14 günlük fark dönemi keseneklerinin son bildirim tarihi ne zaman?

14 günlük fark dönemi keseneklerinin son bildirim tarihi ne zaman?
Yayınlama: 18.07.2022
A+
A-

Fark Dönemi Keseneklerinin Son Bildirim Tarihi Ne Zaman?

Kamuda çalışanların maaş ödemeleri her ayın 15. günü yapılmaktadır. Bu yıl Kurban Bayramının 9 Temmuza denk gelmesi nedeniyle 15 inde maaş alacak kamu personelinin maaşlarının erken ödenmesi gündeme gelmişti. Konuya ilişkin ilk açıklamayı Haziran ayının son haftasında yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış ve maaşların 8 Temmuzda ödeneceğini söylemişti. Ardından da Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bir genelgeyle ayın 15 inde yapılacak tüm ödemelerin 08.07.2022 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, katsayıların değişmesiyle birlikte, memurlara ilgili ayın maaşıyla birlikte 14 günlük fark maaşları da ödenmektedir. Bu fark maaşlarında ise 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için sigorta primi kesintisi yapılırken 5434 sayılı Kanuna tabi olan memurlardan emekli sandığına kesinti yapılmamaktadır.

Dolayısıyla katsayı artışından kaynaklı, 01.07.2022-14.07.2022 tarihlerini kapsayan, fark ödemelerindeki SGK kesintileri de (Memur, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinden talepleri doğrultusunda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin c bendi ile ilişkilendirilenler için) EK AYLIK KESENEK BİLDİRİMİ olarak yasal süresi içerisinde gönderilecektir.

Bu aya özel dikkat edilmesi gereken husus nedir?

 İşveren Uygulama Tebliği (mülga) 

“4.3.3Sonradan Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalılar için;

Kanuni düzenleme veya Bakanlar Kurulu Kararı ile enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlayarak onuncu günün sonuna kadar verilen ek mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgeleri,

…………………, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlayarak onuncu günün sonuna kadar verilen ek mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgeleri,

yasal süresi içerisinde verilmiş kabul edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

Fark Dönemi Keseneklerinin Son Bildirim Tarihi

İlgili genelge doğrultusunda tüm kamu kurum ve kuruluşları gibi belediyelerde çalışan memur, başkan ve başkan yardımcılarının (5510-4/C) maaş ve fark ödemelerinin de Temmuz ayının 8 inde yapıldığı varsayımı ile;

08.07.2022 tarihinde ödenen 01.07.2022 ile 14.07.2022 tarihlerini kapsayan 14 günlük farklara ait Ek Aylık Kesenek Bildiriminin, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlayarak 10 uncu gün içerisinde elektronik ortamda (yani bugün, 18.07.2022, saat 23:59’a kadar) SGK’na gönderilmesi gerekmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda ise kurumların idari para cezasına maruz kalacakları açıktır.


MAAŞ HESAPLAMA PROGRAMLARIMIZ

⇒ Memur Maaşı Hesaplama Programımız için Tıklayın


⇒ Sözleşmeli Personel Maaşı Hesaplama Programımız İçin Tıklayın


HERKES İÇİN DENEME SINAVLARI

⇒ Deneme Sınavlarına Katılmak İçin Tıklayın


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.