hususları açıklığa kavuşturdu.

Bakanlığa başvuran Kamu Kurumu, Sendika ile arasında imzalanmış olan bir Toplu İş Sözleşmesinin bulunduğunu, bu çerçevede 11/08/2021 tarihinde imzalanan Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolünün kurumları açısından uygulanıp uygulanmayacağını, uygulanacak ise hangi tarihten itibaren hüküm doğuracağını ve geriye dönük fark ödemesi yapılıp yapılmayacağını sormuştur.

Çalışma Genel Müdürlüğü, 27.08.2021 tarih ve 2157…. – 915.03…..-E.67… sayılı yazısında; 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünün, yürürlük başlangıç tarihi 2021 yılı içerisinde olan toplu iş sözleşmeleri için bağlayıcı nitelikte olduğu ve taraf konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları ile taraf işveren sendikası arasında imzalandığı hatırlatılmıştır.

Daha sonra ise; “… Söz konusu protokolün bağlayıcılık arz edebilmesi için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) veya Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı işçi sendikaları tarafından yürürlük başlangıç tarihi 2021 yılı içinde olan bir toplu iş sözleşmesinin bulunması, ayrıca işverenin de protokolün tarafı olan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) üye olması gerektiği düşünülmektedir.” denilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü böylece, Kamu Çerçeve Protokolünün TÜHİS’e üye olan işverenler için bağlayıcı olacağını, TÜHİS’e üye olmaksızın sendika ile TİS imzalayan kamu kurumları için bağlayıcı olmayacağını belirtmiştir.

KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ HANGİ TOPLU SÖZLEŞMELER İÇİN BAĞLAYICIDIR?

Bakanlığın bu yazısı kapsamında Kamu Çerçeve Protokolünün hangi Toplu İş Sözleşmeleri için bağlayıcı olacağını detaylıca değerlendirelim.

Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 27.08.2021 tarihli yazısına göre; TÜHİS’e üye olmayan ve toplu sözleşme sürecini kendisi sonuçlandıran kamu kurumları ve idareler için Kamu Çerçeve Protokolü’nün bağlayıcılığı ve hükümlerinin uygulanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bakanlık ayrıca, yürürlük başlangıç tarihi 2021 yılı içerisinde olan toplu iş sözleşmeleri için Kamu Çerçeve Protokolü’nün bağlayıcı olacağına dikkat çekmiştir.

Dolayısıyla 2021 yılından önce imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri ile TÜHİS’e üye olmaksızın toplu sözleşmesini sonuçlandıran/imzalayan kamu kurumları/idareler için Kamu Çerçeve Protokolü bağlayıcı değildir.

Örnek olarak 2020 yılında imzalanmış bir Toplu İş Sözleşmesi varsa bu TİS, Çerçeve Protokolden etkilenmeyecektir.

Kamu Çerçeve Protokolünün hangi TİS’ler için bağlayıcı olacağına gelecek olursak;

11/08/2021 tarihinde imzalanan Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolü, bu tarihten sonra imzalanan TİS’ler için tam olarak bağlayıcıdır. Nitekim TÜHİS, üyesi bulunan kurumlar için toplu iş sözleşmelerini, Kamu Çerçeve Protokolüne uygun olarak hızla sonuçlandırmaktadır.

Diğer yandan Kamu Çerçeve Protokolünden önce imzalanan ancak bu Çerçeve Protokole atıf yapılan Toplu Sözleşmeler bulunmaktadır. Örneğin Toplu İş Sözleşmesinin ücret zamları maddesinde;

“- İkinci yıl birinci altı ay ücret zammı olarak, imzalanacak olan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolündeki zam oranları dikkate alınır” hükmü yer almaktadır.

Bu durumda Kamu Çerçeve Protokolü, söz konusu TİS’ler için atıf yapılan maddelerle sınırlı olmak üzere uygulanacaktır.

Diğer yandan Bakanlık yazısında ayrıca, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 53. Maddesini hatırlatarak, işçiler ile işverenler arasında hizmet akdinden, toplu iş sözleşmesinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının kesin olarak çözüme bağlanmasında görev ve yetkisinin İş Mahkemelerine ait olduğunu belirtmiştir.

SONUÇ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk İş/ Hak İş ve TÜHİS arasında 11/08/2021 tarihinde imzalanan Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolü, TÜHİS üyesi kurumlar/iadeler için bağlayıcıdır. Dolayısıyla bu tarihten sonra imzalanacak TİS’ler, Çerçeve Protokol hükümleri dikkate alınarak sonuçlandırılmalıdır.

Kamu Çerçeve Protokolü, TÜHİS üyesi olmayan kurumların bu protokolden önce yürütüp sonuçlandırdığı toplu sözleşmeler içinse bağlayıcı değildir.

2021 yılı içerisinde sonuçlandırılan diğer toplu iş sözleşmelerinde Kamu Çerçeve Protokolüne atıf yapılması durumundaysa Çerçeve Protokol, bu maddelerle sınırlı olmak üzere uygulanacaktır.

Kaynak: Kamuiscileri.net


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.