Meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcılarına kumanya yardımı ödenebilir mi?

Meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcılarına kumanya yardımı ödenebilir mi?
Yayınlama: 15.06.2022
A+
A-

Meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcılarına kumanya yardımı ödenebilir mi?

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde, “…Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır…” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 2 nci maddesinde, “Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince meclis üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcılarına bu görevleri sebebi ile sadece “belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verileceği” hüküm altına alındığından bu personelin Devlet memurlarına sağlanan yiyecek yardımı hakkından yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Sayıştay Temyiz Kurulunun 22/1/2020 tarihli ve Dosya No:45173, Tutanak No:47152 sayılı kararında yer verilen, “657 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirilemeyecek kamu görevi yapan kişilerin bu kapsamda değerlendirilerek sosyal denge ödemesinden faydalanabilme olanağı bulunmamaktadır. Meclis üyesi kökenli başkan yardımcılarının memur kökenli başkan yardımcıları ile aynı iş yükü ve sorumluluğa sahip olduğu konusunda ise, her iki başkan yardımcısı için de ne kadar ödeme yapılabileceği ilgili Kanunlarında belirlenmiştir. Dolayısıyla, meclis üyesi kökenli başkan yardımcısına 5393 sayılı Kanun’un 49 uncu maddesinde belirlenen ödenekten fazla bir ödemede bulunabilme olanağı bulunmamaktadır.” açıklaması da bu görüşü doğrulamaktadır.


⇒Kumanya Yardımı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular İçin Tıklayın


⇒Toplu Sözleşme Tam Metni ve Hizmet Kollarına Göre Bölümleri İçin Tıklayın


⇒Memur Maaşı Hesaplama Programımız için Tıklayın


⇒Sözleşmeli Personel Maaşı Hesaplama Programımız İçin Tıklayın


⇒Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Genel Kültür Deneme Sınavlarına Katılmak İçin Tıklayın


⇒iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.